• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Współpraca Portu Gdańsk i mieszkańców dzielnic miasta na rzecz poprawy jakości życia

rk

25.05.2023 11:07 Źródło: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Współpraca Portu Gdańsk i mieszkańców dzielnic miasta na rzecz poprawy jakości życia

Partnerzy portalu

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Radni Dzielnic Nowy Port i Letnica, przedstawiciele mieszkańców i Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. rozmawiali o kolejnych krokach poprawy jakości powietrza. Spotkanie pozwoliło na przekazanie ważnych dla mieszkańców informacji i wypracowanie konstruktywnych wniosków.

Podczas spotkania uczestnicy poruszyli różne tematy związane z funkcjonowaniem portu i jego wpływem na lokalną społeczność. Rozmawiali m.in. o przeładunkach węgla mającego strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz o pyle węglowym. Jednym z najważniejszych tematów był problem pojazdów wyjeżdżających z Portu oraz transportu węgla bez plandek przykrywających ładunek. Zarząd portu podkreślał, że monitoruje działalność firm spedycyjnych w granicach portu. Zapewnił też, że ochroniarze mają zakaz wypuszczania pojazdów wywożących węgiel nieprzykryty plandekami. Port ma także stały kontakt ze służbami drogowymi w celu egzekwowania od przewoźników przestrzegania przepisów ruchu drogowego, dotyczące zabezpieczania załadunków przemieszczających się drogami publicznymi i prędkości poruszania się po drogach. Przypomniano, że możliwości ZMPG S.A. co do egzekwowania od przewoźników zasad, kończą się wraz z granicą obszaru portu.

W dalszej rozmowie dyrektor handlowy wyjaśniał przyczyny wzrostu wolumenu przeładunków węgla w gdańskim porcie, co jego zdaniem należy należy upatrywać w wojnie na Ukrainie i związanych z tym sankcji na import węgla z Rosji. Z tego powodu również zwiększył się wolumen sprowadzanego surowca drogą morską, co miało widoczny wpływ na pracę operatorów portowych, ale również mieszkańców, którzy musieli zmierzyć się z dodatkowymi niedogodnościami. Przedstawiciele ZMPG S.A. podkreślili także, że mimo nagłego wzrostu przeładunku węgla, port działa profesjonalnie w kwestii ograniczania pylenia. Wiązało się z tym szereg inwestycji oraz prac modernizacyjnych, czego przykładem były montaż kurtyn wodnych, armatek wodnych, a także zakup nowoczesnych żurawi samojezdnych przez operatora Port Gdański Eksploatacja.

Członkowie delegacji mieszkańców pytali również o kwestie czyszczenia ulic i działań związanych z ochroną środowiska. Przedstawiciele zarządu zapewnili, że jeden z przewoźników na własny koszt oczyszcza część ulic w okolicy portu. Zapewnili również o podjęciu dialogu z władzami miasta, które zarządzają wspomnianymi drogami i korzysta finansowo na działalności portu. Przypomnieli również o siedmiu czujnikach jakości powietrza obecnych na terenie portu. Dwa lata temu zmieniono ich rozmieszczenie, tak aby mierzyły stężenie pyłów na granicach obszaru portu, aby mieszkańcy mogli na bieżąco to monitorować. Odczyty czujników są dostępne na stronie internetowej Portu Gdańsk. Ponadto, na prośbę Rady Dzielnicy Nowy Port, przedstawiciele ZMPG S.A. zapewnili o możliwości montażu ekranu pokazującego odczyty z czujników mierzących jakość powietrza w siedzibie Rady Dzielnicy.

Na prośbę obecnego na spotkaniu przedstawiciela związku działkowców, zarząd portu poinformował, że istnieje możliwość zamontowania dodatkowego czujnika na terenie ogródków działkowych przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Działkowcy zostali poproszeni o wskazanie miejsca.

Członkowie zarządu zadeklarowali, że będą na bieżąco informować mieszkańców o sytuacji i odpowiadać na pytania oraz ich zapotrzebowania. Wszyscy obecni na spotkaniu wspólnie zadeklarowali chęć dalszej współpracy. Podkreślono przy tym, że zarówno ZMPG S.A., jak i mieszkańcy mają wspólny cel w postaci harmonijnego współistnienia, tym bardziej że Port Gdańsk jest istotną częścią funkcjonowania miasta jako miejsce zatrudnienia dla wielu mieszkańców, a także jako jego wizytówka. Najważniejszym wnioskiem jest potrzeba współpracy we wspólnym celu. Port jest potrzebny mieszkańcom, a mieszkańcy portowi.

Ponowne spotkanie mieszkańców i radnych dzielnic z członkami ZMPG S.A. odbędzie się ponownie pod koniec czerwca lub na początku lipca br.

Dziękujemy za wysłane grafiki.