• <
gryfia_70lat

Wody Polskie przebudują przeprawę w Kostrzynie nad Odrą. Wykonawca przejmuje plac budowy

ac

07.07.2021 09:57 Źródło: inf. prasowa
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wody Polskie przebudują przeprawę w Kostrzynie nad Odrą. Wykonawca przejmuje plac budowy

Partnerzy portalu

Wody Polskie przebudują przeprawę w Kostrzynie nad Odrą. Wykonawca przejmuje plac budowy - GospodarkaMorska.pl
Fot. Wody Polskie

Wody Polskie przebudują przeprawę w Kostrzynie nad Odrą.

– To wielkie zdanie inwestycyjne wpisujące się w szereg działań, które w najbliższych latach podejmą Wody Polskie. Szykujemy się do podpisania umowy z wykonawcą przebudowy mostu nad Regalicą w Szczecinie, a teraz zaczynamy przebudowę mostu w Kostrzynie nad Odrą. To zadanie trudne, ale bardzo potrzebne mieszkańcom województwa lubuskiego i szerzej wszystkim miastom leżącym nad Odrą. Kontrakt obejmie przebudowę ok. 820 m odcinka układu torowego, w związku z koniecznością dostosowania go do przebudowywanego mostu kolejowego na Odrze. Jest to odcinek linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn pomiędzy zachodnim przyczółkiem mostu kolejowego na rzece Warcie i wschodnim przyczółkiem projektowanego przez stronę niemiecką granicznego mostu kolejowego na rzece Odrze – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – Mamy solidnego wykonawcę, który jest sprawdzony w wielu inwestycyjnych bojach. Mamy do siebie zaufanie i liczę na to, że niebawem spotkamy się na placu budowy, by obserwować postępy prac – dodaje dyrektor Duklanowski. 

Kontynuacja zadań inwestycyjnych to efekt podpisanego w 2019 roku porozumienia między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Szczecinie. Strony zobowiązały się współpracować w zakresie przebudowy torów (dojazdu) do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew – Kostrzyn nr 203, który połączy Kostrzyn z Kietz. Budowany przez Wody Polskie obiekt będzie miał wysokość zapewniającą sprawną komunikację na rzece - wymaganą V klasę żeglowności wg wymogów europejskich. Zwiększy to możliwości żeglugi oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubuskiego oraz Pomorza Zachodniego, bo pozwoli na sprawniejsze i bardziej dynamiczne prowadzenie akcji lodołamania w sezonie zimowym. 

We wtorek podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Konsorcjum w skład, którego wchodzą takie firmy jak:  - PBW Inżynieria Jacek,  LWZ sp. z o.o, Probudowa.com sp. z o.o.  Wartość inwestycji to 23,1 miliona złotych. Data zakończenia inwestycji została ustalona na koniec 2022 roku. 

– Przedmiotem Inwestycji jest realizacja Robót związanych z wykonaniem zadania wchodzącego w zakres Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły: Kontrakt 1B.5/3 „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (Most kolejowy w 615,1 km rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą)”, Zadanie obejmuje Przebudowę linii kolejowej nr 203 od km 341,480 do km 342,300 wraz z rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją”  - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

–  Na odcinku tym, poza nasypem kolejowym występują obiekty inżynieryjne: most nad Suchodołem oraz wiadukt nad ul. Gorzyńską. Zadanie jest bezpośrednio związane z inwestycją prowadzoną przez zarządcę niemieckiej linii kolejowej nr 6078 w ramach której nastąpi znaczne podniesienie niwelety torów na projektowanym moście granicznym w km 615,1 rzeki Odry, wynikające z dostosowania prześwitu mostu powyżej 5,25 m dla potrzeb prowadzenia akcji lodołamania – dodaje dyrektor Duklanowski. 


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.