• <

Urząd Morski w Gdyni wdraża precyzyjne pozycjonowanie na Zalewie Wiślanym

zc

07.03.2021 07:35 Źródło: Urząd Morski w Gdyni
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Urząd Morski w Gdyni wdraża precyzyjne pozycjonowanie na Zalewie Wiślanym
Urząd Morski w Gdyni wdraża precyzyjne pozycjonowanie na Zalewie Wiślanym - GospodarkaMorska.pl
fot. Urząd Morski w Gdyni

W styczniu 2021 roku nastąpił odbiór techniczny zadania pn. „Ustanowienie systemu pozycjonowania RTK akwenu Zalewu Wiślanego”. Celem, trwającej od maja ubiegłego roku, pracy było stworzenie i uruchomienie systemu dokładnego pozycjonowania na potrzeby pomiarów hydrograficznych i pogłębiarskich na Zalewie Wiślanym. Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni prace były realizowane przez firmę Enamor Sp. z o.o. z  Gdyni.

To nowatorskie rozwiązanie, o wysokich wymaganiach niezawodności, realizowane jest poprzez instalację systemu G-BAS (Ground Based Augmentation System) – precyzyjnego pozycjonowania obiektów w oparciu o technikę RTK GNSS. Zrealizowany system posiada parametry użytkowe dla zastosowań w pracach inżynieryjnych oraz związanych z oznakowaniem nawigacyjnym lub prowadzeniem prac hydrotechnicznych na w/w akwenie.

W dalszej perspektywie, system RTK Zalew może służyć nawigacji precyzyjnej i pilotażowi statków na drodze wodnej Gdynia-Gdańsk- Elbląg, bowiem jest on kompatybilny sprzętowo z już działającym na od 2018 roku na Zatoce Gdańskiej systemem RTK. Uzyskane wysokie dokładności określania pozycji wskazują, że system może być wykorzystywany również do prowadzenia prac hydrotechnicznych na obszarze Zalewu Wiślanego, jak też w przyszłości posłużyć automatyzacji nawigacji platform autonomicznych w regionie.

Uruchomiony system RTK Zalew składa się z:
- stacji referencyjnej RTK GNSS zlokalizowanej we Fromborku;
- stacji nadawczych poprawek RTK w paśmie UHF we Fromborku, w Krynicy Morskiej, oraz w Elblągu.

Sygnały w eterze są sprawdzane na stacji zlokalizowanej w Tolkmicku, która monitoruje ich jakość i dostępność. Całość systemu jest sterowana z serwera danych z aplikacją centralną, zlokalizowanego w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Na rys. 1 pokazano schematycznie rozmieszczenie w/w urządzeń zamontowanych na istniejących obiektach Urzędu Morskiego wokół Zalewu Wiślanego.

Całość systemu RTK Zalew zarządzana jest zdalnie poprzez sieć IP/MPLS z wykorzystaniem struktury światłowodowej powstałej wzdłuż wybrzeża polskiego na potrzeby systemu KSBM (Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego) w latach 2014 – 2016. Serwer Centralny systemu RTK Zalew znajduje się w Gdyni, gdzie jest tworzona baza danych oraz uruchomione jest oprogramowanie kontrolne stacji referencyjnej i sterujące emisją sygnałów radiowych poszczególnych stacji nadawczych.

Dzięki zaprojektowanej i wdrożonej logice przepływu danych, każda ze stacji emitujących poprawki RTK w paśmie UHF zachowuje ten sam punkt odniesienia. Rozmieszczenie stacji nadawczych oraz dobór rozwiązań technicznych (anteny kierunkowe) w rejonie zapewnia pokrycie sygnałami RTK całości akwenu, wraz z drogą wodną Gdańsk–Elbląg.


Rys.1 Schematyczne rozmieszczenie stacji systemu RTK Zalew

W celu uzyskania wymaganych zasięgów sygnałów radiowych w Bazie Technicznej Elbląg została postawiona wieża strunobetonowa o wysokości 30 m n.p.t. patrz fot. 1 i 2.
Budowa masztu strunobetonowego w Bazie Technicznej Elbląg


Fot. 1 Budowa masztu strunobetonowego w Bazie Technicznej Elbląg



Rys.2 Schematyczna ilustracja zasięgów pracy poszczególnych stacji nadawczych


Kolorami zaznaczono odpowiednio: czerwony – Frombork, niebieski – Krynica Morska, żółty – Elbląg


Rys. 3 Schematyczna ilustracja zasięgów pracy istniejących stacji nadawczych systemu RTK Zatoka Gdańska. Kolorami zaznaczono odpowiednio: niebieski – stacja Hel, żółty – stacja Gdańsk Port Północny

Realizacja prac RTK Zalew przebiegała w następujących etapach. W ramach etapu A, w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawcę projekt budowlany, wykonano prace związane z posadowieniem strunobetonowego masztu w Elblągu. W ramach etapu B, wykonano dostawy urządzeń elektronicznych systemu, w tym stacji referencyjnej we Fromborku oraz stacji zapasowej z przeznaczeniem na docelową lokalizację w Kapitanacie Nowy Świat (po wybudowaniu drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską).

Po wykonaniu i uzgodnieniu projektów instalacyjnych wykonany został szereg prac elektroinstalacyjnych na poszczególnych obiektach, mających na celu utworzenie fizycznej infrastruktury systemu. Stacje nadawcze uruchomione zostały w oparciu o posiadane przez Urząd Morski w Gdyni (Zleceniodawcę) pozwolenia radiowe wydane przez UKE. Dodatkowo, na nowo powstałym maszcie w Elblągu poprowadzono nowy tor antenowy stacji bazowej AIS, dzięki czemu znaczącej poprawie uległ zasięg pracy tej stacji. Całość urządzeń skomunikowana została przez sieć rozległą WAN Urzędu. W ramach realizacji dostarczono i zaimplementowano na serwerze lokalnym oprogramowanie systemu. W efekcie prowadzonych uzgodnień funkcjonalnych, związanych z wytworzeniem otwartej aplikacji systemu, poprzez unifikację rozwiązania programowego zintegrowano następujące trzy systemy:
- DGPS -PL
- RTK Zatoka Gdańska
- Nowo utworzony system RTK Zalew,

Tym samym, parametry wielu systemów mogą być monitorowane przez jedno rozwiązanie programu, prezentowane na wspólnym ekranie operatora.


Rys. 4 Wizualizacja na mapie obiektów systemu RTK Zalew i systemów zintegrowanych nowym oprogramowaniem (DGPS-PL, RTK Zatoka)


Fot. 2 Antena stacji referencyjnej RTK GNSS we Fromborku


Fot. 3 Radiomodem komunikacyjny UHF stacji Elbląg



Fot. 4 Antena UHF stacji nadawczej poprawek RTK we Fromborku

Warto podkreślić, iż zaimplementowane rozwiązanie software’owe, w ramach posiadanej licencji, gotowe jest do włączenia kolejnej stacji referencyjnej GNSS, która powstać ma w Kapitanacie Nowy Świat w fazie zakończenia prac związanych z realizacją kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Utworzony system dystrybucji poprawek dokładnościowych RTK wykorzystywany może być przez podmioty realizujące prace hydrograficzne na obszarze Zalewu Wiślanego, w tym również związane z pracami hydrotechnicznymi przy realizacji kanału żeglugowego i torów wodnych Mierzei Wiślanej, a w przyszłości posłużyć może bezpieczeństwu nawigacji nie tylko dla wzmożonego ruchu morskiego na Zalewie Wiślanym, lecz również dla nowoczesnych rozwiązań pływających, nawodnych platform autonomicznych.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35987,00 $ tona 1,87% 22 wrz
 Cynk 3018,00 $ tona 0,53% 22 wrz
 Aluminium 2886,00 $ tona 0,80% 22 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.