• <
smartre_2023

Trasa Kaszubska otwarta

jb

21.12.2022 15:48 Źródło: PAP/GDDKiA

Partnerzy portalu

Trasa Kaszubska otwarta - GospodarkaMorska.pl
Fot. Gov.pl

Droga ekspresowa S6 została udostępniona do ruchu między węzłami Strzebielino i Gdynia Wielki Kack. Od początku października br. kierowcy korzystają z fragmentu od Bożepola Wielkiego do Strzebielina, a teraz do ich dyspozycji jest w sumie już ok. 42 km dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Już teraz wiadomo, że nowa trasa wpłynie na komfort poruszania się po województwie pomorskim. Przybliży mieszkańcom Trójmiasta tereny w zachodniej części województwa i znacząco poprawi czas przejazdu i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kierowcy jadący między Bożepolem Wielkim a Gdynią, pokonają tę trasę w ok. 25 zamiast dotychczasowych 75 minut.

Droga ekspresowa S6 była podzielona na trzy odcinki realizacyjne: Bożepole Wielkie - Luzino, Luzino - Szemud i Szemud - Gdynia. Przekrój drogi stanowią co do zasady dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnego postoju. Odcinek najbardziej obciążony ruchem - między Chwaszczynem a Gdynią Wielkim Kackiem - ma po trzy pasy i pas awaryjny. Ponadto, w ramach tej inwestycji, Obwodnica Trójmiasta na gdyńskim węźle została rozbudowana do trzech pasów ruchu. Na trasie zlokalizowano siedem węzłów: Bożepole Wielkie, Strzebielino, Luzino, Szemud, Koleczkowo i dwa węzły zespolone - Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack. W styczniu zostaną udostępnione dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Kamieniu (po jednym dla każdego kierunku). Powstały na nich parkingi z toaletami oraz place zabaw dla dzieci. Docelowo, wyłoniony w przetargu dzierżawca wybuduje tam stacje paliw oraz punkty gastronomiczne. Stosowne umowy zostały już podpisane i trwa faza projektowa.

W ramach inwestycji zostało zbudowanych 66 obiektów inżynierskich. Jednym z największych obiektów jest przeszło 200-metrowa estakada w Milwinie, która przechodzi nad głęboką doliną leśną na wysokości blisko 30 m.

W trakcie realizacji inwestycji wybudowano również infrastrukturę towarzyszącą drodze ekspresowej - drogi poprzeczne oraz drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Przebudowano sieci teletechniczne, gazociągi, linie energetyczne a także fragment trakcji trolejbusowej w Gdyni.

Nie zapomniano także o środowisku - wybudowano urządzenia ochrony środowiska takie jak m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt (wśród nich dwa przejścia górne dla zwierząt dużych - pierwsze tego typu w woj. pomorskim) i system odwodnienia ze zbiornikami podczyszczającymi wody opadowe.

Na uwagę zasługuje nowa nawierzchnia na węźle Gdynia Wielki Kack na Obwodnicy Trójmiasta i dalej w ciągu nowej S6 w kierunku Chwaszczyna. Jest ona cichsza niż dotychczas budowane na Pomorzu. Dzięki specjalnej strukturze oraz składowi, skutecznie ogranicza hałas generowany przez ruch pojazdów.

Koszt inwestycji składający się z projektowania, wykupy gruntów, nadzorów i prac budowlano-montażowych wynosi przeszło 2,1 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie - Gdynia została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą przeszło 984 mln zł.

Na spotkaniach z przedstawicielami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego rozmawiano na temat obecności języka kaszubskiego na przydrożnych znakach. Wspólnie opracowano tablice informacyjne, które będą umieszczone na dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych w Kamieniu.

Będą na nich umieszczone informacje m.in. o Kaszubach - w trzech wersjach językowych - po kaszubsku, polsku i angielsku.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.