• <
smartre_2023

Tajna broń żeglugi

zk

15.10.2022 14:52

Partnerzy portalu

Tajna broń żeglugi - GospodarkaMorska.pl
Fot. pixabay

Branża żeglugowa stawia na efektywność. Dzięki wewnętrznym inicjatywom w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zewnętrznym naciskom ze strony agencji regulacyjnych, operatorzy flot zaczynają podejmować kroki w celu zmniejszenia zużycia paliwa, poprawy jakości raportowania i transformacji rejsów, aby sprostać celom dekarbonizacyjnym określonym przez United Nations Global Compact i IMO.

Wytyczne obu organizacji są niezwykle optymistyczne i zakładają znaczne ograniczenie emisji odpowiednio do roku 2030 i 2050. Ponieważ oczekuje się, że około 33 proc. działających już statków nie spełni wytycznych ONZ, gdy zaczną one obowiązywać w 2023 roku, dostosowanie floty do wymogów nie będzie łatwe - zwłaszcza że czystsze paliwa i zoptymalizowane pod tym kątem projekty statków nowej generacji, na które liczą operatorzy w celu przekształcenia swojej działalności, są dopiero na horyzoncie.

W związku z tym firmy zwracają się ku cyfryzacji jako pierwszemu krokowi w ich podróży do zerowej emisji dwutlenku węgla.

Systemy te pomagają operatorom wykorzystać istną kopalnię danych, które dostarczają codzienne operacje, aby uzyskać wgląd w sposób działania ich flot i ich pozycję w obliczu nadchodzących przepisów dotyczących emisji. Mogą one pomóc w tworzeniu profili emisji, monitorowaniu kategorii środowiskowych i generowaniu raportów, które będą pomocne w podejmowaniu decyzji. Stanowią one dobrodziejstwo dla operatorów, którzy chcą zanurzyć się w proces dekarbonizacji - ale mogą też zrobić o wiele więcej.

Płynąć z nurtem

Nie ma delikatnego sposobu, aby to ująć. Większość flot utknęła w przeszłości, a to oznacza, że traci cenne dane. Podczas gdy inne gałęzie przemysłu przyjęły cyfryzację, operatorzy morscy pozwolili, aby te punkty danych zniknęły. Oczywiście, początkowo wynikało to z komplikacji związanych z monitorowaniem statków na morzu i przekształcaniem tych danych w praktyczne spostrzeżenia. Ale teraz? Jest to po prostu norma.

W rzeczywistości wielu operatorów jest zszokowanych tym, jak cyfryzacja przekształca sposób prowadzenia działalności. Jezioro danych powstałe w wyniku codziennej działalności przedsiębiorstwa może stanowić potężny punkt styku z procesem decyzyjnym na każdym poziomie.

Inwestowanie w sposób zbierania informacji o historycznych i bieżących trendach w obrębie operacji często ujawnia możliwości ulepszeń w całym przedsiębiorstwie. Informacje o statusie rejsu lub o odchyleniach od trasy mogą pomóc w ustaleniu przyszłych rejsów i ich optymalizacji. Wgląd w zużycie paliwa, szybkość działania, monitorowanie strat czasowych mogą być zintegrowane w celu zapewnienia profili, które ilustrują porównanie floty z podstawowymi danymi branżowymi i konkurencją.

Być może najbardziej przekonujące dla operatorów są możliwości przewidywania, które wynikają z gromadzenia danych. Kiedy flota jest już połączona i monitorowana, różnorodne zestawy danych mogą być zintegrowane, analizowane i stosowane do modelowania skutków decyzji w całej flocie. W połączeniu z raportowaniem predykcyjnym i preskryptywnym, członkowie załogi i liderzy otrzymują całościowy obraz tego, co dzieje się na morzu i lądzie.

Zamiast dokonywać wyborów na podstawie przeczuć, zamiast tradycyjnej mądrości, liderzy i członkowie załogi mogą wizualizować wyniki, porównywać wpływy swoich decyzji i korzystać z weryfikowalnych metryk na poparcie swojego punktu widzenia. Taki system rozwija intuicję organizacyjną opartą na przeszłych wynikach, możliwościach modelowania predykcyjnego oraz obiektywnej ocenie czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na sytuację. Efektem jest bardziej świadome podejmowanie decyzji, lepsze wyniki i wgląd w rozumowanie decydentów.

Potęga danych

Jesteśmy w erze rozwiązań dostosowanych do potrzeb i biznesu opartego na danych, a podmioty z branży morskiej, które opierają się transformacji cyfrowej, ryzykują, że zostaną w tyle. Niezależnie od tego, czy firma walczy o osiągnięcie zerowego bilansu netto, czy też o zgodność z nadchodzącymi wytycznymi dotyczącymi emisji lub optymalizację operacji w celu zwiększenia celów biznesowych, informacja jest najpotężniejszym narzędziem, jakim dysponuje. Bez zdigitalizowanej floty, firma pozostawia cenne informacje na stole.

Systemy te stają się jedynym źródłem prawdy dla firmy, monitorując wydajność, status rejsu i wyposażenie, aby zapewnić decydentom holistyczny obraz ich operacji w czasie rzeczywistym oraz informacje o tym, jak podobne sytuacje miały miejsce w przeszłości. Pomagają one przełamać tradycyjne silosy danych, aby umożliwić wszystkim działom dostęp do informacji potrzebnych do wprowadzania innowacji i dążenia do doskonałości.Źródło: maritime-executive.com, ABS

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.