• <

Spotkanie Inteligentnej Specjalizacji Pomorza: Technologie offshore i portowo-logistyczne

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Spotkanie Inteligentnej Specjalizacji Pomorza: Technologie offshore i portowo-logistyczne
Spotkanie Inteligentnej Specjalizacji Pomorza: Technologie offshore i portowo-logistyczne - GospodarkaMorska.pl

Marek Nowak

14.12.2016 Źródło: własne

Priorytetowe kierunki rozwoju innnowacyjnej gospodarki morskiej były głównym tematem spotkania Inteligentnej Specjalizacji Pomorza skupionej na technologiach offshore i portowo-logistycznych, które odbyło się w siedzibie Polskiego Rejestru Statków.

- Priorytety Krajowej Inteligentnej Specjalizacji związanej z Inteligentnymi Technologiami Morskimi są wyraźnie wyszczególnione, a zarazem zdefiniowane są dość szeroko - mówił podczas wystąpienia Stanisław Szultka, przewodniczący Grupy roboczej ds KIS ITM z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. - Największym problemem pozostaje jednak brak popytu na nowe rozwiązania. Często mamy do czynienia z sytuacją, w której opracowana technologia, na podstawie której sporządzono określony prototyp urządzenia i którą doceniono nagrodami nie zostaje wdrożona ponieważ nie ma jej komu sprzedać. Powinniśmy więc zacząć generowac innowacje definiując określone potrzeby rynku.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Adam Mikołajczyk podkreslił natomiast, nawiązując tym samym do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, minister rozwoju i finansów oraz przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, że polska gospodarka potrzebuje innowacji, ponieważ nie jest w stanie dokonać znaczącego skoku konkurując na europejskim rynku jednynie niższymi kosztami pracy wykwalifikowanych i efektywnych pracowników.

W kolejnym wystąpieniu Leszek Wilczyński, dyrektor ds. badań i rozwoju CTO, a zarazem wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. KIS ITM przedstawił dane ze światowego rynku budów okrętów w kontekście budowy promów pasażerskich/ro-pax w Polsce. Choć co do zasady należy uznać ją za sposób wzmacniania przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu stoczniowego, to jednak ogólnoświatowe tendencje związane ze zlecaniami na nowe budowy jednostek nie są optymistyczne, co znajduje potwierdzenie w likwidacji setek stoczni w ciągu ostatniej dekady.

Podczas spotkania poruszono także problematykę zastosowania LNG w gospodarce morskiej, którą przedstawił prezes Remontowa LNG Systems Piotr Dowżenko, morskich farm wiatrowych, o których mówił Adam Zaczeniuk, wiceprezes Zarządu Stoczni Gdańsk i GSG Towers, a także innowacji w żegludze śródlądowej - Zbigniew Burciu z Akademii Morskiej w Gdyni oraz koniecznosci modernizacji infrastruktury w związku z wymaganiemi w zakresie wód badastwoych - Marek Narewski z Polskiego Rejestru Statków.

Spotkanie było także ważne z punktu widzenia networkingu i wymiany informacji dotyczącej poszukiwania partnerów do współpracy nad konkretnymi projektami z zakresu badań i rozwoju. Adam Mikołajczyk sugerował przy tym, by swe siły połączyły przede wszystkim podmioty zajmujące się innowacyjnymi pojazdami pływającymi na wodach przybrzeżnych.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32397,00 $ tona 0,63% 4 maj
 Cynk 2959,00 $ tona 1,89% 4 maj
 Aluminium 2434,00 $ tona -0,45% 4 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.