• <
nauta_2024

Pełnomocnik ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej na liście zniesionych przez rząd stanowisk

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Pełnomocnik ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej na liście zniesionych przez rząd stanowisk

Partnerzy portalu

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek zapowiedział zniesienie kolejnych 29 pełnomocników, którzy dotychczas funkcjonowali przy rządzie. Zastrzegł przy tym, że ich istotne zadania będą dalej realizowane, ale "przez właściwych ministrów".

"Kolejnych 29 pełnomocników zostanie zniesionych. Oczywiście mieli rangę ministrów (sekretarzy lub podsekretarzy stanu). Proszę się nie obawiać - wszystkie istotne zadania dotychczasowych pełnomocników będą dalej realizowane, ale po prostu przez właściwych ministrów" - czytamy we wpisie Maciej Berka na portalu X.

Do swojego wpisu Berek dołączył zdjęcie dokumentu, z którego wynika, że zniesione zostaną stanowiska pełnomocników rządu do spraw: wspierania reform na Ukrainie, społeczeństwa obywatelskiego, działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP, jednolitego rynku cyfrowego, małych i średnich przedsiębiorstw, współpracy z samorządem terytorialnym, reformy funkcjonowania instytutów badawczych, infrastruktury sportowej, państwowego ratownictwa medycznego, polityki demograficznej, praw człowieka, Polonii i Polaków za granicą, odnawialnych źródeł energii, polityki młodzieżowej, Inicjatywy Trójmorza, wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, a także monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Kolejnymi stanowiskami, które znikną, są te pełnomocników do spraw: gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, działalności edukacyjnej oraz analizowania sposobu realizując misji publicznej w środkach masowego przekazu, kształtowania ustroju rolnego, uchodźców wojennych z Ukrainy, innowacyjności w projektach europejskich, rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki, ekonomii społecznej, rozwoju sportu dzieci i młodzieży, transformacji energetycznej obszarów wiejskich, odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939-1945 oraz strategicznych inwestycji zagranicznych spółek z udziałem skarby państwa.

Jednym ze "100 konkretów" KO w kampanii przed wyborami parlamentarnymi była likwidacja 42 stanowisk rządowych pełnomocników. W marcu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzania, który zakładał likwidację 32 takich stanowisk. Z ówczesnej informacji ze strony KPRM wynikało, że łącznie było ich wtedy 51.

sno/ itm/

Fot. Depositphotos

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

EU_CERT_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.