• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Jakub Jaworowski nowym Ministrem Aktywów Państwowych

rk

13.05.2024 12:57 Źródło: Gov.pl
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Jakub Jaworowski nowym Ministrem Aktywów Państwowych

Partnerzy portalu

Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych

W Pałacu Prezydenckim odbyła się 13 maja uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów w rządzie premiera Donalda Tuska. Nowym szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych został Jakub Jaworowski.

W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył nowym ministrom akty mianowania. Obejmujący stanowisko w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jakub Jaworowski zastąpił pełniącego ten urząd od 13 grudnia 2023 roku Borysa Budkę. Wśród pozostałych, nowych szefów resortów są Tomasz Siemoniak (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), Hanna Wróblewska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i Krzysztof Paszyk (Ministerstwo Rozwoju i Technologii ).

Jakub Jaworowski jest specjalistą w zakresie transformacji strategicznej i kształtowania polityki publicznej. Ukończył Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Warszawski, posiada tytuł magistra międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz historii. Jest również posiadaczem dyplomu CFA. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, które zdobywał pracując w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Przed objęciem funkcji był kolejno Dyrektorem Krajowym na Grecję, Mołdawię i Ukrainę w Tony Blair Institute for Global Change. Współpracował bezpośrednio z głowami państw i premierami, opracowując m.in. programy mające na celu przyciąganie inwestycji zagranicznych, projektując ścieżki wspierajace proces akcesji do Unii Europejskiej oraz kształtując reformy systemów zabezpieczenia społecznego.

W latach 2012-2015 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Początkowo pełnił funkcję doradcy, a później podsekretarza i sekretarza stanu. Był pełnomocnikiem ds. Oceny Skutków Regulacji przy Premierach Donaldzie Tusku i Ewie Kopacz. W latach 2016-2022 pracował w Boston Consulting Group (BCG) oraz McKinsey & Company. W pierwszej instytucji zarządzał tam projektami dla ministerstw i czołowych instytucji publicznych, które obejmowały takie obszary, jak analizy makroekonomiczne, strategie transformacji, czy reformy państwowych funduszy majątkowych. W McKinsey & Company koncentrował się przede wszystkim na projektach z zakresu rozwoju gospodarczego, dywersyfikacji wzrostu i rozwoju potencjału przemysłowego, w tym tworzeniu specjalnych stref ekonomicznych.

Ministerstwo Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej: aktywa państwowe oraz łączność. Obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa, z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych przypisane są innym działom administracji rządowej. Szef resortu reprezentuje Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowych z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych przypisane są innym działom administracji rządowej, a także może inicjować politykę państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, w celu zapewnienia jego racjonalnego i efektywnego wykorzystania, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa.

Pod ten urząd podlegają gdyńskie stocznie PGZ Stocznia Wojenna oraz Stocznia Remontowa Nauta. Przypomnijmy, że w trakcie zebrania Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pod koniec lutego tego roku wiceministrowie resortu pozytywnie zaopiniowali ich działalność, wskazując na odbudowanie rentowności spółek na poziomie operacyjnym, a także realizowane przez nie istotne dla państwa inwestycje. Do najważniejszych należy obecnie program budowy wielozadaniowych fregat "Miecznik", który znacznie wzmocni zdolności polskiej Marynarki Wojennej w zakresie obrony terytorium państwa oraz jego interesów, a także w zakresie działań sił zbrojnych w ramach NATO.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.