• <

Przemysł stoczniowy w 2019 roku - Azja

ew/MGMiŻŚ

29.04.2020 10:49 Źródło: własne
Strona główna Przemysł stoczniowy w 2019 roku - Azja
Przemysł stoczniowy w 2019 roku - Azja - GospodarkaMorska.pl
W związku z faktem, iż pod względem skali rynek stoczniowy zdominowany jest przez stocznie azjatyckie, pełen obraz branży musi kształtować się przy znajomości podstawowych danych z tego obszaru geograficznego. Rynek azjatycki należy przy tym rozumieć jako rynek, który nie uwzględnia produkcji stoczniowej w państwach posiadających cześć europejską i zaliczanych do rynku europejskiego, tzn.: Turcji, czy Federacji Rosyjskiej. Faktycznie rynek ten zdominowany jest przez kilka państw Dalekiego Wschodu: ChRL, Koreę Południową, Japonię, Singapur, czy w mniejszym stopniu Wietnam.

W 2019 r. portfel zamówień stoczni azjatyckich obejmował 2615 statki o łącznej nośności 184,3 mln ton, 63,7 mln CGT i wartości 148,4 mld USD. W 2018 r. zamówień było nieco więcej bo 3181 o łącznej nośności 222,9 mln ton, 73,9 mln CGT i wartości 158,9 mld USD. Poniższy wykres przedstawia zamówienia stoczni azjatyckich według stanu na koniec odpowiedniego roku (Rys. 1 ).
 
rys1

W 2019 r. najwięcej zamówień w swoim portfelu według CGT posiadały Chiny - 26,9 mln CGT, następna w kolejności była Korea Południowa - 22,6 mln CGT. Trzecie miejsce zajęła Japonia - 11,9 mln CGT. Opisaną zależność przedstawia wykres poniżej (Rys. 2).

rys2

W całym 2019 r. w stoczniach azjatyckich zakontraktowano 817 statków o łącznej nośności 64,3 mln ton, 21,7 mln CGT i wartości 49,6 mld USD (Rys. 3). Najwięcej kontraktów podpisały stocznie w Chinach i Korei Południowej. W 2018 r. liczba tych kontaktów była dużo wyższa – stocznie podpisały wtedy kontrakty na 1257 jednostek o łącznej nośności 94,5 mln ton, 31,6 mln CGT i wartości 61,8 mld USD.

rys3


W 2019 roku w stoczniach w Azji wybudowano łącznie 1274 statki o łącznej nośności 97,1 mln ton, 30,0 mln CGT i wartości 56,5 mld USD. Natomiast w roku poprzednim liczba ta wynosiła 1194 jednostki o łącznej nośności 79,2 mln ton, 28,4 mln CGT i wartości 60,1 mld USD. Na poniższym wykresie (Rys. 4) przedstawiono jak wyglądała produkcja statków w stoczniach azjatyckich w poszczególnych latach.

rys4

Opracowanie/wykresy: Wydział Przemysłu Okrętowego MGMiŻŚ na podstawie : Raportu CTO „Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym – stan na 31.12.2019 r.”, World Shipyard Monitor, Shipping Intelligence Weekly i in.

Dziękujemy za wysłane grafiki.