• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Przebudowana platforma Petrobaltic opuściła Gdańsk (foto, wideo)

pc

20.09.2019 09:29 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Przebudowana platforma Petrobaltic opuściła Gdańsk (foto, wideo)
Przebudowana platforma Petrobaltic opuściła Gdańsk (foto, wideo) - GospodarkaMorska.pl

Przebudowana na Morskie Centrum Produkcyjne platforma Petrobaltic opuściła Gdańsk. W piątek ok. 8:30 rozpoczęto holowanie jednostki z Gdańskiej Stoczni REMONTOWA w kierunku kotwicowiska nr 4 w Porcie Północnym. Tam zaczeka na odpowiednie warunki pogodowe, które umożliwią jej dalszy transport na złoże B8 na Morzu Bałtyckim. Morskie Centrum Produkcyjne przejmie wydobycie z pracującej na tym złożu platformy LOTOS PETROBALTIC.

Grupa LOTOS poinformowała w komunikacie, że platforma należąca do spółki LOTOS Petrobaltic czekała na opuszczenie nabrzeża stoczniowego od końca sierpnia. „Tak skomplikowana operacja wymaga bardzo dobrych warunków atmosferycznych utrzymujących się przez kilka dni – tzw. okna pogodowego” – podała Grupa LOTOS.

Na kotwicowisku nr 4 w Porcie Północnym w Gdańsku platforma poczeka na przynajmniej 3 dni dobrej pogody, które umożliwią przeholowanie jej na miejsce docelowe na złożu B8.

Jednostka przebudowana w Gdańskiej Stoczni REMONTOWA opuściła ją po niespełna dwóch latach intensywnych prac w zakresie kompletności mechanicznej, testów i przygotowania do rozruchów systemów ogólnookrętowych oraz produkcyjnych.

„Dzięki przeprowadzonej weryfikacji projektu, a także stabilnej i konsekwentnej realizacji poszczególnych zadań Morskie Centrum Produkcyjne stało się nowoczesną, ekologiczną i wydajną platformą. Na projekcie pracowało jednocześnie nawet do 500 osób. Przebudowa platformy wiertniczej na Centrum Produkcyjne to duży i skomplikowany projekt” – poinformowała Grupa LOTOS.

Prace związane z przebudową platformy nadzorował Polski Rejestr Statków. Grupa LOTOS podała, że„kluczową dla całego przedsięwzięcia była operacja nasuwania i montażu na pokładzie platformy czterech potężnych modułów o wadze kilkuset ton każdy – systemu separacji ropy naftowej, systemu sprężania i eksportu gazu, systemu zatłaczania wody do złoża oraz systemu energetycznego, którego sercem jest turbogenerator wykorzystujący odseparowany gaz jako paliwo do zasilania platformy. Kolejnym elementem był montaż podpory pod moduł mieszkalny oraz spalarki gazów, czyli flary. Następnie kanałem portowym, przy użyciu barek, z ogromną precyzją przetransportowano moduł mieszkalny z lądowiskiem dla śmigłowców o wadze ok. 550 ton. Równie skomplikowaną operacją było posadowienie potem modułu na platformie” – poinformowała Grupa LOTOS.

Poświęcenie jednostki odbyło się 27 sierpnia w Gdańskiej Stoczni Remontowa. Prezes LOTOS Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk informował wtedy, że przed nami „godzina prawdy”, czyli posadowienie jednostki na złożu B8, prace na morzu, rozruchy, uruchomienie zainstalowanych na platformie systemów oraz efektywne zakończenie zagospodarowania tego złoża.

– To była platforma wiertnicza, używana przez szereg lat przez LOTOS Petrobaltic do poszukiwania i penetracji złóż na Morzu Bałtyckim. W roku 2013 podjęto decyzję o przebudowie tej platformy na platformę wydobywczą i od 2015 r. tak naprawdę ruszyła jej przebudowa. Dzisiaj kończymy ten pierwszy etap całego procesu zagospodarowania złoża B8. To jest ropa bardzo wysokiej jakości, tzw. „lekka ropa słodka”, czyli bez zanieczyszczeń, z niską zawartością siarki, z której uzyskuje się bardzo dobre wyniki przerobu, jeżeli chodzi o paliwa lekkie, czyli te najwyżej marżowe w przemyśle rafineryjnym – mówił Grzegorz Strzelczyk, prezes LOTOS Petrobaltic.

Dodał, że złoże B8 powinno być całkowicie zagospodarowane w 2021 r.

Obecny na uroczystości poświęcenia platformy Janusz Czajkowski, dyrektor techniczny ds. inwestycji i rozwoju w LOTOS Petrobaltic, informował, że platforma jest „dość skomplikowanym narzędziem, jednostką procesową”.

– Będzie transportować z dna morza płyn złożowy, który będzie podlegał obróbce. Nastąpi separacja ropy, nastąpi separacja gazu i w konsekwencji transport ropy przez boję „CALM” na tankowiec i transport gazu gazociągiem do elektrociepłowni we Władysławowie. Ten proces jest bardzo zoptymalizowany. Pozwala nam to na wydobycie projektowe 6 tys. baryłek ropy dziennie oraz ok. 200 tys. m3 gazu – tłumaczył Janusz Czajkowski, dyrektor techniczny ds. inwestycji i rozwoju w LOTOS Petrobaltic.

Janusz Przyborowski, kierownik platformy Petrobaltic, poinformował natomiast, że cała załoga jednostki będzie liczyła łącznie 74 osoby. Na platformie jednorazowo będzie przebywała połowa z nich, czyli 37 osób. Następnie załogi będą się wymieniały.

– Praca jest ciągła, 24 godziny. Załoga jest podzielona na cztery służby: jest służba eksploatacyjna, jest dział energomechaniczny, jest służba pokładowa, która zajmuje się pracami przeładunkowymi, rozładunkiem statków, zabezpieczeniem pożarowym na platformie, i ostatnia służba obsługi hotelowej – wymieniał Janusz Przyborowski, kierownik platformy Petrobaltic.

Złoże B8, na którym będzie pracowała platforma, znajduje się w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni.

Przebudowa platformy to jeden z projektów inwestycji zagospodarowania złoża B8. Skala tego projektu oraz jego specyfika offshore powodują, że jest to jedno z najciekawszych przedsięwzięć w Europie. Obecnie realizowany zakres prac dotyczy I fazy programu docelowego zagospodarowania złoża B8, która zakończy się stabilnym wydobyciem z czterech odwiertów produkcyjnych. Plan docelowego zagospodarowania złoża zakłada dalszy rozwój infrastruktury w II fazie, która umożliwi zwiększenie wolumenu wydobycia ropy i gazu przez dodanie do eksploatacji kolejnych otworów produkcyjnych, stabilny transport gazu do Władysławowa wybudowanym w 2018 roku przez LOTOS Petrobaltic rurociągiem oraz stabilizację pracy złoża poprzez zatłaczanie wody – poinformował LOTOS Petrobaltic w komunikacie.

LOTOS Petrobaltic wraz ze swoimi spółkami zależnymi koncentruje się na działalności operacyjno-serwisowej w obszarze bałtyckim, tj.: eksploatacji złoża B3, zagospodarowaniu złoża B8, w celu uruchomienia pełnej produkcji, realizacji projektów poszukiwawczych na Morzu Bałtyckim oraz koncesjach lądowych w Polsce. Równolegle spółka rozwija swoje kompetencje inżyniersko-wykonawczo-projektowe dla sektora offshore, docelowo z możliwością świadczenia usług poza Grupą LOTOS.

LOTOS Petrobaltic funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35671,00 $ tona -0,25% 28 lip
 Cynk 2951,00 $ tona 0,10% 28 lip
 Aluminium 2516,00 $ tona 0,76% 28 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.