• <
Baltexpo2023_duży

Napływ inwestycji zagranicznych w '17 spadł o 55 proc. rdr do 24,3 mld zł - NBP

ew

08.05.2018 07:30 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Napływ inwestycji zagranicznych w '17 spadł o 55 proc. rdr do 24,3 mld zł - NBP

Partnerzy portalu

Napływ inwestycji zagranicznych w '17 spadł o 55 proc. rdr do 24,3 mld zł - NBP - GospodarkaMorska.pl

Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2017 roku spadł o 55 proc. rdr do 24,3 mld zł - podał wstępne dane NBP.

"W 2017 r. wartość napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich spadła do poziomów odnotowywanych poprzednio w czasie kryzysu finansowego 2008-9 czy kryzysu zadłużeniowego w Europie w 2013 r. W odróżnieniu od tamtych lat nie mamy do czynienia ze stratami podmiotów, czy ze zmniejszeniem skali napływu inwestycji, tylko z pojedynczymi transakcjami, w których rezydenci nabyli od inwestorów bezpośrednich akcje polskich spółek" - napisał NBP w komentarzu.

NBP podaje, że na wartość inwestycji największy wpływ miały reinwestycje zysków podmiotów bezpośredniego inwestowania.

"Po raz pierwszy w ostatnich latach odnotowano natomiast w tak dużej skali dezinwestycje zagranicznych inwestorów, którzy sprzedawali akcje polskich podmiotów krajowym inwestorom. Także spłaty kredytów od zagranicznych inwestorów po raz pierwszy od 2004 r. przewyższyły wartość nowo udzielonych kredytów. Na podział geograficzny duży wpływ miały pojedyncze transakcje, w których zmienili się zagraniczni właściciele kilku podmiotów związanych z handlem" - napisano.

etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.