• <
gryfia_70lat

GUS: Produkcja przemysłowa w marcu rosła w 17 spośród 34 działów

pc

19.04.2018 13:26 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki GUS: Produkcja przemysłowa w marcu rosła w 17 spośród 34 działów

Partnerzy portalu

GUS: Produkcja przemysłowa w marcu rosła w 17 spośród 34 działów - GospodarkaMorska.pl

Produkcja przemysłowa w marcu rosła w 17 spośród 34 działów - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

W stosunku do marca 2017 roku wzrost produkcji odnotowano m.in w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 17,9 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 6,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 5,8 proc., w produkcji artykułów spożywczych oraz w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – po 5,4 proc., w produkcji urządzeń elektrycznych – o 4,1 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2017 roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 24,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,8 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 5,3 proc., maszyn i urządzeń – o 5,0 proc.

W przypadku budownictwa, w stosunku do marca 2017 roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 34,9 proc. oraz specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 17,7 proc., natomiast spadek wystąpił w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 3,0 proc.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.