• <

Raport: Kwiecień na rynku morskich przewozów kontenerowych

12.04.2021 16:49 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Raport: Kwiecień na rynku morskich przewozów kontenerowych

Partnerzy portalu

Raport: Kwiecień na rynku morskich przewozów kontenerowych - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

W ostatnim tygodniu marca temat kontenerowego transportu morskiego nie schodził z pierwszych stron gazet, portali i serwisów informacyjnych za sprawą zablokowanego Kanału Sueskiego przez M/V Ever Given. Sytuacja kryzysowa, z jaką mieliśmy do czynienia potwierdziła jak wielkie znaczenie dla gospodarek świata ma transport kontenerowy i jak wielkie jest jego przełożenie na prawie każdą gałąź gospodarki.

W wielu mediach wieszczono o załamaniu się globalnego handlu, o milionowych stratach i wręcz katastroficznych skutkach przedłużającej się akcji uwolnienia statku i przywrócenia drożności kanału, co jednoznacznie wskazuje, jak wielki niepokój gospodarczy towarzyszył temu zdarzeniu.

Ostatecznie drożność Kanału Sueskiego udało się przywrócić w szóstym dniu akcji ratunkowej.  Zator, który utworzył się przez wypadek, wymagał 5 dni wytężonych prac, aby przywrócić normalną przepustowość tej ważnej dla transportu morskiego arterii.

Skutki tego wypadku będą odczuwalne na rynku przez najbliższe tygodnie w postaci zawirowań związanych z regularnością serwisów, dostępnością miejsca na statku czy kontenerów. Podając za Seatrade Maritime News, które powołuje się na słowa analityków z Sea Intelligence, wypadek w Kanale Sueskim, skutkować może ograniczeniem możliwości przewozowych nawet o 80% w relacji Europa - Azja w najbliższych dwóch tygodniach, co zapewne znajdzie swoje odzwierciedlenie w zachowaniu się stawek frachtowych dla ładunków eksportowych.

Niestety konsekwencje blokady kanału to nie jedyny problem, z jakim boryka się branża morskiego transportu kontenerowego. Sygnalizowany w ostatnim czasie trend wzrostowy stawek frachtowych z Dalekiego Wschodu do Europu, znacząco się umocnił. Z poczynionych analiz wynika, iż miesięczna dynamika wzrostu, w okresie marzec-kwiecień 2021, spotowych stawek frachtowych sięga już średnio 17,5% i niebezpiecznie szybko zbliża się do poziomów osiąganych przez rynek pod koniec 2020 roku. Wymagające podkreślenia jest również tempo zachodzących zmian stawek frachtowych, które znacząco przyśpieszyło w ostatnich dwóch tygodniach, częściowo również za sprawą sytuacji w Kanale Sueskim.

Okazuje się, że stale wzrastająca stawka frachtowa, nie daje gwarancji potwierdzenia miejsca na statku. Cytując francuskiego analityka rynku frachtowego, Jerome De Ricqles, który w Monthly Container Shipping Barometer March 2021, przygotowany przez firmę Upply, mówi : „Take your annual holiday now. All the ships are full …”. Niestety te słowa dość dobrze opisują aktualną sytuację, której początki zaobserwowane były już w ostatnich dniach marca. Na problem z dostępnością miejsca w kwietniu, wskazują także analitycy brytyjskiego Drewry. Twierdząc że, globalna ilość „blank sailingów” w kwietniu zmaleje z 49 w marcu do 42 w kwietniu. Z tym jednak zastrzeżeniem, iż w relacji Daleki Wschód – Europa/Basen Morza Śródziemnego, ilość „blank sailingów” w stosunku do marca br, wzrośnie o 38%. Sytuacja ta, nie wpłynie pozytywnie na zachowanie się stawek frachtu morskiego i zapewne spowoduje umocnienie się trendu wzrostowego do czasu uregulowania się serwisów.

Zmiany stawek spowodowane różnymi czynnikami są już widoczne na publikowanych indeksach rynku frachtu kontenerowego. Ningbo Container Freight Indeks, w skrócie NCFI, publikowany na dzień 26 marca przyjął wartość USD 2040,16 za 40’, tydzień później, tj. 2 kwietnia jego wartość wzrosła już o 4,8% do poziomu USD 2138,21 za 40’. Oczywiście wartość tego wskaźnika nie odwzorowuje realnej stawki w relacji np. główne porty Chin – Hamburg, z uwagi na sposób liczenia indeksu. Dla wyjaśnienia indeks NCFI liczony jest, jako średnia z 21 indeksów indywidualnych dla 21 głównych korytarzy z portu Ningbo. Niemniej, na bazie tego indeksu, możliwym jest zaobserwowanie trendu i odniesienie aktualnego poziomu prezentowanego przez indeks do osiąganych ekstremów, a te osiągnięte zostały 8 stycznia 2021 i prezentowały wartość USD 2498,46. Dla porównania od stycznia od dnia dzisiejszego najniższą wartość wskaźnik odnotował 19 marca i wynosił USD 2014,61 za 40’, co niestety znaczy, iż w ciągu 14 dni wartość wskaźnika NCFI wzrosła o ponad 6%! Pamiętajmy jednak, iż wskaźnik ten, należy traktować bardziej, jako wyznacznik globalnego trendu, z uwagi na badanie kosztów transportu z portu Ningbo do wybranych portów na różnych kontynentach, niż realny wyznacznik zmian na konkretnych trasach.

Trend wzrostowy zauważalny jest również w zachowaniu się Shanghai Container Freight Index, który bada jeszcze szerzej zachowania się rynku, bo bieże pod uwagę, koszty frachtu morskiego z aż 21 różnych relacji realizowanych z portu Shanghai. Zmiana SCFI nie jest aż tak dynamiczna jak w przypadku indeksu NCFI, jego wzrost wynosi ok. 0,6%, jednakże również w ujęciu tygodniowym.

Podając za Seatrade Maritime News, które powołują się na raport China Ports and Harbors Association, ilość obsłużonych kontenerów w eksporcie z Chin pod koniec lutego 2021 w ujęciu rok-rok łącznie wzrosła o prawie 38%! Biorąc pod uwagę całkowity lockdown w Chinach, który zatrzymał produkcje w Lutym zeszłego roku, oznacza to ogromny wzrost popyty na produkty wytwarzane w ChRL. Wskaźnik ten badany dla okresu Marzec 2020 – Marzec 2021, jest już trochę niższy i wynosi niespełna 11%, co wynika zapewne, z przywrócenia części zakładów produkcyjnych do pracy w Marcu 2020. Niemniej wzrost ilości obsługiwanych kontenerów w eksporcie z Chin, nawet na poziomie 11% w ujęciu rocznym i panującej pandemii Covid-19, oznacza bardzo duże zapotrzebowanie na chińskie produkty i niesamowite zdolności i możliwości produkcyjne tej gospodarki.

Wysoki popyt na produkty z Chin, to także wysoki popyt na usługi transportowe, które przy ograniczonej dostępności statków, miejsca na tych statkach i kontenerów, reagują jak opisano powyżej. Jednakże, nie tylko drogą morską ściągane są ładunku z Chin do Europy. Duży i wciąż wzrastający jest popyt na transport kontenerów koleją z Chin, w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Serwis ten na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy również, w znaczący sposób reaguje na zapotrzebowania rynku, przyjmując mniej więcej analogiczne trendy zmian w poziomie kosztów transportu. Aktualnie stawki kolejowe dla pełnych kontenerów, z uwagi na znaczący wzrost popytu oraz spowodowany kryzysową sytuacja w Kanale Sueskim, która spowodowała duży niepokój na rynku, wzrosły a dostępność miejsca jest bardzo ograniczona. Niestety rynek transportu kolejowego kontenerów z Chin, nie jest jeszcze tak opomiarowany jak rynki morskie, i przeprowadzenie analizy zmian możliwe jest tylko na bazie własnych danych.

Eksportowe stawki frachtowe z Polski, praktycznie na wszystkich kierunkach, odnotowują kolejne wzrosty. Z uwagi na brak pustych kontenerów, ograniczenia w dostępności i regularności serwisów, zmiany frachtów są już bardzo mocno odczuwalne. Bazując tylko na wskaźnikach FBX (Freightos Baltic Index) Europa Północna – Chiny +0,3% w ujęciu dziennym, Europa Północna – Ameryka Północna Wschodnie Wybrzeże +13% (08-04-2021). Zmiany dobowe wskaźników nie są oczywiście właściwe do wyciągania wniosków czy budowania trendów, jednakże trendy wykazywane w dłuższych okresach potwierdzają wzrosty na wszystkich kierunkach, które spowodowane są czynnikami opisanymi powyżej.

Obserwowane trendy indeksów stawek, ogłaszane „blank sailingi”, odczuwalne braki miejsca wskazują, iż zarówno importerzy ładunków z Dalekiego Wschodu, jak i eksporterzy ładunków z Europy, powinni ostrożnie patrzeć w przyszłość. Niewykluczone, że stawki frachtowe na głównych kierunkach oceanicznych osiągnął poziomy odnotowywane w końcu 2020 roku. Spodziewane problemy z dostępnością miejsca na statkach mogą zakłócić terminowość dostaw, czy też stawiać pod znakiem zapytania niektóre kontrakty z uwagi na problemy z terminowym nadaniem lub odbiorem przesyłki.

Dziękujemy za wysłane grafiki.