• <

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych realizuje prace pogłębiania Kanału Grabowskiego

ac

20.04.2021 09:03 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych realizuje prace pogłębiania Kanału Grabowskiego

Partnerzy portalu

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych realizuje prace pogłębiania Kanału Grabowskiego - GospodarkaMorska.pl
fot. mat.prasowe

Istotną obecnie inwestycją, w którą jest zaangażowana firma Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. jest „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5m. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. występuje jako podwykonawca prac dla DIVO joint venture, które wykonuje prace na rzecz zamawiającego - Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Kubatura prac czerpalnych to ok. 480 000 m3

Roboty pogłębiarskie obejmują pogłębienie północnego cypla Ostrowa Grabowskiego od rzędnej +0,7 m do rzędnej -7,5 m. W związku ze specyfikacją Kanału Grabowskiego prace wykonuje pogłębiarka wieloczerpakowa „INŻ. Tadeusz Wenda” wraz z pogłębiarką podsiębierną z koparką hydrauliczną „KRAKEN”.

Urobek z pogłębiania akwenu ładowany jest na szalandy samobieżne SM-PRC przez pogłębiarkę wieloczerpakową INŻ. Tadeusz Wenda lub podsiębierne: Kraken oraz Małż II, następnie przetransportowany i wyklapowany wewnątrz sztucznej wyspy W28 na Zalewie Szczecińskim. 

Przed rozpoczęciem prac pogłębiarskich przez PRCiP Sp. z o.o. na omawianym akwenie został wykonany skan ferromagnetyczny mający na celu zidentyfikowanie, wydobycie oraz utylizację obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych oraz niestanowiących zagrożenia dla obszaru robót wraz z wydaniem certyfikatu czystości dna.

Dodatkowo, PRCiP Sp. z o.o. podpisało z Wykonawcą prac dodatkowy Aneks, którego przedmiotem jest wykonanie dodatkowego zakresu robót czerpalnych w obszarze wyspy Ostrów Grabowski, od rzędnej -7,5 m do rzędnej dna -12,5 m wraz z transportem i odłożeniem urobku na sztucznej wyspie W28, jak również jest na etapie finalizowania kolejnego Aneksu do Umowy rozszerzając dotychczasowy zakres prac o prace związane z robotami czerpalnymi w miejscach projektowanych umocnień dna, tj.  w rejonie wyspy Radolin, Orlego Przesmyku i wyspy Wielka Kępa wraz z transportem i odłożeniem urobku na sztucznej wyspie W28.


Dziękujemy za wysłane grafiki.