• <
PZT_1100x200_gif_2020

Prof. Bogumił Łączyński wiceprezesem Związku Armatorów Polskich

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Prof. Bogumił Łączyński wiceprezesem Związku Armatorów Polskich
Prof. Bogumił Łączyński wiceprezesem Związku Armatorów Polskich  - GospodarkaMorska.pl
fot. polshipowners.pl

sons

05.10.2020 Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni

 Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Związku Armatorów Polskich, które odbyło się 28 września w Szczecinie powołano nowych członków Zarządu oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe i plan budżetu. Przyjęto również sprawozdanie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi.

W wyniku tajnego głosowania Prezesem na kadencję 2020-2022 został wybrany Pan Andrzej Wróblewski - Dyrektor Naczelny PŻM, a wiceprezesami członkowie Zarządu - Pan Bogumił Łączyński z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Pan Jacek Wiśniewski z Euroafrica.

Jest to duże wyróżnienie i dowód uznania dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który w oczach przedstawicieli  13 członków ZAP, po latach odsunięcia się od zagadnień shippingowych, powrócił do grona aktywnych członków organizacji.

Związek Armatorów Polskich powstał w roku 1929 w Gdyni. Jego inicjatorem i pierwszym prezesem zarządu był Julian Rummel ówczesny dyrektor przedsiębiorstwa żeglugowego „Żegluga Polska”.

Celem związku, który od początków swego istnienia skupiał wszystkich najważniejszych polskich przewoźników morskich, była ochrona interesów członków związku przed nieuczciwą konkurencją, prowadzenie wspólnej polityki frachtowej, taryfowej, ubezpieczeniowej itp. Jako związek pracodawców, ZAP reprezentował również polskich armatorów wobec pracobiorców, a także administracji morskiej, Rady Interesantów Portu Gdyni i Gdańska, innych organizacji zawodowych, takich jak np. Polski Związek Maklerów Okrętowych oraz międzynarodowych organizacji żeglugowych. ZAP nie przerwał swojej działalności również podczas II wojny Światowej, gdy tymczasowo jego siedzibę przeniesiono do Londynu.

Po wojnie, ze względu na niesprzyjające związkom pracodawców warunki polityczno-społeczne  w Polsce, działalność ZAP- u była zawieszona. Wznowiono ją dopiero 17 lutego 1983 roku, a praktycznie 3 września 1993 roku decyzją przedstawicieli 13 polskich przedsiębiorstw armatorskich. Pierwszym prezesem nowo reaktywnego ZAP-u został Henryk Dąbrowski, pełniący wówczas funkcję dyrektora naczelnego PLO.

Obecnie ZAP liczy 13 Członków. Są to w porządku alfabetycznym:

- Akademia Morska w Szczecinie
- CHIPOLBROK-Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A.
- Euroafrica Services Limited (Spółka z o.o.) Oddział w Polsce
- Fairplay Polska Sp. Z o.o. & Spółka Komandytowa
- Polska Żegluga Bałtycka S.A.
- Polskie Linie Oceaniczne S.A.
- Polska Żegluga Morska PP
- Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o.
- PRZEDSIĘBIORTSWO ROBÓT CZERPALNYCH I PODWODNYCH Sp. z o.o.
- SHIP-SERVICE S.A. GRUPA ORLEN
- UNITY LINE LIMITED Spółka z o.o. Oddział w Polsce
- Uniwersytet Morski w Gdyni
- Żegluga Polska S.A. Członek Grupy PŻM

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27480,00 $ tona -1,45% 13 kwi
 Cynk 2754,00 $ tona -0,18% 13 kwi
 Aluminium 2278,00 $ tona 1,06% 13 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.