• <
PZT_980x120_gif_2020

MSI: Wpływ polityki klimatycznej na transport morski

Strona główna Porty, logistyka MSI: Wpływ polityki klimatycznej na transport morski
MSI: Wpływ polityki klimatycznej na transport morski - GospodarkaMorska.pl

pc

18.07.2019 Źródło: własne

Szybka dekarbonizacja globalnych źródeł energii będzie miała radykalny wpływ na transport morski na świecie – to główne założenia najnowszego raportu „Carbon Carriers” opracowanego przez firmę doradczą Maritime Strategies International. Dokument opisuje m.in. konsekwencje odejścia od węglowodorów na rzecz odnawialnych źródeł energii i biopaliw.

Raport został opracowany przez MSI w imieniu Europejskiej Fundacji Klimatycznej dla dwóch wariantów: „redukcja” i „scenariusz referencyjny”. Systemy modelowania rynku żeglugowego MSI wykorzystano do analizy przedstawiającej, w jaki sposób globalne zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne może zmienić międzyregionalne przepływy towarowe i związane z tym przesunięcie wymaganych zdolności przewozowych oraz zyski i ceny aktywów we wszystkich segmentach branży żeglugowej. Raport MSI nie zawiera komentarza ani oceny prawdopodobieństwa wystąpienia przewidywanych scenariuszy, raczej opracowane rozwiązania mają służyć jako ramy do zbadania wpływu znacznego przesunięcia w zapotrzebowaniu na energię na branżę żeglugową i powiązane rynki kapitałowe.

Jak czytamy w raporcie, dwa prezentowane scenariusze oparte są na prognozach sporządzonych lub zleconych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), a ramy czasowe raportu sięgają 2050 r., chociaż cele temperaturowe związane ze scenariuszami IPCC wykraczają poza ten okres.

Streszczenie raportu tutaj, a jego pełna wersja tutaj.

Źródło:
własne
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
port_gdańsk_390x100_2020
invest_gda_390x100_gif_2020
 Ropa brent 41,49 $ baryłka  -3,71% 17:59
 Cyna 18170,00 $ tona 0,11% 18 wrz
 Cynk 2512,00 $ tona 1,87% 18 wrz
 Aluminium 1745,00 $ tona 0,11% 18 wrz
 Pallad 2291,60 $ uncja  -3,82% 17:56
 Platyna 867,50 $ uncja  -6,96% 17:59
 Srebro 24,58 $ uncja  -8,86% 17:59
 Złoto 1903,80 $ uncja  -2,76% 17:59
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.