• <
PZT_980x120_gif_2020

Manewry jednostek bezzałogowych w Porcie Gdynia (wideo)

Strona główna Porty, logistyka Manewry jednostek bezzałogowych w Porcie Gdynia (wideo)
Manewry jednostek bezzałogowych w Porcie Gdynia (wideo) - GospodarkaMorska.pl

Anna Salomon, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

02.11.2019

Port Gdynia jest uniwersalnym portem multimodalnym w europejskiej sieci transportowej TEN- T. Owa przewaga, to między innymi przewaga technologiczna, wynikająca z wprowadzania innowacyjnych zmian, uwzględniających nieodległą przyszłość. Wierzymy, iż należy wychodzić naprzeciw potrzebom rynku, przewidując kierunek rozwoju branży morskiej i jako lider, być inicjatorem zmian i wytyczać trendy wśród europejskich portów morskich, podobnie jak w przypadku systemu AntyDron.

Obecnie Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. bada wiele odrębnych zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu autonomiczności o rożnym stopniu. Naszym celem jest utworzenie silnego i skoncentrowanego punktu na mapie Polski, gdzie w drodze współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój sektora jednostek autonomicznych i bezzałogowych, będą podejmowane nowatorskie inicjatywy rozwojowo-badawcze.

Celem przeprowadzenia Manewrów Jednostek Bezzałogowych w Porcie Gdynia jest zbadanie szeroko rozumianych zależności między jednostkami bezzałogowymi oraz innymi elementami infrastruktury portowej, czy jednostkami załogowymi. Z uwagi na konieczność przygotowania się do obsługi tego typu statków w Porcie Gdynia, podejmujemy inicjatywy, które w przyszłości pozwolą nam stworzyć odpowiednią infrastrukturę, a co za tym idzie, sprawnie wejść w nowy etap rozwoju żeglugi morskiej. Będzie to możliwe po uprzednim zbadaniu wielu aspektów z tym związanych. Manewry Jednostek Bezzałogowych przeprowadzone w naszym porcie przy wykorzystaniu najnowocześniejszego HydroDrona należącego do Marine Technology Sp. z o.o. oraz platformy bezzałogowej, której właścicielem jest CTO S.A., pozwolą nam poznać kwestie związane z:

  • poruszaniem się jednostek bezzałogowych w kanałach portowych
  • możliwościami zastosowania systemu RTK z systemami jednostek bezzałogowych 
  • przygotowaniem danych wejściowych do nowego systemu IT dla jednostek bezzałogowych we współpracy z systemem RTK i innymi systemami funkcjonującymi w Porcie
  • zależnościami jednostek bezzałogowych podczas wykonywania manewrów
  • identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie bezpieczeństwa poruszania się jednostek bezzałogowych względem innych statków oraz infrastruktury portowej
  • identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie infrastruktury portowej niezbędnej do obsługi jednostek MASS
  • pracą jednostek bezzałogowych przeprowadzających inspekcję wizualną nabrzeży
  • pracą jednostek bezzałogowych dokonujących specjalistycznych pomiarów w tym sondażu dna za pomocą sondy 3D
  • określeniem możliwości przekazywania informacji między dwoma jednostkami bezzałogowymi w trakcie wykonywania manewrów

W drodze analiz oraz posiadanych doświadczeń Port Gdynia wniesie swój wkład do dopiero tworzonych przez IMO oraz MGMiŻŚ przepisów.

W manewrach wzięła udział m.in.  jednostka CTO S.A. "USV 5200A". Została ona zaprojektowana oraz wykonana przez zespół inżynierów z Centrum Techniki Okrętów S.A.

Podstawowe dane jednostki CTO USV 5200A :

typ: jednostka jednokadłubowa
długość całkowita 5.2m
szerokość 0.6m
zanurzenie 0.3-0.4m
prędkość 2-7 węzłów (z silnikiem 0.5kW)
zasięg do 100km
masa 100 kg z dodatkową rezerwą na 100kg ładunku opcjonalnego
system łączności radiowej bliskiego zasięgu 433MHz, łączność GSM i LTE oraz moduł łączności satelitarnej.
 

hydro4.jpg
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
port_gdańsk_390x100_2020
invest_gda_390x100_gif_2020
 Ropa brent 42,58 $ baryłka  -0,72% 12:55
 Cyna 17080,00 $ tona -1,70% 25 wrz
 Cynk 2365,00 $ tona -0,59% 25 wrz
 Aluminium 1708,00 $ tona 0,65% 25 wrz
 Pallad 2271,55 $ uncja  -0,28% 12:55
 Platyna 888,40 $ uncja  -0,10% 12:55
 Srebro 23,92 $ uncja  0,42% 12:55
 Złoto 1889,35 $ uncja  0,17% 12:55
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.