• <
smartre_2023

Gospodarka morska - 42. Sympozjum GAP w Szczyrku

sympozjum.e-gap.pl

12.01.2016 06:27 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Gospodarka morska - 42. Sympozjum GAP w Szczyrku

Partnerzy portalu

Gospodarka morska - 42. Sympozjum GAP w Szczyrku - GospodarkaMorska.pl

5 mln miejsc pracy i 500 mld euro wartości dodanej… - na tyle wycenia się wartość gospodarki morskiej w Unii Europejskiej. Jeśli dodamy do tego informację, że aż 75% handlu zagranicznego i ok. 40% handlu wewnętrznego w Europie odbywa się drogą morską, łatwo dojdziemy do wniosku, że sektor morski ma olbrzymie znacznie dla gospodarki.O gospodarce morskiej będzie można podyskutować podczas 42. Sympozjum GAP w Szczyrku.

Sektor ten jest jednym z ważniejszych motorów wzrostu i zatrudnienia, stanowi on ponadto niewyczerpane źródło innowacji i możliwości w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Gospodarka morska jest też ważnym narzędziem kształtowania relacji międzypaństwowych. Poprzez odpowiednią politykę morską można wywierać pozytywny wpływ na strukturę handlu zagranicznego i bilansu płatniczego. Zdaniem wielu unijnych przywódców gospodarka morska należy do grona sektorów mogących być receptą na wciąż odczuwane skutki kryzysu europejskiego. Gospodarka morska sprzyja ponadto inteligentnemu i zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu oraz ma wpływ na rozwój innych gałęzi gospodarki.

Za główny cel strategiczny polskiej gospodarki morskiej uznano niedawno zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz zwiększenie w nim zatrudnienia. Jednym z priorytetów polityki morskiej RP do 2020 roku jest również wzmocnienie pozycji polskich portów morskich. Mimo, że polskie porty morskie są coraz bardziej konkurencyjne, to żeby mogły się dalej rozwijać konieczne są dalsze inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową, a także poprawienie dostępu do nich od strony morza. Za inny, nie mniej ważny kierunek rozwoju, zawarty w dokumencie „Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020”, przyjętym w marcu 2015 roku, uznano zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego.

Nie ulega wątpliwości, że dyskusja na temat polskiej gospodarki morskiej jest potrzebna. Tkwiący w niej potencjał jest wciąż nie w pełni wykorzystywany. Zdaniem autorów dokumentu „Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020” gospodarka morska w naszym kraju powinna być jednym z podstawowych wyznaczników kształtowania polityki rozwoju kraju. Powinniśmy się więc zastanowić nad kierunkami rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Co zrobić, by w jak najbardziej efektywny sposób przyczynić się do realizacji postawionych przed państwem polskim celów? W jaki sposób zwiększyć zainteresowanie inwestorów infrastrukturą portową? Co hamuje rozwój polskich portów morskich? Jakie są silne i słabe strony polskiego przemysłu morskiego? Na te i inne pytania odpowiedzi będą starali się poszukać uczestnicy 42. Sympozjum GAP w Szczyrku.

Więcej informacji oraz aktualny program wydarzenia można znaleźć pod adresem: http://sympozjum.e-gap.pl/

***

Sympozja naukowe „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” to wyjazdowe spotkania, odbywające się dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Biorą w nich udział studenci kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pracownicy tej uczelni, a także zaproszeni prelegenci i goście. Pomysłodawcą, a także gospodarzem każdej z konferencji jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, założyciel Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Pierwsze Sympozjum odbyło się w 1995 roku. Obecnie impreza ta skupia ponad trzysta osób, a jej program oprócz wykładów i dyskusji panelowych zawiera szereg dodatkowych atrakcji kulturalnych i rozrywkowych. Możliwość swobodnej dyskusji z głównymi aktorami życia politycznego i gospodarczego w Polsce sprawia, że sympozja są atrakcyjną formą edukacji, która uzupełnia tradycyjny system kształcenia.
Organizatorami Sympozjum są Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej oraz Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.