• <
PZT_1100x200_gif_2020

Dialog techniczny dot. budowy Portu Zewnętrznego zakończony

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Dialog techniczny dot. budowy Portu Zewnętrznego zakończony
Dialog techniczny dot. budowy Portu Zewnętrznego zakończony - GospodarkaMorska.pl

ew/Port Gdynia

18.12.2018 Źródło: własne

Kolejny ważny krok w budowie Portu Zewnętrznego. W Porcie Gdynia z sukcesem zakończono dialog techniczny, który jest ważnym etapem przygotowawczym realizacji. Udział w nim wzięło 13 podmiotów z różnych branż. 

Celem dialogu technicznego było pozyskanie informacji od potencjalnych interesariuszy projektu, w zakresie koncepcji projektu budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim najnowszych, najkorzystniejszych oraz najlepszych rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych. Wypracowane rozwiązania przekazywane były bezpośrednio do biura projektowego zajmującego się przygotowaniem korekty ostatecznej wersji koncepcji Portu Zewnętrznego.

„Budowa Portu Zewnętrznego to kluczowa inwestycja wpisująca się w Program Rozwoju Polskich Portów Morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). To również największa inwestycja w nowożytnej historii Portu Gdynia, której celem jest zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia w regionie Morza Bałtyckiego” - podkreśla Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

„Jako załoga Portu Gdynia jesteśmy wszyscy w pełni zdeterminowani do skutecznego wdrożenia tego ambitnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w życie”- dodaje.

Przypomnijmy tylko, że koncepcja budowy Portu Zewnętrznego jest podstawą do jego sprawnego oraz efektywnego funkcjonowania w przyszłości. Inwestycja wzmocni potencjał przeładunkowy i zapewni konkurencyjność Portu Gdynia z innymi portami basenu Morza Północnego i Adriatyckiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że w mijającym właśnie roku Port Gdynia znów pobił rekordy przeładunków. To daje solidną podstawę i potwierdzenie, że obrana ścieżka rozwoju Portu Gdynia jest właściwa. Nowa inwestycja to nie tylko port i infrastruktura służąca lepszej komunikacji z centrum Polski. To także ocena warunków środowiskowych i ekologicznych akwenu na którym ma powstać Port Zewnętrzny – w ramach przygotowań do wbicia przysłowiowej pierwszej łopaty prowadzony jest m. in. monitoring przyrodniczy przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego. Wykonywane są też inne bardzo istotne badania związane choćby z modelowaniem hałasu jaki może emitować nowy port aby maksymalnie ograniczyć lub wręcz wyeliminować jego emisję na dzielnice mieszkalne i biurowe. Jest to niezwykle istotne, bo w swoim podstawowym założeniu Port Zewnętrzny to jednocześnie koncepcja budowy „green and smart port” - czyli portu ekologicznego.

Wykonane zostały już częściowo niezwykle istotne badania sonarowe i geotechniczne. Jednocześnie szukając jak najbardziej efektywnych form finansowania projektu ZMPG S.A. wspólnie z Urzędem Morskim w Gdyni oraz w porozumieniu z Miastem Gdynia, złożył wniosek o dofinansowanie dokumentacji technicznej związanej z budową Portu Zewnętrznego.

Centralną częścią Portu Zewnętrznego ma być terminal kontenerowy z możliwością przeładunku – w pierwszym wariancie – dwóch milionów TEU. W projekcie przewiduje się rezerwę terenu na kolejne 0,5 miliona TEU. Port Zewnętrzny będzie posiadał nabrzeże o długości 2500 m i szerokości 700 metrów, a maksymalna wielkość obsługiwanych kontenerowców sięgać będzie 30 tysięcy TEU (o długości 490 m i szerokości 72 m). Warto podkreślić, że są to maksymalne parametry statków w przyszłości – obecnie znajdujących się na deskach kreślarskich biur projektowych. Tej wielkości jednostki mają zanurzenie co najmniej 16 metrów. Port Zewnętrzny będzie miał swój początek na przedłużeniu nabrzeża Śląskiego. Nowe wejście główne do portu będzie miało szerokość 300 metrów. Plany obejmują również powstanie terminala LNG, który będzie służył do bezpośredniego bunkrowania statków przypływających do Portu Gdynia oraz budowę elektrowni zasilającej LNG, która zapewniłaby dostawy tego medium dla całego Portu Zewnętrznego, czyniąc go niezależnym od podmiotów z zewnątrz.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.