• <

Porty w Gdyni i Tallinie będą wspólnie rozwijać gospodarkę wodorową

27.05.2022 18:02
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Porty w Gdyni i Tallinie będą wspólnie rozwijać gospodarkę wodorową

Partnerzy portalu

Porty w Gdyni i Tallinie będą wspólnie rozwijać gospodarkę wodorową  - GospodarkaMorska.pl
Fot. ZMPG

Wodór będzie elementem, który połączy Gdynię z Tallinem. Przedstawiciele portów zlokalizowanych w tych miastach podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w dziedzinie rozwoju gospodarki wodorowej. 

Przedstawiciele zarządu spółek z Portu Tallin oraz z zarządu Morskiego Portu Gdynia SA chcą wspólnie realizować projekty związane z produkcją, magazynowanie i dystrybucją tzw. zielonego wodoru. Obszarem przyszłej współpracy jest także wykorzystanie paliw zeroemisyjnych w logistycznych łańcuchach dostaw towarów i usług. Gdynia i Tallin będą także wymieniać się informacjami w zakresie projektów związanych z wykorzystaniem zielonych paliw na potrzeby portów. 

Port Tallin posiada już strategię wodorową uwzględniająca plany realizacji projektów związanych z produkcją oraz dystrybucją zielonego wodoru w celu zastosowania go w szeroko pojętej branży morskiej. 

Port Gdynia jest inicjatorem hubu wodorowego na terenie Portu Gdynia, służącego dekarbonizacji terminali portowych, produkcji i magazynowaniu zielonego wodoru w bliskim sąsiedztwie portu. Rozwój hubu pozwoli także na wykorzystanie wodoru oraz innych paliw zeroemisyjnych takich jak amoniak i metanol do napędu statków zawijających do Portu Gdynia. 

Zeroemisyjność na terenie portów wiąże się ze spełnieniem coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych i potencjalna dywersyfikacja źródeł paliwa. Działania te posiadają wymiar strategiczny dla całej branży paliwowo-energetycznej.

Port Gdynia jest jednym z czterech portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, ważnym węzłem transportowym i logistycznym, a także ogniwem transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk (w sieci bazowej TEN-T). W gdyńskim porcie możliwe jest bunkrowanie statków LNG, obecnie trwają starania w kierunku przygotowania warunków do zapewnienia dostępności wodoru. 

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.