• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Port Gdynia – czasowe wstrzymywanie ruchu

Partnerzy portalu

statek port gdynia
Fot. GospodarkaMorska.pl

Port Gdynia poinformował o czasowym wstrzymaniu ruchu statków na czas prac związanych z umacnianiem dna nad istniejącymi rurociągami pod dnem morskim w Awanporcie.

Port podał, że „konieczne jest czasowe wstrzymywanie ruchu statków, od dnia 24.05.2023, w godzinach 10:00 – 17:00”. Jest to związane z rozpoczęciem prac nad umacnianiem dna nad istniejącymi rurociągami paliwowymi przebiegającymi pod dnem morskim w Awanporcie. Będzie ono wykonane na długości 315 metrów, „prostopadle do osi Kanału Portowego, w tym na całej szerokości wejścia do kanału portowego między główkami falochronów”. Prace mają potrwać 15 dni roboczych i zgodnie z planem powinny zakończyć się 10 czerwca. O zmianach port będzie informował na bieżąco.


Umacnianie dna nad rurociągami paliwowymi w Porcie Gdynia jest elementem realizowanego zadania „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia etap I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etapy II i III”.

Zamknięcie wejścia głównego do portu nie będzie obowiązywać w niedzielę. Ponadto, statki będą mogły wpływać do portu bramą południową. Port ponadto podaje, że w sytuacjach szczególnych ruch statków przez główne wejście może być wznowiony pod warunkiem notyfikacji Dyspozytora Portu pod adresem dyspozytor@port.gdynia.pl z co najmniej trzygodzinnym wyprzedzeniem.

Dziękujemy za wysłane grafiki.