• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Port Gdynia chce wykorzystywać drony do badań portowych akwenów

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia chce wykorzystywać drony do badań portowych akwenów

Partnerzy portalu

port gdynia
Fot. GospodarkaMorska.pl

W poniedziałek zakończyła się pierwsza, dwuletnia część projektu badawczo-rozwojowego w Porcie Gdynia, którego celem jest sprawdzenie możliwości wykorzystania jednostek bezzałogowych do badań portowych akwenów.


15 i 16 maja w Porcie Gdynia odbyła się ostatnia sesja badawcza przy użyciu bezzałogowej jednostki pływającej. Jest to element projektu badawczo-rozwojowego „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”, który rozpoczął się w 2021 roku. Dotychczas przeprowadzono łącznie siedem sesji badawczych z wykorzystaniem zdalnie sterowanego drona pływającego. Urządzenie automatycznie pobierało próbki wody i osadów dennych oraz wykonywało pomiary batymetryczne. Łącznie zebrano ponad 112 próbek z 28 punktów pomiarowych w 7 różnych obszarach Portu Gdynia, wykonano także szereg pomiarów batymetrycznych i badań sonarowych dna morskiego w 12 miejscach w porcie. Po przebadaniu próbek powstał profil fizyko-chemiczny wód portowych. Cały projekt ma pokazać, że wykorzystanie niewielkiej bezzałogowej jednostki pływającej do tego typu pomiarów jest równie skuteczne, co wykonanie tych samych badań przy pomocy specjalistycznej załogowej jednostki, jak ma to miejsce aktualnie w portach.

– Sprawdzamy możliwości i miarodajność badań prowadzonych przez jednostki bezzałogowe. Chcielibyśmy, aby to były rozwiązania, które w przyszłości zostaną dopuszczone ustawowo. Naszym głównym celem jest uzyskanie od administracji państwowej i jej jednostek akredytacji dla badań wykonywanych przez jednostki bezzałogowe – mówi Anna Salomon, kierownik projektu z ramienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia. – Chcemy wykazać administracji państwowej, że batymetria wykonywana przez ten dron jest tak samo miarodajna i użyteczna jak batymetria wykonywana przez klasyczne jednostki załogowe.

port gdynia
Fot. GospodarkaMorska.pl


W ramach projektu, realizowanego z dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powstało konsorcjum, którego liderem jest Por Gdynia. W jego skład wchodzą ponadto Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni a także Norwegian Institute of Water Research i firma Miros AS. Konsorcjum wyłoniło podwykonawcę, który zaprojektował, skonstruował i wyposażył niewielką bezzałogową jednostkę nawodną. Dron ten został w tym roku zarejestrowany jako pierwsza tego typu jednostka nawodna w Polsce i otrzymał świadectwo zdolności żeglugowej. W ciągu dwóch lat projektu jednostkę można było zaobserwować podczas pracy na basenach Portu Gdynia. Sterowana jest zdalnie, z brzegu.

Kolejnym etapem będzie stworzenie na podstawie danych zebranych przy pomocy drona modeli 3D, a następnie budowa bazy wyników badań. Cały projekt rozpisany został na blisko trzy lata i zakończy się w 2024 roku.

W skład zespołów pracujących przy projekcie wchodzą m.in. naukowcy i specjaliści z różnych dziedzin. Port Gdynia podkreśla ponadto, że kluczową rolę w realizacji zadań pełnią kobiety.

Projekt realizowany jest w ramach programu POLNOR 2019 Call, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koszt jego realizacji to około 7 milionów złotych. Dofinansowanie w kwocie 5 454 456,03 zł w 85% pochodzi ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a w 15% z budżetu kraju.


bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.