• <
smartre_2023

Podniesienie bandery na ORP Albatros. Okręt wchodzi do szyku [ZDJĘCIA]

29.11.2022 14:41
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Podniesienie bandery na ORP Albatros. Okręt wchodzi do szyku [ZDJĘCIA]

Partnerzy portalu

Podniesienie bandery na ORP Albatros. Okręt wchodzi do szyku [ZDJĘCIA] - GospodarkaMorska.pl
GospodarkaMorska.pl

W 104. rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej, 28 listopada, na niszczycielu min typu Kormoran II podniesiono biało-czerwoną banderę. ORP Albatros jest drugim, po ORP Kormoran, okrętem proj. 258, który wszedł do służby w polskiej Marynarce Wojennej. Uroczystość odbyła się w Porcie Wojennym Gdynia, a z tej okazji na okrętach podniesiono wielką galę banderową.

To wyjątkowe wydarzenie, dla liczącej 45 osób załogi okrętu wraz z dowódcą, kmdr. ppor. Michałem Narłowskim. Brali udział w procesie powstawania jednostki od 2018 roku, niejako nadzorując jego budowę, jak i cały czas się szkoląc. W ciągu tych czterech lat nabierali doświadczenia podczas szeregu kursów i szkoleń, m.in. z obsługi przyrządów i wyposażenia, jakie instalowano na Albatrosie. Jednocześnie wielu z nich pełniło regularną służbę na innych okrętach. Dzięki temu służbę na nowej jednostce rozpoczyna doświadczona, przygotowana na stojące przed nią wyzwania kadra.


Na nabrzeżu portowym byli obecni sekretarz stanu – szef BBN Jacek Siewiera, dowódca generalny RSZ gen. Jarosław Mika, Inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański, dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3. FO kadm. Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 8. FOW kadm. Włodzimierz Kułagin, rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, członkowie kadry oficerskiej, a także przedstawiciele pozostałych formacji wojskowych i innych służb mundurowych, w tym Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Wśród uczestników wydarzenia byli także m. in. przewodniczący sejmowej i senackiej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach i Marcin Bosacki, przedstawiciele władz lokalnych, w tym wojewoda pomorski Dariusz Drelich i zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, a także matka chrzestna okrętu Krystyna Patz i prezes zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Marcin Ryngwelski. Oprawę uroczystości zapewniły Kompania Reprezentacyjna MW oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW.

- Podniesienie bandery i obchody rocznicy przypada na niełatwy czas. Sytuacja za naszą wschodnią granicą przypomina nam, że siły zbrojne to zarazem siła i przyszłość państwa, podkreślająca jego rolę w świecie. Nie jest to czas sprzyjający świętowaniu, ale cieszę się, że mogę powiedzieć, iż kolejny okręt wchodzi do służby. To czas nowych zadań stojących przed MW, kontekstu rosnącej roli Morza Bałtyckiego, infrastruktury krytycznej w postaci Baltic Pipe i portów, a także dostępu do zasobów i zdolności eksportowych państwa. Niszczyciele min stanowią jeden z fundamentów obrony obiektów portowych. Przed nami kolejne inwestycje, jak Miecznik. To ważne, by marynarka wojenna rosła w siłę i odbudowała zdolność prowadzenia walki podwodnej, a my dążymy do załatania tych luk – powiedział sekretarz stanu Jacek Siewiera.

- Dzisiejsze, pierwsze podniesienie bandery na ORP Albatros wpisuje się w długofalowy proces unowocześniania morskiego rodzaju sił zbrojnych, który daje gwarancje stworzenia polskiej Marynarki Wojennej na miarę naszych potrzeb i oczekiwań. Podpisanie umowy na budowę kolejnych niszczycieli min typu Kormoran 2, wielozadaniowych fregat proj. Miecznik a także planowana w najbliższym czasie dostawa śmigłowców dla Brygady Lotnictwa MW jest dobrym przykładem tych działań. – zaznaczył gen. Jarosław Mika.

Już pewną tradycją jest organizowanie tego typu uroczystości 28 listopada – w rocznicę utworzenia polskiej Marynarki Wojennej na podstawie rozkazu marszałka Józefa Piłsudskiego z 1918 roku. W 2019 roku tego samego dnia podniesiono banderę na korwecie patrolowej ORP Ślązak, natomiast dwa lata wcześniej na niszczycielu min ORP Kormoran. 

Oficjalne wcielenie niszczyciela min ORP Albatros do morskiego rodzaju sił zbrojnych nastąpiło na podstawie odczytanego rozkazu dowódcy generalnego RSZ gen. Jarosława Miki. Kapelani trzech obrządków poświęcili banderę wojenną i proporzec MW, a następnie z rąk sekretarza stanu Jacka Siewiery odebrał je pierwszy dowódca okrętu kmdr ppor. Michał Narłowski, wraz z zastępcą. kpt. mar. Patrycją Jurdzińską. Następnie odbyła się prezentacja bandery wojennej okrętu, którą potem uroczyście wciągnięto na maszt ORP Albatros. Wtedy też podniesiono na nim wielką galę banderową. Na zakończenie uroczystości odbył się uroczysty przemarsz z udziałem kompanii i orkiestry reprezentacyjnej MW, a także pododdziałów 12. i 13. Dywizjonu Trałowców 8. FOW.

Kadrę okrętu czekają teraz badania eksploatacyjno-wojskowe. W ich trakcie których jednostka przejdzie szereg testów, a na koniec będzie zdawała egzaminy O1 i O2. Dopiero wtedy zostanie dopuszczona do pełnienia regularnej służby, w ramach której będzie m.in. brać udział w operacjach przeciwminowych, a także regularnych patrolach.

- Te okręty są bardzo istotne dla żeglugi i dostaw strategicznych, w tym eksportu oraz importu w polskich portach. Zapewnią ochronę rozbudowy infrastruktury portowej, gdyż stale odkrywane są niewybuchy z czasów II wojny światowej, a także pomoże chronić instalacje energetyczne, tak gazowe jak i wiatrowe. Te jednostki powstały na podstawie polskiego projektu, w polskiej stoczni i siłami polskiego przemysłu portowego, dzięki czemu będzie można swobodnie je modernizować i remontować. Staniemy się najmocniejszym graczem jeśli chodzi o siły trałowo-minowe w basenie Morza Bałtyckiego, tworząc systemy zdolne do zapewnienia ochrony mórz. - podkreślił wiceadm. Jarosław Ziemiański.

Historia niszczycieli min proj. 258 rozpoczęła się w 2012 roku, gdy ówczesny rząd zdecydował się na rozwiązania mające zmodernizować morski rodzaj sił zbrojnych, znajdujący się wtedy w trudnej sytuacji. Z powodu problemów finansowych i cięcia kosztów w resorcie sił zbrojnych wycofywano szereg  ze służby okrętów, przez co formacja została znacznie zredukowana. Powodem do zmartwień był też wiek pozostałych. Trzy niszczyciele min proj. 206 FM, ORP Czajka, ORP Flaming i ORP Mewa służyły od lat 60-tych XX wieku. Były na granicy dalszej eksploatacji, stąd istotne było ich zastąpienie jednostkami nowej generacji.

Po zakończeniu prac projektowych, 23 września 2014 roku położono stępkę pod budowę prototypowego ORP Kormoran, a wodowanie nastąpiło rok później, 4 września. Próby morskie i zdawczo-odbiorcze trwały dwa lata, po czym okręt wszedł do służby. Do 2021 roku trwały na nim prace eksploatacyjno-wojskowe, nim rozpoczął regularne wykonywanie zadań. Budowa ORP Albatros rozpoczęła się od położenia stępki 18 października 2018 roku. Uroczyste wodowanie i nadanie imienia jednostce odbyło się rok później, 10 października. Po zakończeniu prób morskich i zdawczo-odbiorczych, jednostkę przekazano 17 sierpnia br. marynarce wojennej. Przez kolejne kilka miesięcy, do podniesienia bandery, trwały prace związane z doposażaniem okrętu, jak i intensywnym szkoleniem załogi, aby mogła sprawnie zaadaptować się oraz w niedalekiej przyszłości wykonywać regularne zadania na morzu.

- Pięć lat temu przekazaliśmy polskiej Marynarce Wojennej prototypowy okręt ORP Kormoran. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas jego eksploatacji wprowadziliśmy pewne modyfikacje i zmiany w budowie kolejnych jednostek. Dzięki nim ORP Albatros, jak i następne jednostki są doposażane w nowe urządzenia do służby na akwenach morskich. – zaznaczył Marcin Ryngwelski

O parametrach i wyposażeniu okrętu można przeczytać TUTAJ

ORP Albatros rozpoczął służbę w 13. Dywizjonie Trałowców 8. FOW, stacjonującym w Porcie Wojennym Gdynia. To również miejsce służby obecnego ORP Kormoran, jak i przyszłego ORP Mewa. Kolejne trzy okręty proj. 258 mają docelowo służyć w 12. Dywizjonie Trałowców 8. FOW, umiejscowionym w Porcie Wojennym Świnoujście. Obecnie trwają próby zdawczo-odbiorcze Mewy, zwodowanej 17 grudnia 2020 roku. Przekazanie okrętu jak i podniesienie na nim bandery ma nastąpić w przyszłym roku. W tym okresie prawdopodobnie może nastąpić położenie stępki pod czwarty niszczyciel min proj. 258, rozpoczynając drugi etap zaopatrywania polskiej Marynarki Wojennej w jednostki typu Kormoran II. Mają być wprowadzane do służby w latach 2026-2027.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.