• <
KONGSBERG_2023

ORP Kormoran w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Czekają go przegląd i naprawy

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki ORP Kormoran w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Czekają go przegląd i naprawy

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe 8. FOW

Wprowadzony do służby w 2017 roku niszczyciel min proj. 258 udaje się do stoczni w Gdańsku w związku z zaplanowaną naprawą średnią i dokową.

Pobyt w stoczni jest dla okrętu istotny, gdyż w związku z służbą bliźniaczych ORP Albatros i ORP Mewa może w przyszłości zostać doposażony i dostosowany z jednostki prototypowej do poziomu seryjnej. W grę wchodzi tu m.in. wymiana systemu głębinowego Morświn na De Sarov. Dla wielu pewnie najciekawszym i najbardziej widocznym aspektem byłaby pewnie oczekiwana wymiana starszego, morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego ZU-23-2MR Wróbel II na dużo nowocześniejszy system artyleryjski OSU-35K 35 mm, który jest domyślnym wyposażeniem seryjnych jednostek typu Kormoran 2. Zaplanowane naprawy to jednak bardziej przegląd okresowy, co jest istotne aby jednostka mogła dalej skutecznie realizować zadania zgodnie z jej przeznaczeniem. Z racji na zagrożenie przeciwminowe ORP Kormoran ma ich mnóstwo. Planowane pójście okrętu na stocznie było oczekiwane od pewnego czasu, z racji tego, że w służbie jest już od ponad 5 lat, a dobrą okazją ku temu było wejście do służby kolejnych niszczycieli min. Zdaniem samych marynarzy jest to właściwy moment na taki przegląd, gdyż dalsze zwlekanie możne spowodować trudności w eksploatacji jednostki, a późniejsze naprawy uczynić bardziej czasochłonnymi.

W marcu 2022 roku otwarto postępowanie przetargowe na prace naprawcze na niszczycielu min z terminem składania wniosków do 9 maja. Ostatecznie złożyły je trzy podmioty: Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w Gdyni i Net Marina w Szczecinie. Zamawiający wybrał pierwszego z oferentów, którego propozycja uzyskała 95% punktów możliwych do zdobycia. Jej całkowita wartość wynosi 136,7 mln zł brutto, w ramach której składa się zamówienie podstawowe 94,6 mln zł brutto, z opcją dodatkową wynoszącą 42 mln zł brutto, a także koszt przebazowania do Gdańska. Ponadto stocznia zaoferowała dwanaście miesięcy gwarancji na zrealizowane prace.

ORP Kormoran (601) to prototypowy niszczyciel min proj. 258 typu Kormoran 2, który wszedł do służby 28 listopada 2017 roku. Był pierwszą jednostką nowej generacji, która miała zastąpić starsze, wysłużone okręty proj. 206FM. Jest przeznaczony do lokalizowania, wykrywania i neutralizacji podwodnych obiektów niebezpiecznych. Na nowoczesne wyposażenie do działań podwodnych, w tym system zdalnie i bezprzewodowo odpalanych ładunków wybuchowych do niszczenia min morskich Toczek i samobieżne ładunki wybuchowe do niszczenia min Głuptak. Ponadto korzysta z bezzałogowych, zdalnie sterowanych pojazdów jak  Double Eagle Mk. III, Kongsberg Hugin i Morświn. Od czasu zakończenia prób morskich regularnie bierze udział w krajowych ćwiczeniach oraz operacjach przeciwminowych, a także przedsięwzięciach o skali międzynarodowej. Służy w  13. Dywizjonie Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża stacjonującym w Gdyni, podobnie jak bliźniaczy ORP Albatros. W grudniu wykonawca przekazał Agencji Uzbrojenia trzeci niszczyciel min proj. 258 Mewa. Jednostka w tym roku wejdzie do służby. Aktualnie trwa budowa czwartego niszczyciela min, przyszłego ORP Jaskółka, który wraz z zaplanowanymi jednostkami o nazwach Czajka i Rybitwa w latach 2026-2027 wejdą w skład 12. Dywizjonu Trałowców 8. FOW z Świnoujścia.Za ich budowę odpowiada konsorcjum w składzie Remontowa Shipbuilding S.A. (lider), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. i PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. Nadzór nad tą inwestycją stanowi Polski Rejestr Statków S.A.

etmal_790x120_gif_2020
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.