• <
BOTA_2023

ORP Kormoran idzie do naprawy

Partnerzy portalu

ORP Kormoran idzie do naprawy - GospodarkaMorska.pl
Służby Prasowe 3. FO

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy naprawy średniej i dokowej niszczyciela min ORP Kormoran. Komenda Portu Wojennego Gdynia wskazała Gdańską Stocznię Remontową.

Nazwa przedsięwzięcia może na pierwszy rzut oka mylić, gdyż nie wiąże się z naprawą uszkodzonego okrętu. Wynika ona z upływającego okresu eksploatacji i zużywania się wyposażenia. Istotnym celem jest też sprawdzenie stanu technicznego kadłuba (szczególnie w jego podwodnej części), a także urządzeń znajdujących się na pokładzie okrętu. Nie jest to więc kolosalna naprawa, a bardziej przegląd okresowy, co jest istotne aby jednostka mogła dalej skutecznie realizować powierzone jej zadania. A z racji na zagrożenie przeciwminowe ORP Kormoran ma ich mnóstwo. Planowane pójście okrętu na stocznie było oczekiwane od pewnego czasu, z racji tego, że w służbie jest już od ponad 5 lat. Zdaniem samych marynarzy jest to właściwy moment na taki przegląd, gdyż dalsze zwlekanie możne spowodować trudności w eksploatacji jednostki, a późniejsze naprawy uczynić bardziej czasochłonnymi. Tego, że ORP Kormoran czekają naprawy było pewne już w ubr., przy czym nie było jeszcze pewności, kiedy to nastąpi. Spodziewano się tego po wprowadzeniu do służby bliźniaczego ORP Albatros, co nastąpiło w listopadzie ubr.

Postępowanie przetargowe rozpoczęło się w marcu 2022 roku z terminem składania wniosków do 9 maja. Ostatecznie oferty złożyły trzy podmioty: Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w Gdyni i Net Marina w Szczecinie. Zamawiający wybrał pierwszego z oferentów, którego propozycja uzyskała 95% punktów możliwych do zdobycia. Jej całkowita wartość wynosi 136,7 mln zł brutto, w ramach której składa się zamówienie podstawowe 94,6 mln zł brutto, z opcją dodatkową wynoszącą 42 mln zł brutto, a także koszt przebazowania do Gdańska. Ponadto stocznia zaoferowała dwanaście miesięcy gwarancji na zrealizowane prace.

W przetargu uczestniczyła też PGZ Stocznia Wojenna, której oferta opiewała na 172,2 mln zł brutto z gwarancją na 24 miesiące. Z kolei oferta szczecińskiej spółki została uznana za zbyt niską.

Pobyt w stoczni będzie dla niszczyciela min istotny, gdyż w związku z wejściem do służby bliźniaczych okrętów może zostać doposażony i dostosowany z jednostki prototypowej do poziomu seryjnej. W grę wchodzi tu m.in. wymiana systemu głębinowego Morświn na De Sarov. Dla wielu pewnie najciekawszym i najbardziej widocznym aspektem byłaby pewnie oczekiwana wymiana starszego, morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego ZU-23-2MR Wróbel II na dużo nowocześniejszy system artyleryjski OSU-35K 35 mm, który jest domyślnym wyposażeniem seryjnych jednostek typu Kormoran 2.

ORP Kormoran to prototypowy niszczyciel min proj. 258 typu Kormoran 2, który wszedł do służby 28 listopada 2017 roku. Był pierwszą jednostką nowej generacji, która miała zastąpić starsze, wysłużone okręty proj. 206FM. Jest przeznaczony do lokalizowania, wykrywania i neutralizacji podwodnych obiektów niebezpiecznych. Na nowoczesne wyposażenie do działań podwodnych, w tym system zdalnie i bezprzewodowo odpalanych ładunków wybuchowych do niszczenia min morskich Toczek i samobieżne ładunki wybuchowe do niszczenia min Głuptak. Ponadto korzysta z bezzałogowych, zdalnie sterowanych pojazdów jak  Double Eagle Mk. III, Kongsberg Hugin i Morświn. Od czasu zakończenia prób morskich regularnie bierze udział w krajowych ćwiczeniach oraz operacjach przeciwminowych, a także przedsięwzięciach o skali międzynarodowej. Służy w  13. Dywizjonie Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża stacjonującym w Gdyni, podobnie jak bliźniaczy ORP Albatros. W grudniu wykonawca przekazał Agencji Uzbrojenia trzeci niszczyciel min proj. 258 Mewa. Jednostka w tym roku wejdzie do służby. W dalszych planach jest także budowa trzech kolejnych niszczycieli min, które znajdą się w wyposażeniu 12. Dywizjonu Trałowców 8. FOW w Świnoujściu.

Wszystkie dotychczas zbudowane okręty typu Kormoran 2 powstały w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku, we współpracy z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w Gdyni i Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni.

Dziękujemy za wysłane grafiki.