• <
smartre_2023

Mewa przekazana Marynarce Wojennej

22.12.2022 11:43

Partnerzy portalu

Mewa przekazana Marynarce Wojennej - GospodarkaMorska.pl
Agencja Uzbrojenia

Trzeci niszczyciel min typu Kormoran II został przekazany morskiemu rodzajowi sił zbrojnych po zakończeniu prób morskich i zdawczo-odbiorczych. W przyszłym roku nastąpi oficjalne wcielenie okrętu do służby.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o przekazaniu okrętu proj. 258. Jednostka dołączy tym samym do bliźniaczych ORP Kormoran i ORP Albatros, które znajdzie się w wyposażeniu 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża stacjonującego w Gdyni. Nie tak dawno, bo 28 listopada (w rocznicę utworzenia polskiej Marynarki Wojennej) oficjalnie wcielono do służby właśnie ORP Albatros, który obecnie przechodzi testy zanim będzie dopuszczony do udziału w regularnych patrolach, działaniach operacyjnych i szkolenia z innymi okrętami.

Niszczyciele min proj. 258 typu Kormoran 2 są przeznaczone do poszukiwania, klasyfikacji i identyfikacji min morskich, a w razie potrzeby także ich niszczenia.  Mogą także prowadzić szybkie rozpoznania torów wodnych. Mają długość 58,5 m, z pełną wypornością 900 ton. Osiągają prędkość 15 węzłów, a zasięg działania wynosi 2500 mil morskich. Załoga liczy 45 oficerów, podoficerów i marynarzy. Jednostki wyróżnia konstrukcja kadłuba, wykonana z amagnetycznej stali austenitycznej i skonstruowana z uwzględnieniem jak najmniejszej, skutecznej powierzchni odbicia: radiolokacyjnego, akustycznego i termicznego (SPO). Służy do ochrony przed zapalnikami magnetycznymi min morskich, dzięki czemu są właściwie dla nich niewidoczne.

Jednostki tego rodzaju służą też jako platformy dla działań zdalnie sterowanych bądź zautomatyzowanych pojazdów podwodnych, zdolnych do identyfikacji, lub w razie potrzeby niszczenia podwodnych obiektów niebezpiecznych. Istotnym wyposażeniem okrętu, świadczącym o jego możliwościach, są bezzałogowe pojazdy podwodne, w tym autonomiczne (AUV – autonomous underwater vehicle) Gavia i Hugin oraz zdalnie sterowane (ROV – remotely operated underwater vehicle), jak pojazd głębinowy Saab Double Eagle Mk III i sonar obserwacji bocznej Kraken KATFISH 180.

Mewa, tak jak i ORP Albatros, od początku będzie mieć w swoim wyposażeniu okrętowy system uzbrojenia OSU-35K 35 mm, dostarczony przez konsorcjum PIT-RADWAR i przeznaczony zarówno do współpracy z okrętowym systemem zarządzania walką (CMS), jak i też do pracy autonomicznej. Do zwalczania zagrożeń podwodnych będą wykorzystywane także systemy zdalnie i bezprzewodowo odpalanych ładunków wybuchowych do niszczenia min morskich Toczek i samobieżne ładunki wybuchowe do niszczenia niebezpiecznych obiektów Głuptak.

Podobnie jak pozostałe jednostki typu Kormoran II, Mewa została zbudowana przez stocznię Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku, we współpracy z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. Ceremonia wodowania (wraz z holownikiem proj. B860 H-13 Przemko) odbyła się w grudniu 2020 roku. We wrześniu odbyło się oficjalne przekazanie dokumentów: certyfikatów klasowych oraz konwencyjnych na Mewę.

Nadzór nad budową okrętu pełnił Polski Rejestr Statków, który oprócz działalności w branży okrętowej, prowadzi nadzory w dziedzinie budownictwa przemysłowego na lądzie i wodzie oraz bierze udział w certyfikacji innych podmiotów. Przy okazji kolejnych projektów związanych z budową okrętów w kraju instytucja również będzie mieć swój udział. 

Od czasu wodowania Mewa brała udział w próbach morskich, a następnie zdawczo-odbiorczych przed przekazaniem Agencji Uzbrojenia. Kilkukrotnie udała się w dalsze wyjścia w morze, m.in. w związku z obchodzonym 26 czerwca Świętem Marynarki Wojennej zacumowała w Świnoujściu. Wtedy też minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę w sprawie zamówienia trzech kolejnych niszczycieli min proj. 258, które mają wejść do służby w latach 2026-2027 w 12. Dywizjonie Trałowców 8. FOW.

Podniesienie bandery na Mewie ma nastąpić, wedle wstępnych założeń, w lutym 2023 roku.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.