• <
PZT_980x120_gif_2020

Odpowiedź Zarządu Województwa Pomorskiego na decyzję GDOŚ dot. przekopu Mierzei Wiślanej

Strona główna Porty, logistyka Odpowiedź Zarządu Województwa Pomorskiego na decyzję GDOŚ dot. przekopu Mierzei Wiślanej
Odpowiedź Zarządu Województwa Pomorskiego na decyzję GDOŚ dot. przekopu Mierzei Wiślanej - GospodarkaMorska.pl
fot. przekopmierzei.pl

sons

22.10.2020 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił nie zaskarżać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia GDOŚ, utrzymującego w mocy decyzję środowiskową, na podstawie której realizowany przekop przez Mierzeję Wiślaną. Zarząd powoła jednak zespół, który będzie się uważnie przyglądał realizowanej inwestycji.

Stanowisko Zarządu jest podyktowane brakiem możliwości zaskarżenia decyzji skutkującego zatrzymaniem tej inwestycji. Specjalnie uchwalone prawo uniemożliwia – niezależnie od argumentów - wstrzymanie rozpoczętej już budowy. Nawet najbardziej słuszne racje merytoryczne wobec tak sformułowanych przepisów pozostają bez znaczenia.

Zarząd Województwa Pomorskiego nie pozostawia jednak bez komentarza treści decyzji GDOŚ. Według ZWP organ ten poluzował nakazy i obowiązki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w jego decyzji środowiskowej. Niezrozumiała jest przychylność GDOŚ względem wniosku inwestora związanego z wydłużeniem terminu przeniesienia szuwarów. Zaskakuje także zwolnienie z obowiązku podejmowania działań naprawczych (w zamian wprowadzono niezbyt związany z istotą sprawy zakaz prac w trakcie trwania cofki) czy prowadzenia monitoringu. Do tego długi – ponad 20-to miesięczny - czas analizowania złożonych odwołań pozwolił inwestorowi na spokojne dewastowanie środowiska Mierzei Wiślanej.

Inne treści decyzji również rodzą wątpliwości. Zawarty w niej zapis „Planowane niewielkie natężenie ruchu jednostek”, wykorzystanie toru wodnego przez 4 statki dziennie czy nakaz poruszania się po torze jedynie za dnia (wszystko to ma być uzasadnieniem dla umiarkowanych oddziaływań środowiskowych) nie koresponduje z zapowiadanymi efektami realizacji przekopu. Według pierwotnych planów droga wodna miała doprowadzić do co najmniej 10-krotnego wzrostu przeładunku w porcie Elbląg, a docelowo do 20-krotnego po rozbudowie portu. Z transportu drogowego na wodny miało zostać przeniesionych 1,4 mln ton ładunków rocznie. Żegluga pasażerska miała wzrosnąć 5-krotnie z 40 000 osób do 210 000 osób w 2040 roku. Nie można zapominać też o turystyce wodnej i jednostkach Marynarki Wojennej, które powinny móc korzystać z toru wodnego niezależnie od narzuconych odgórnie godzin. Jeżeli to ograniczenie obejmuje również jednostki Marynarki Wojennej, dyskusyjne staje się znaczenie obronnościowe przekopu, które było jednym z głównych uzasadnień dla tak głębokiej ingerencji w ekosystem.

Pomimo wielu zastrzeżeń Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o „zejściu ze ścieżki sądowej”. Nie oznacza to jednak biernego przyglądania się realizacji inwestycji. Samorząd Województwa Pomorskiego będzie uważnie patrzył na ręce inwestorowi. W tym celu zostanie powołany zespół, który przy wsparciu ekspertów zewnętrznych będzie bacznie przyglądać się temu, czy obowiązki nałożone na inwestora w decyzji środowiskowej są właściwie wypełniane.


port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
port_szczecin_390x100_2020
port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 48,28 $ baryłka  0,00% 19:58
 Cyna 18825,00 $ tona 0,19% 26 lis
 Cynk 2754,00 $ tona 0,99% 26 lis
 Aluminium 1961,00 $ tona -0,31% 26 lis
 Pallad 2420,70 $ uncja  0,00% 19:44
 Platyna 970,95 $ uncja  0,00% 19:44
 Srebro 22,68 $ uncja  0,00% 19:44
 Złoto 1783,10 $ uncja  0,00% 19:44
invest_gda_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.