• <
BOTA_2023

Na stronie KPRM opublikowano projekt ws. planu zagospodarowania przestrzennego wód Zalewu Kamieńskiego

jb

03.02.2023 15:37 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Na stronie KPRM opublikowano projekt ws. planu zagospodarowania przestrzennego wód Zalewu Kamieńskiego

Partnerzy portalu

Na stronie KPRM opublikowano projekt ws. planu zagospodarowania przestrzennego wód Zalewu Kamieńskiego - GospodarkaMorska.pl
Fot. Yoashca, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Skrócenie czasu ubiegania się o pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ma być jednym ze skutków przyjęcia projektu rozporządzenia ws. planu zagospodarowania przestrzennego wód morskich Zalewu Kamieńskiego. Projekt ukazał się w piątek na stronie KPRM.

"Istotą opracowania projektu planu jest przedstawienie w jasny sposób zasad wykorzystania morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego" – przekazano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak podano, projekt m.in. "wskazuje deficyty w wykorzystaniu obszarów wodnych oraz styku ląd – woda", inwentaryzuje formy dotychczasowego zagospodarowania poszczególnych obszarów (w tym także istniejącą infrastrukturę), rozstrzyga o "rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej", a także określa "obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, uprawiania rybołówstwa i akwakultury, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż".

"Zakłada się, że przyjęcie planu uprości i skróci czas ubiegania się o pozwolenie wznoszenia lub wykorzystania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na morskich wodach wewnętrznych poprzez przekazanie kompetencji ze szczebla ministerialnego do dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie" – podano.

W informacji wskazano też, że po przyjęciu planu "nastąpi poprawa warunków dla inwestowania poprzez skrócenie czasu przygotowania inwestycji do uruchomienia", a większa pewność prawa "może zmotywować inwestorów do rozpoczęcia lub przyspieszenia realizacji zamierzenia inwestycyjnego".

Zaznaczono także, że plan może mieć "istotny wpływ" na wzrost gospodarczy gmin leżących nad zalewem, a jednocześnie uchroni środowisko "przed zbyt intensywnym i nieekonomicznie uzasadnionym wykorzystaniem przestrzeni".

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał br.

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.