• <
smartre_2023

Minister Gróbarczyk uczestniczył w ministerialnej konferencji ds. żeglugi morskiej w Hamburgu

09.09.2020 14:35 Źródło: MGMiŻŚ
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Minister Gróbarczyk uczestniczył w ministerialnej konferencji ds. żeglugi morskiej w Hamburgu

Partnerzy portalu

Minister Gróbarczyk uczestniczył w ministerialnej konferencji ds. żeglugi morskiej w Hamburgu - GospodarkaMorska.pl
fot. MGMiŻŚ

8 września 2020 r. Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wziął udział jako przedstawiciel rządu RP w ministerialnej konferencji ds. żeglugi morskiej w Hamburgu.

Tematem konferencji była wymiana poglądów w kwestii wdrożenia „Europejskiego Zielonego Ładu” w unijnej żegludze morskiej. Uczestnicy konferencji zaprezentowali swoją propozycję uczynienia sektora żeglugi bardziej przyjaznym dla środowiska, przy jednoczesnym zachowaniu jego konkurencyjności w skali globalnej.

W swoim wystąpieniu Minister Gróbarczyk wskazał, że Europejski Zielony Ład stanowi szansę „nowej strategii wzrostu” dla sektora morskiego, w tym przemysłu stoczniowego. Wskazał na negatywny wpływ pandemii na liczbę zamówień na produkcję oraz remonty statków przez stocznie unijne.

Szef resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaapelował również o uwolnienie pełnego potencjału transportu multimodalnego i wykorzystanie Europejskiego Zielonego Ładu do inwestycji w śródlądowe drogi wodne, skroplony gaz ziemny (LNG) oraz paliwa alternatywne.

Ponadto Minister zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie portów morskich i ich potrzeb rozwojowych, postulując o ich uwzględnienie w ramach nowej unijnej strategii mobilności oraz wieloletnich ram finansowych (na lata 2021-2027).

Minister Gróbarczyk spotkał się również z Jernej Vrtovec’em, Ministrem ds. transportu Republiki Słowenii oraz Jean-Baptiste Djebbari’m, Sekretarzem Stanu ds. transportu w Ministerstwie Ekologii Republiki Francji.

Gospodarka Morska
fot. MGMiŻŚ

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.