• <
bulk_cargo_port_szczecin

Wytyczne Brytyjskiej Izby Żeglugi - wybrane zagadnienia

ew

23.09.2020 08:30 Źródło: Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Wytyczne Brytyjskiej Izby Żeglugi - wybrane zagadnienia

Partnerzy portalu

Wytyczne Brytyjskiej Izby Żeglugi - wybrane zagadnienia - GospodarkaMorska.pl
fot. Vessel Finder

Jak informowaliśmy w artykule z dnia 19 sierpnia br. Brytyjska Izba Żeglugi (UK Chamber of Shipping) opublikowała poradnik, który stanowi dokument informacyjny i wytyczne dla brytyjskich promów pasażerskich podczas COVID-19. Poradnik ten został opracowany w porozumieniu z partnerami branżowymi i członkami Izby.

Poniżej przedstawiamy wybór zaleceń, które znalazły się w poradniku. Informacje i wskazówki w nim zawarte zostały skierowane w szczególności do portów i terminali promowych oraz operatorów regularnych usług promowych, które obsługują połączenia z Wielkiej Brytanii. Tym niemniej mogą one stanowić wzorzec dla działań wielu podmiotów na rynku polskim i nie tylko. Dokument został opracowany przez Brytyjską Izbę Żeglugi i ma na celu dostarczenie zarówno informacji, jak i zaleceń, które pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerom i załodze w kontekście COVID-19.

Obowiązki informacyjne

W obliczu trwającej pandemii operatorzy promów powinni zapewnić bezpieczeństwo zarówno załodze, jak i pasażerom. Dlatego ważne jest, aby jeszcze przed przybyciem do portu pasażerowie zostali poinformowani o zmianach, które mogą ich dotyczyć, a także o wszelkich dodatkowych kontrolach, z którymi mogą się spotkać.

Zwraca się uwagę, że sugerowana polityka informacyjna powinna uwzględniać całkowitą podróż pasażerów od momentu dokonania rezerwacji, poprzez odprawę w porcie, wejście na pokład i wreszcie do zejścia na ląd w porcie docelowym. Plakaty informacyjne rozmieszczone w porcie i na promie powinny służyć jako środek przypominający pasażerom o obowiązujących przepisach i zaleceniach. Operatorzy promowi powinni udostępniać najbardziej aktualne informacje na swoich stronach internetowych i mediach społecznościowych, aby pasażerowie mogli podejmować świadome decyzje dotyczące dokonywanej rezerwacji.

Operatorzy promowi mogą odmówić przewozu na swoich statkach każdego pasażera wykazującego objawy typowe dla COVID-19. Objawy mogą obejmować wysoką temperaturę, kaszel, duszność, utratę smaku lub zapachu. Aby upewnić się, że pasażerowie spełniają wymagania zdrowotne, operatorzy mogą wymagać od pasażerów wypełnienia kwestionariusza oceny stanu zdrowia lub udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oceny zdrowia w momencie odprawy.

Dystans społeczny

Praktyka pokazuje, że istnieje wiele różnych środków, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. W różnych punktach portu lub na pokładzie promu będą się tworzyć kolejki i inne skupiska osób. Zapewnienie, że pasażerowie stoją w bezpiecznej odległości od siebie, można osiągnąć poprzez oznakowanie podłogi pokazujące wymaganą odległość, w jakiej pasażerowie muszą znajdować się od siebie. Ponadto należy stosować oznakowanie przypominające pasażerom o zachowaniu dystansu społecznego we wszystkich miejscach publicznych w porcie i na promie.
Ze względu na konieczność zachowania przez cały czas bezpiecznego dystansu społecznego, niektóre obszary publiczne mogą zostać również zamknięte, jeśli przestrzeń nie pozwala pasażerom na zachowanie wymaganej odległości od siebie. Oznacza to również, że rozmieszczenie miejsc siedzących można zmienić lub zablokować.

Zmianom powinny ulec procedury wsiadania i wysiadania - aby pasażerowie mogli bezpiecznie podróżować, wsiadać i wysiadać ze statku. Będzie to wiązało się z wprowadzeniem procedury umożliwiającej zachowanie dystansu społecznego przez cały czas. Wprowadzone zasady nie mogą dyskryminować osób o obniżonej sprawności ruchowej, tak aby każdy mógł bezpiecznie uzyskać dostęp do transportu, jednocześnie zachowując dystans społeczny.

Catering i usługi żywieniowe

Wszelkiego typu usługi żywieniowe powinny zapewniać dostępność żywności w możliwie bezpieczny i higieniczny sposób. Posiłki samoobsługowe (w formie bufetu) nie będą już dostępne do czasu, gdy zalecenia odpowiednich władz złagodzą to ograniczenie. Zalecaną formą usług gastronomicznych zarówno na pokładzie promów, jak i w portach będą dania podane bezpośrednio na talerzu lub odpowiednio zapakowane gotowe posiłki. W miarę możliwości transakcje dokonywane przez pasażerów powinny odbywać się przy użyciu zbliżeniowej płatności kartą.

Higiena osobista

Zwiększona higiena osobista okazała się skutecznym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Pasażerowie i załoga powinni zatem posiadać stały dostęp do produktów sanitarnych, takich jak środek do dezynfekcji rąk i mydło. Aby upewnić się, że środek do dezynfekcji rąk jest łatwo dostępny, jego obecność musi być większa zarówno w portach jak i na promach. Środki te powinny zostać umieszczone w miejscach publicznych, łazienkach i przy każdej interakcji z załogą/personelem. Warto rozważyć użycie komunikatów w porcie i na promie zachęcających do częstszego mycia rąk.

Zakrycie twarzy

Zakrycie twarzy jest obowiązkowe na niektórych trasach i dobrowolne na innych. Taki obowiązek dotyczy wszystkich pasażerów przebywających w miejscach publicznych/przestrzeniach w portach i na promach. Maseczki lub inne dozwolone okrycia powinny być noszone zawsze, gdy pasażera nie ma w samochodzie lub w kabinie. Jeżeli pasażer odmówi zakrycia twarzy, operator ma prawo odmówić dostępu do miejsca, w którym przebywa pasażer.

Plany kryzysowe

Na koniec warto wspomnieć, że operatorzy powinni mieć wypracowane plany awaryjne dla poszczególnych statków i tras w celu zapobiegania i kontroli możliwych przypadków COVID-19. Plany takie powinny precyzyjnie określać obowiązki załogi. Zaleca się wyodrębnienie pomieszczeń przeznaczonych do dokonywania czynności medycznych oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego zajęcie się osobą potencjalnie zakażoną wirusem COVID-19. Załoga powinna przejść szkolenia z zakresu działania wobec osób potencjalnie zakażonych COVID-19. Procedury powinny odzwierciedlać oficjalne wytyczne w zakresie ochrony zdrowia i powinny obejmować środki zapobiegające transmisji wewnątrz załogi. Przeprowadzone szkolenia powinny zapewnić załodze odpowiednie umiejętności, aby zająć się potencjalnym lub potwierdzonym przypadkiem COVID-19. Zaleca się by promy miały na pokładzie obszar przeznaczony na kwarantannę dla takich przypadków, aby zminimalizować dalsze przenoszenie wirusa.

Więcej informacji odnajdą Państwo pod adresem internetowym: https://ukchamberofshipping.com

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.