• <

Kopenhaga – raport z bałtyckiego rynku portowego

Partnerzy portalu

 Kopenhaga – raport z bałtyckiego rynku portowego - GospodarkaMorska.pl
Fot. Port Kopenhaga

Port Kopenhaga jest największym duńskim portem i jednym z największych na Bałtyku. Poza tym port ten to miejsce, w którym główną siedzibę mają liczni, w tym najwięksi armatorzy świata tacy jak na przykład Maersk. Kopenhaga to również centrala tak wpływowej na żeglugę instytucji jak BIMCO – Bałtyckiej i Międzynarodowej Rady Żeglugowej (Baltic and International Maritime Council). Z korzyści przynoszonej przez lokalną branżę morską korzysta w szerokim zakresie nie tylko port i miasto, ale również cały kraj, w tym duńskie społeczeństwo związane już od wieków z tradycjami morskimi.

Przedstawiamy ciąg dalszy cyklu artykułów o najważniejszych i najciekawszych portach Bałtyku i Morza Północnego. W każdym z opisów przekazujemy  informacje na ich temat. Zwracamy uwagę na najświeższe statystyki a także oceniamy zakres realizowanych z nich połączeń żeglugowych. Wspominamy też o najważniejszych inwestycjach i poddajemy analizie aspekty konkurencyjności na tle innych portów regionu.

Potencjał portu i zaplecza

Kopenhaga jest istotnym portem Królestwa Danii, które jest krajem wybitnie morskim, czerpiącym z gospodarki morskiej spory udział swoich dochodów. Około 50% eksportu stanowią usługi morskie. Dania jest też trzecim krajem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ilość obsługiwanych pasażerów promów i wycieczkowców.  

Port podzielony jest na kilka subportów (części), tj.:

 • Nordhaven
 • Refshaleøen
 • Freeport of Copenhagen
 • Inderhavnen
 • Holmen
 • Sydhaven
 • Prøvestenen

Potencjał Kopenhagi tkwi przede wszystkim w jego nowoczesnej różnorodności a także, co bardzo istotne w ostatnich latach w ścisłej współpracy z Malmö oraz Visby – szwedzkimi portami, z którymi prowadzona jest wspólna międzynarodowa polityka w zakresie operacyjnym i strategicznym. Układ ten tworzy pewnego rodzaju zespół portowy. Przez zespół Kopenhaga – Malmö (CMP) średnio przeładowuje się 15 mln ton towarów rocznie.

Duński port specjalizuje się w przeładunkach zarówno towarów masowych, ale również ładunków skonteneryzowanych i ro-ro. Port słynie też z prężnie rozwiającej się części, zajmującej się żeglugą pasażerską.

 • Terminal do obsługi ładunków suchych masowych

Terminal masowy nazwany jest Copenhagen – Provestenen. Do obsługi ładunków masowych przeznaczonych jest tutaj 5 nabrzeży o zróżnicowanej głębokości od 5,4 metra do 12 metrów. Łączna długość dostępnych kei wynosi około 400 metrów a powierzchnia całkowita całego terminala masowego to około 400 tys. m2.

 • Terminal do obsługi ładunków płynnych masowych

Copenhagen – Liquid bulk terminal składa się z trzech kei wzdłuż których głębokość wynosi do 12 metrów. Wyposażenie terminala stanowi 5 ramion załadunkowych a także liczne dostępne inne  środki służące do tranferu ładunku składające się z tzw. węży. Sieć rurociągów podłączonych jest do sieci różnych operatorów i przedsiębiorstw a także do obszaru lotniska „Copenhagen Airport”.

Jest to największy terminal masowy we wschodniej Danii a także w regionie, obejmującym zachodnią Szwecję.

 • Terminale kontenerowe i połączenia żeglugowe

Copenhagen Container Terminal wyposażony jest w nabrzeże o długości około 700 metrów, przy których dostępna głębokość wynosi 10 metrów. Maksymalna długość obsługiwanych jednostek wynosi około 300 metrów. Operacje lądowe zapewniane są przez 10 podsiębiernych suwnic placowych (ang. straddle carriers), natomiast operacje nabrzeżowe zapewniane są przez 3 suwnice STS o udźwigu 70 ton, 43 ton (under spreader).

Kopenhaga jest głównie portem dedykowanym kontenerowcom dowozowym, które posiadają regularne połączenia z Hamburgiem, Bremerhaven, czy też Rotterdamem. W 2019 roku przeładowano tutaj około 139 tys. TEU.

 • Terminal drobnicowy i breakbulk

W porcie funkcjonuje też terminal drobnicowy (Copenhagen – General Cargo Terminal), pełniący funkcję lokalnego hubu, który skoncentorwany jest w głównej mierze na obsłudze różnorodnej gamy ładunków. Wśród nich są między innymi: produkty stalowe, papier. Na terminalu pojawia się też bardzo dużo ładunków inwestycyjnych, ciężkich i ponadgabarytowych. Wśród nich są również ładunki związane z branżą wind energy. Terminal posiada duże możliwości składowania zarówno na placach zewnętrznych, jak i w swoich magazynach. Łączna powierzchnia terminala wynosi około 90 tys. m2.

Terminal wyposażony jest w układarki o unosie do 28 ton, podnośniki o unosie do około 40 ton, a także dźwigi nabrzeżowe o unosie do 71 ton, jednakże przy zastosowaniu wspópracującego układu dźwigowego z nabrzeża na statek lub odwrotnie można przenieść ładunki o ciężarze nawet do 300 ton.

 • Połączenia ro-ro i promowe

Ze względu na charakter portu oraz prowadzonych z niego połączeń żeglugowych, Kopenhaga to bardzo silny europejski ośrodek przewozów ro-ro. Poprzez nabrzeża przechodzi tutaj część ładunków ze Szwecji do pozostałych części Europy. Istotne połączenia realizowane są również do krajów bałtyckich i Rosji. Główne połączenia promowe realizowane są w kierunkach norweskich i niemieckich. Terminale promowe posiadają bardzo łatwy dostęp do duńskiego, szwedzkiego, a nawet norweskiego układu drogowego.

 • Terminale i statki pasażerskie

Kopenhaga to jeden z większych portów odwiedzanych przez wycieczkowce pasażerskie w Europie. Rocznie obsługiwanych jest tutaj około 950 tysięcy pasażerów, którzy przywożeni i wywożeni są w ramach wykonywanych rocznie około 320 zawinięć statków pasażerskich. Zabytkowa część miasta, bogata oferta turystyczna przyciągają tłumy odwiedzających (w 2019 roku było dokładnie 940 tysięcy gości – pasażerów).

W związku z dużą ilością obsługiwanych jednostek, statki pasażerskie obsługiwane są w wielu punktach całego portu, które ściśle przenikają się z miastem. Stąd też dostęp do kluczowej infrastruktury jak na przykład lotniska jest tutaj we wszystkich przypadkach bardzo łatwe.

W pierwszy weekend czerwca zawinęły pierwsze, długo wyczekiwane jednostki pasażerskie. Były to jednak wizyty tzw. „blue cruises”, gdzie statki bez wyokrętowania pasażerów krążyły w okolicach miasta i portu dzięki czemu turyści mogli podziwiać wiele ciekawych miejsc, ale 

z wody. Niemniej jednak władze Koepnhagi liczą, że już niebawem miasto będzie mogło przyjąć wielu turystów tak jak to bywało wcześniej. Aby tego dokonać władze portu, miasta ściśle i intensywnie współpracują z władzami krajowymi a także całą branżą statków wycieczkowych.

Do cumowania wycieczkowców wykorzystuje się bogatą infrastrukturę nabrzeżową portu:

Ocean Quay, to nabrzeża nr 331, 332 oraz 333 o głębokości 10,5 metra i długości nabrzeży 1,100 metrów.

Langelinie, to keja o numerze 190 z głębokością od 9,1 m do 10 metrów. Długość tego nabrzeża, tj. około 710 metrów zapewnia możliwość postoju od 2 do 4 jednostek w zależności od ich długości i posiadanego zanurzenia.

Nordre Toldbold to nazwa kei o numerze 177, głębokości 7,4 metra i długości 225 metrów.

Freeport / Levantkaj to z kolei numer 266 o głębokości 9,5 metra i długości około 400 metrów.

Inne usługi

Zarząd portu bardzo mocno stawia na politykę wynajmu i dzierżawy swojego terenu oraz nieruchomości. Oferta dotyczy różnego rodzaju budynków, w tym magazynów a także placów składowych.

Poza tym w porcie i w strefie okołoportowej działają liczne przedsiębiorstwa związane z branżą morską, kompleksowo dopełniając ofertę portu dla żeglugi.

Rozwój portu

Rozwój portu opiera się na ścisłej współpracy z portami w Malmö i Visby w ramach wspólnej polityki i strategii branżowej. Dzięki temu udaje się realizować większe projekty, dzielić zadania i kompetencje a także gospodarnie dystrybuować środki inwestycyjne. Dodatkowo unika się również niepotrzebnej konkurencji.

W ostatnich latach w Kopenhadze inwestowano głównie w infrastrukturę terminali pasażerskich (w 2014 roku otworzono na przykład nowe nabrzeże dla wycieczkowców). Nieustannie inwestuje się także w nowoczesne wyposażenie innych terminali. Nie bez znaczenia są również projekty infrastrukturalne dotyczące  dostępu do portu – dróg i torowisk.

Radosław Marciniak


okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.