• <

Kontener „inteligentny” i pod nadzorem

06.04.2021 05:55 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Kontener „inteligentny” i pod nadzorem - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Szacuje się, że globalny rynek kontenerów morskich osiągnął wartość  9,5 mld USD w 2019 r. i w 2027 r. wyniesie  12,08 mld USD,  ponieważ tempo wzrostu przez najbliższe kilka lat utrzyma się na poziomie 4,3% - informuje  w ostatnim raporcie Allied Market Research. 

Wraz z blokadą Kanału Sueskiego w marcu br. miliony nadawców i odbiorców przesyłek z napięciem obserwowało akcję mająca na celu wyrwanie z mielizny kontenerowca z 18 tys. kontenerów TEU na pokładzie. Wraz nim na pokładach statków i w terminalach kontenerowych utknęło miliony kontenerów. Nie zawsze wiadomo było, gdzie i na jak długo utknął kontener z towarem znajdującym się akurat na trasie między dostawcą i odbiorcą. Nie wszystkie bowiem pojemniki wyposażone są w systemy śledzenia. 

Przesyłka pod kontrolą

Technologie IT i kosmiczne są w coraz większym stopniu wykorzystywane do śledzenia ruchu towarów, naczep samochodowych, wagonów kolejowych. Pandemia Covid-19 sprawiła, że z łańcucha logistycznego wyłącza się ludzi. Powstał  popyt na wirtualny nadzór nad ładunkami zjednostkowanymi. A tych na drogach, szynach w powietrzu  i na morzu jest miliony.  Berg Insight szacuje, że w 2019 r. liczba przesyłek z zainstalowanymi  urządzeniami wykorzystującymi systemy zdalnego śledzenia osiągnęła w wymiarze globalnym wielkość 2,6 mln sztuk. Pod nadzorem znajdują się kontenery i palety, naczepy i wagony kolejowe, samoloty i statki. A dzisiaj również drony.  

Tempo przyrostu urządzeń monitorujących jest niesamowite.  Rocznie ilość jednostek monitorowanych za pomocą sieci internetowych i informacji przesyłanych przy wykorzystaniu technologii kosmicznych przyrasta o 28,8%.  W 2024 r. ilość  takich monitorowanych przesyłek osiągnie 9,3 mln sztuk. W latach 2019-2024  równie dynamicznie będzie rosła liczba urządzeń i systemów przeznaczonych do śledzenia ładunków. Berg Insight prognozuje, że systemy śledzenia będą przyrastały w rocznym tempie 25%. W wyniku tego w  2024 r.  takich systemów będzie około 23,2 mln. 

Kontenery na morzu dominują

Globalny handel morski wciąż dynamicznie się rozwija. Dzieje się tak mimo zapowiedzi, że w celu przeciwdziałania zrywania łańcuchów logistycznych produkcja części i komponentów przeniesiona zostanie bliżej odbiorców. Na rynek wprowadzane są kolejne mega kontenerowce. Rosie flota kontenerów. Przewozy towarowe drogą morską są wciąż tańsze w porównaniu z przewozami drogowymi, kolejowymi i lotniczymi. Zgodnie z ustaleniami ekspertów UNCTAD w kontenerach transportuje się rocznie  około 1,7 mld ton ładunków. Wykorzystuje się do tego około  177,6 mln kontenerów. Praca przewozowa oszacowana została w odniesieniu do tego typu transportu na 998 mld tonokilometrów. Tą pracę wykonuje rocznie około 6200 statków do przewozu kontenerów, na których jednorazowo można załadować do 24,5 mln kontenerów TEU  – podaje Alphaliner. 60% rynku opanowali najwięksi operatorzy. Do głównych graczy zalicza się Maersk z flotą 711 statków i pojemnością ponad 4,1 mln TEU. Tuż za nim plasują się: MSC z flotą 590 statków (3.9 mln TEU), COSCO Group (501 statków, 3 mln TEU) ORAZ CGM CMA Group (558 kontenerowców, 3 mln TEU). Taki układ na rynku to już monopol. I ci monopoliści wyznaczają trendy i narzucają standardy obsługi klienta i technologie. 

Digitalizacja zorganizowana

W tym celu czołowi  operatorzy kontenerowi założyli Digital Container Shipping Association (DCSA). Powstała niedawno organizacja  non-profit,  powołana została  przez głównych przewoźników oceanicznych. Celem tej instytucji jest zapewnienie digitalizacji i standaryzacji morskiego transportu kontenerowego. DCSA inicjuje działania mające na celu doprowadzenie do tego, by  transport kontenerów był usługą transparentną, niezawodną, łatwą w wykorzystaniu przez klienta. Jedną z istotnych aktywności jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i ochrona środowiska. DCSA  opracowuje również standardy wynikające z postulatów przewoźników członków  DCSA, a także interesariuszy z branży logistycznej i ekspertów z branż technologicznych. Członkami DCSA są: MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE, Evergreen, Yang Ming, HMM i ZIM. Standardy  DCSA można pobrać ze strony dcsa.org.

Kontener „inteligentny”

Jeszcze przed wybuchem pandemii szybko rósł popyt na rynek „inteligentnych”. W 2019 r. rynek tego typu  kontenerów osiągnął 2,6 mld USD, by  do 2024 r. wzrosnąć do 5,7 mld USD. Ta wartość oszacowana została na podstawie analizy wykonanej przez ekspertów MarketsandMarkets, którzy jeszcze przed pandemią  prognozowali coroczny przyrost wartości  rynku  16,9%. Twierdzili wówczas, że  czynnikiem napędzającym wzrost rynku jest szybki przyrost wykorzystania urządzeń działających w systemach IoT przez największe firmy transportowe. „Tendencja ta nabiera tempa, ponieważ podczas całego procesu transportowego gromadzona jest duża ilość danych, z których można uzyskać ważne informacje. Dzięki tym sygnałom można zidentyfikować problemy, skrócić przestoje i usprawnić procedury, poprawiając w ten sposób wydajność operacyjną w transporcie morskim” – twierdzili analitycy MarketsandMarkets. Przewidywania o dynamicznym rozwoju tego rynku się potwierdziły. A pandemia przyspieszyła jego rozwój we wszystkich segmentach i na wszystkich kontynentach.

Pandemia napędza rynek

Wartość rynku inteligentnych kontenerów w wymiarze globalnym  osiągnie 8,6 mld USD do 2027 r. – informuje w kwietniowym raporcie portal Research and Markets.  W związku z kryzysem wywołanym pandemią Covid-19 globalny rynek inteligentnych kontenerów oszacowano w 2020 r. na 3 mld USD.   Przewiduje się, że operatorzy logistyczni będą na sprzęt wydawać co roku około 16% więcej środków. W efekcie wartość infrastruktury niezbędnej do zarządzania kontenerami osiągnie 4,5 mld USD w 2027 r. Wydatki na oprogramowanie będą w latach 2020-2027 rosły 16,8% rocznie – prognozują autorzy Global Smart Containers Market Report 2021-2027. 

Rynek amerykański w tym segmencie oszacowano na 879,8 mln USD.   Autorzy raportu  obliczyli, że przy tempie wzrostu około 16% wartość tego rynku w Chinach osiągnie do 2027 r. 1,5 mld USD. W tej branży będzie to więc pierwsza gospodarka świata.  Przewiduje się, że prawie tak samo wysokie tempo wzrostu wartości będzie notowała również  Japonia i Kanada. W tych krajach w okresie 2020-2027 przewiduje się wzrost ryku odpowiednio o 14,7% i 14,2%. Natomiast  w Europie, najdynamiczniej w inteligentne systemy zarzadzania ruchem kontenerów będą  inwestowały Niemcy. Przyrost  roczny tego rynku szacuje się  na około 12,1%.  

Dynamiczny segment usług

Zakłada  się, że wraz inwestycjami w urządzenia równie dynamicznie będzie rósł segment usług. Jego roczne tempo w omawianym okresie powinno wynieść 17,4%. Przyrosty w poszczególnych regionach nie będą równe. W globalnym segmencie usług USA, Kanada, Japonia, Chiny i Europa osiągną 17,2% CAGR. To rynki regionalne, których łączna wartość w 2020 r. wyceniono na 389 mln USD - informuje Global Smart Containers Market Report 2021-2027. Jego autorzy prognozują, że w 2027 r. wartość ta dobije do  1,2 mld USD. Chiny i inne kraje azjatyckie dynamiką przebiją stary kontynent i Stany Zjednoczone. Będą wciąż jednym z najszybciej rozwijających się rynków regionalnych. Rynek Azji i Pacyfiku, a w nim Australia, Indie i Korea Południowa, osiągnie wartość 1 miliarda USD do roku 2027. 

Monopolizacja na globalnym rynku transportu kontenerów, przejmowanie terminali kontenerowych w portach, kreowanie sieci logistycznych oraz tworzenie grup kapitałowych wymusza wprowadzenie do zarządzania kontenerami i środkami transportu morskiego, lądowego i powietrznego technologii kosmicznych i ICT, sieci 5G i sztucznej inteligencji. Wielcy w rozwój tych technologii inwestują gigantyczne środki i uciekają najsłabszym. Globalni gracze wyznaczają trendy i kreują strumienie ładunków. W efekcie, do ostatecznego klienta dociera na czas paczka z zamówionym towarem. „Inteligentny” kontener stał się faktem.  

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.