• <
HARTWIG SZCZECIN

Granty unijne dla MSP na relokację pracowników z branży offshore i portowo-logistycznej

ac

10.06.2021 14:57 Źródło: Agencja Rozwoju Pomorza
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Granty unijne dla MSP na relokację pracowników z branży offshore i portowo-logistycznej
Granty unijne dla MSP na relokację pracowników z branży offshore i portowo-logistycznej - GospodarkaMorska.pl
Fot. unsplash

Przedsiębiorcy z sektora technologii offshore, portowo-logistycznej, IT oraz technologii medycznej w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, mogą ubiegać się o granty relokacyjne dla nowozatrudnionych pracowników.

W ramach wsparcia, specjaliści przenoszący się na stałe do województwa pomorskiego otrzymają fundusze na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przeprowadzką. Wnioski można składać już od 24 maja a wartość stypendium dla jednego pracownika to 10 tysięcy złotych. 

Co może zyskać przedsiębiorca i nowy pracownik? 

W ramach konkursu przedsiębiorca z sektora Mikro, Małych lub Średnich przedsiębiorstw będzie mógł otrzymać dotację w postaci stypendium dla nowozatrudnionych pracowników, którzy zdecydują się na przeniesienie do województwa pomorskiego. Wartość jednego stypendium to 10 tys. zł. Można złożyć kilka wniosków przy czym jedno przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie maksymalnie dla 80 osób. Pracodawca ma czas na obsadzenie nowych stanowisk pracy objętych wsparciem do 31.12.2022 r. Stypendium przekazywane będzie w formie jednorazowego grantu dla przedsiębiorcy po zawarciu umowy o pracę z nowym pracownikiem. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania stypendium pracownikowi, który może ją wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami na koszty związanie ze zmianą miejsca zamieszkania i pracy np. opłacenie przeprowadzki, wynajmu mieszkania i zakupu elementów jego wyposażenia. 

Dla kogo? 

Wsparcie stanowi zachętę inwestycyjną dla firm z sektora MŚP, które na dzień podpisania umowy - przekazania stypendium - będą prowadziły działalność zarejestrowaną (potwierdzoną stosownym wpisem) na terenie województwa pomorskiego. Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność związaną z wybranymi  Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza (ISP), czyli ISP 1 - technologie offshore i portowo-logistyczne, ISP 2 – IT - technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie oraz

ISP 4 - technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Wsparcie dotyczy relokacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z działalnością wpisującą się w obszary tych trzech Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Szczegółowe definicje ISP znajdują się w dokumentacji konkursowej.

Zatrudnienie musi nastąpić na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem 6 tys. zł brutto.

Jak i kiedy? 

Wnioski można składać od 24 maja br. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Na konkurs przeznaczono 1,5 miliona złotych. Nabór będzie prowadzony  do wyczerpania alokacji środków. Dokumentacja i szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.arp.gda.pl.

Dlaczego samorząd województwa pomorskiego inwestuje w relokację wysoko wykwalifikowanych pracowników? 

Celem konkursu grantowego jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego poprzez stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP. Zakładane rezultaty to zwiększenie napływu inwestorów, poziomu reinwestycji przedsiębiorstw obecnych w regionie, wzrost liczby specjalistów priorytetowych branż oraz rozwój innowacyjnych firm. - „Efektywność gospodarki i jej konkurencyjność, wymaga stałego dopływu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Konkurs grantowy jest odpowiedzią na tę potrzebę, a branże objęte konkursem są kluczowe dla regionu. Pomorskie jest miejscem atrakcyjnym do życia i mamy nadzieję, że stypendium będzie ważną zachętą dla specjalistów na sprowadzenie się do naszego województwa oraz na powrót tych osób, które kiedyś stąd wyjechały a obecnie zdecydują się na powrót do nas na stałe. W konkursie zyskuje pracodawca, nowy pracownik i oczywiście gospodarka regionu, czyli my” – wyjaśnia kierownik projektu Maciej Silarski. 

Kto zarządza realizacją projektu?

Nabór jest organizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, realizującą projekt grantowy o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  


Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.