• <
konferencj_platforma_lng_2023

Fit for 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego

AK

08.02.2022 23:03
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Fit for 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego

Partnerzy portalu

Fit for 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego - GospodarkaMorska.pl
Fot. promocyjne

Już w czwartek (10 lutego) Polski Rejestr Statków S.A. wspólnie z  Uniwersytetem Morskim w Gdyni organizują seminarium pod hasłem "Fit for 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego". Każdy może uczestniczyć w tym ważnym dla branży wydarzeniu - stacjonarnie (ilość miejsc ograniczona) oraz w formule online.

Pakiet „Fit for 55" to zestaw kilkunastu projektów legislacyjnych, którym przyświeca dążenie do podwyższenia celów klimatycznych Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich.

UE zmierza do osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 roku i w związku z tym planuje zwiększenie ograniczania emisji CO2 i innych gazów cieplarniach o 55% do roku 2030, w porównaniu do obecnie ustalonego dla tego terminu poziomu 40% emisji.

Dyskusja branży o pakiecie Fit for 55 

Polski Rejestr Statków S.A. i Uniwersytet Morski w Gdyni włączają się w merytoryczną dyskusję o pakiecie Fit for 55 w kontekście transportu morskiego.

Organizatorzy liczą, że przedstawiciele armatorów, stoczni,  biur projektowych i producentów wyposażenia statków przedstawią swoje stanowiska, co pozwoli na szeroką wymianę poglądów i konstruktywne wnioski dla branży i polskiego rządu.

W trakcie seminarium zostanie podpisana umowa na „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego", pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. – Lider, Rohde Nielsen A/S – Partner i Van den Herik Kust-en Oeverwerken B.V. – Partner.

Za 20 miesięcy tor prowadzący do Portu Gdynia będzie 130 metrów szerszy i o 3 metry głębszy.

Wydarzeniu patronują Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, udział w seminarium weźmie minister Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W związku z ograniczeniami pandemicznymi, udział bezpośredni jest możliwy jedynie po zgłoszeniu i uzyskaniu potwierdzenia (na adres: marcin.wojciechowski@prs.pl, do 9 lutego 2022, do godz. 11.00). Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej: stacjonarnie na auli Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz online - przez stronę www.prs.pl.

Początek o godz. 10.00 w auli głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Dodajmy, że patronem generalnym seminarium są portale GospodarkaMorska.pl i ZielonaGospodarka.pl. Moderatorem wydarzenia będzie Mateusz Kowalewski, wydawca obu portali. Bollore Logistics
NAVIRETECH
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.