• <
PZT_1100x200_gif_2020

Wiemy, którędy przebiegnie Droga Czerwona w Gdyni (foto, wideo)

Strona główna Porty, logistyka Wiemy, którędy przebiegnie Droga Czerwona w Gdyni (foto, wideo)
Wiemy, którędy przebiegnie Droga Czerwona w Gdyni (foto, wideo) - GospodarkaMorska.pl

Port Gdynia

26.11.2020 Źródło: własne

"Planowana Droga Czerwona przebiega przez żywy organizm, którym jest wybudowane już miasto. Dlatego szukaliśmy rozsądnych kompromisów i mogę dzisiaj uczciwie powiedzieć, że to, co wypracowaliśmy, spełnia zarówno życzenia portu jak i miasta" - powiedziała Katarzyna Gruszecka Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. Dziś rano podpisane zostało porozumienie co  do przebiegu drogi Czerwonej jako elementu ostatniej mili dostępu drogowego do Portu Gdynia i morskiej granicy państwa.

"Droga Czerwona bedzie rozpoczynać się na granicach morskich państwa czyli bramie portu w Gdyni, przebiegnie niemalże równolegle do dzisiejszej ulicy Morskiej a następnie wpadnie na obwodnicę w Chyloni" - powiedział nam Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Jak precyzuje Jacek Sadaj , wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA: "To droga o długości 9,5 km o dwóch pasach jezdni w obu kierunkach. Planowana jest jako droga uzbrojona w sześć węzłów komunikacyjnych, które zapewnią bezpieczny i bezkolizyjny transport".

Ustalenie przebiegu stało się możliwe po deklaracjach rządu o sfinansowaniu projektu, a podpisanie porozumienia w tej kwestii jest kamieniem milowym w realizacji inwestycji przez Ministerstwo Infrastruktury.

"Wiemy, że przez dłuższy czas trwała dyskusja, kto powinien być odpowiedzialny za finansowanie tej drogi. Ogrom tej inwestycji przekracza możliwości miasta. Na szczęście doprowadziliśmy w poprzednim roku do uchwalenia ustawy, która jasno wskazuje podmiot odpowiedzialny. Ta droga musi zostać wybudowana przez państwo. To oczywiste, że budowa kluczowej trasy prowadzącej do portu jest w interesie Polski" - komentuje Maciej Bąk, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Inwestycja pozwoli zapewnić coraz bardziej niezbędną alternatywę dla ruchu pojazdów ciężarowych z i do terminali portowych dla stale obciążonej i wymagającej remontów Estakady Kwiatkowskiego.

- To nie tylko połączenie Europa-Polska-Port. Droga Czerwona umożliwi rozwój terenów znajdujących się w bezpośrednio sąsiadującym z nią obszarze – dodaje Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - Zapewni także dostęp do projektowanej Doliny Logistycznej objętej już granicami administracyjnymi Portu Gdynia o powierzchni ponad 260 ha oraz lokalizowanego na jej obszarze Parkingu Centralnego i innych usług związanych z działalnością Portu Gdynia. Dodatkowo zwiększy separację portowego ruchu drogowego od ruchu miejskiego, tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawni funkcjonowanie pojazdów komunikacji zbiorowej.

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta i ma zastąpić remontowaną Estakadę Kwiatkowskiego. Inwestycja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy jego możliwości przeładunkowe.

- W podpisanym dziś porozumieniu o współpracy spółki Zarząd Portu Morskiego Gdynia i Władze Miasta zobowiązały się do ścisłej współpracy przy realizacji istotnych projektów inwestycyjnych. Droga Czerwona jest niezwykle istotną inwestycją drogową i jedną z największych inwestycji w historii Portu Gdynia, wytycza nowe perspektywy o znaczeniu gospodarczym dla kraju, stymulując rozwój również Gdyni – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Realizacja tej inwestycji wydaje się niezbędna nie tylko dla podniesienia zdolności konkurencyjnej Portu Gdynia, ale także rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta, zważywszy na lokalizację portu w przestrzeni miejskiej. Nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich wprowadziła zmiany w ustawie o drogach publicznych, co umożliwia wybudowanie Drogi Czerwonej do Portu Gdynia i wyeliminowania ciężkiego tranzytu z centrum miasta.

Porozumienie cementuje wspólny kierunek dążeń Portu Gdynia i Miasta Gdynia na rzecz budowy jednej z najbardziej strategicznych inwestycji drogowych w północnej części Polski.

- Droga Czerwona jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do  Portu Gdynia, a także usprawnienia dostępności komunikacyjnej Miasta Gdyni i Województwa Pomorskiego – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Dzisiejsze porozumienie to dowód, iż mówimy w tej sprawie jednym głosem. Porozumienie pokazuje jak konkretnie ma wyglądać ostatnia, gdyńska mila łącząca kraj z granicą państwa. Jest też naszą ostatnia milą przed rozpoczęciem prac na szczeblu centralnym.

Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, podkreśla rolę Drogi Czerwonej dla sąsiadujących gmin: "Jako samorządy  mamy również inicjatywę związaną z Drogą Trzech Powiatów, która ma się włączyć w jeden z węzłów Drogi Czerwonej, dzięki czemu skomunikujemy właśnie ok. 500-600 hektarów terenów przemysłowo-usługowych w gminach Kosakowo, Rumia oraz Gdynia. To projekt gigantyczny, da wielkiego "kopa" gospodarczego. Wiemy o planach rozbudowy Portu Gdynia i o gigantycznych dochodach, które pojawią sie w skarbie państwa dzięki temu, ze port tak fantastycznie się rozbudowuje i te dochody są z roku na rok coraz większe. Ta inwestycja przyniesie na pewno korzyści gospodarcze i finansowe zarówno skarbowi państwa jak i mieszkańcom".

Dostępność transportowa portów od strony zaplecza, należy obecnie do najważniejszych czynników konkurencyjności portów morskich na świecie. Wiąże się ona z możliwością dowozu ładunków z zaplecza do portów oraz wywozu ładunków przybyłych do portów drogą morską.

Dostęp drogowy do Portu Gdynia został zagwarantowany w dokumencie z 19.07.2019 „Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich”. W art. 19 ustawy określono 2 000 mln zł  jako maksymalny limit wydatków na Drogę Czerwoną z budżetu państwa na lata 2020 –2028. Środki wynikające z ustawy w zakresie wydatków niezbędnych do poniesienia przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad będą kształtować się w sposób następujący:

2020 r. – 1,5 mln zł;
2021 r. – 5 mln zł;
2022 r. – 15 mln zł;
2023 r. – 1,5 mln zł;
2024 r. – 66 mln zł;
2025 r. – 265 mln zł;
2026 r. – 580 mln zł;
2027 r. – 760 mln zł;
2028 r. – 306 mln zł.

Inwestycje dostępowe – drogowe, jak i obecnie realizowane projekty kolejowe, a także inwestycje portowe, w tym budowa Portu Zewnętrznego, przyczynią się do znaczącego wzmocnienia pozycji portu na międzynarodowym rynku usług morskich. Droga Czerwona jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do Portu w Gdyni, a także usprawnienia dostępności komunikacyjnej Miasta Gdyni i Województwa Pomorskiego. Umożliwi ona rozwój terenów znajdujących się w obszarze sąsiednim planowanej inwestycji. To również szansa na dynamiczny rozwój branży logistycznej, a także powstanie wielu miejsc pracy w województwie pomorskim.

Gospodarka Morska
fot. GospodarkaMorska.pl
Gospodarka Morska
fot. GospodarkaMorska.pl
Źródło:
własne
port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 55,56 $ baryłka  -0,34% 21:54
 Cyna 22000,00 $ tona -2,85% 22 sty
 Cynk 2651,00 $ tona -2,07% 22 sty
 Aluminium 1975,00 $ tona -0,85% 22 sty
 Pallad 2327,25 $ uncja  -0,48% 21:54
 Platyna 1107,20 $ uncja  0,14% 21:54
 Srebro 25,52 $ uncja  0,51% 21:54
 Złoto 1850,35 $ uncja  -0,25% 21:54
invest_gda_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.