• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

"Dragon 2024" polskim wkładem w największe od lat ćwiczenia NATO pk. "Steadfast Defender 2024"

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo "Dragon 2024" polskim wkładem w największe od lat ćwiczenia NATO pk. "Steadfast Defender 2024"

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe 3. FO

Dziś rozpoczęły się na terenie Polski ćwiczenia pk. "Dragon 2024". 15 000 żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, wraz z krajami wchodzącymi w skład Sojuszu będą ćwiczyć kolektywną obronę oraz odstraszanie potencjalnego napastnika. To największe ćwiczenia NATO od 1988 roku.

Ćwiczenia są także największym sojuszniczym przedsięwzięciem od czasu, gdy Polska wstąpiła w struktury Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 1999 roku. W działaniach w ramach sił międzynarodowych głównie w Europie Środkowej, na lądzie, morzu i w powietrzu bierze udział 90 000 żołnierzy ze wszystkich państw sojuszu. Co istotne, 26 lutego Węgry zaakceptowały akces Szwecji do NATO, dzięki czemu z państwa partnerskiego w ćwiczeniu faktycznie staje się uczestnikiem na tych samych zasadach co pozostałe 31 państw członkowskich. W ramach "Steadfast Defender 2024" zostanie sprawdzona zdolność Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO.

"Dragon 2024" będzie testem zdolności Sił Zbrojnych RP do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia potencjału odstraszania i obrony Sojuszu oraz demonstrując siłę i determinację, które wynikają z jego jedności. Weźmie w nim udział ok. 20 000 żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu z dziesięciu państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Zostaną oni poddani sprawdzianowi współdziałania i wykonywania zadań bojowych na lądzie, w powietrzu i na morzu. Oprócz działań militarnych w przytoczonych domenach przeprowadzone zostaną także działania wojsk w cyberprzestrzeni.

- NATO daje wyraźny sygnał, że jest gotowe do odstraszania i obrony. Współpraca pomiędzy naszymi państwami w ramach najsilniejszego sojuszu bezpieczeństwa jest gwarantem rozwoju i bezpieczeństwa - podkreślił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 


Ćwiczenie jest podzielone na dwie fazy. Podczas pierwszej działania będą prowadzone w realiach sytuacji kryzysowej, w fazie drugiej − w ramach operacji obronnej. Żołnierze będą wykonywać zadania na terenie ośrodków szkolenia poligonowego oraz w tzw. terenie przygodnym. Kluczowymi elementami będą przeprawa wojsk sojuszniczych przez Wisłę oraz przemieszczenie Sił Szybkiego Reagowania NATO (VJTF), które będzie elementem łączącym DR-24 z ćwiczeniem "Brilliant Jump 24". 

Elementem ćwiczenia jest także największe przedsięwzięcie szkoleniowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża pk. "Wargacz 2024".  W ich ramach siły świnoujskiej flotylli wykonują szereg zadań bojowych, w tym m.in. strzelania artyleryjskie, zadania minowe - załadunek i stawianie min morskich oraz poszukiwanie min przy użyciu trałów i stacji hydrolokacyjnych. Do tego dochodzą operacje załadunku techniki wojskowej i żołnierzy, a także obrona przed bronią masowego rażenia. Prowadzą także ćwiczenia w zakresie ratownictwa morskiego we współpracy z Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej, w tym odnośnie ewakuacji rannych z rejonu działań morskich, a także jest sprawdzana reakcja na awarie okrętowe i walkę z pożarem na jednostce nawodnej.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.