• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Nurkowie polskiej Marynarki Wojennej brali udział w zimowym zgrupowaniu

rk

26.02.2024 11:51 Źródło: Służby Prasawe 8. FOW
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Nurkowie polskiej Marynarki Wojennej brali udział w zimowym zgrupowaniu

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe 8. FOW

Nurkowie minerzy oraz specjaliści z dziedziny inżynierii podwodnej polskiej Marynarki Wojennej uczestniczyli w intensywnym szkoleniu nad Jeziorem Czos w Mrągowie. Poza godzinami spędzonymi na doskonaleniu umiejętności prowadzenia działań podwodnych realizowali także treningi wzmacniające ogólną sprawność fizyczną, niezbędną w tej specjalności.

Przez blisko dwa tygodnie uczestnicy szkolenia m.in. doskonalili technikę nurkowania oraz przeprowadzali różne prace podwodne. Marynarze wielokrotnie schodzili pod wodę z wykorzystaniem autonomicznego i przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem, a także używając aparatów o obiegu półzamkniętym zasilanych mieszaninami oddechowymi. Podczas zgrupowania wiele godzin poświęcane było na poszukiwanie i identyfikację zatopionych obiektów przy użyciu sonarów oraz podwodnych wykrywaczy min. Przedmioty te po zlokalizowaniu przygotowywane były do wydobycia na powierzchnię poprzez tzw. stropowanie w warunkach ograniczonej widoczności oraz działając przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Umiejętności te są wyjątkowo przydatne podczas realnych operacji usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, jakich każdego roku Grupy Nurków Minerów 8FOW wykonują kilkadziesiąt.

Nurkowie minerzy i nurkowie inżynierii z różnych jednostek Marynarki Wojennej co roku wspólnie ćwiczą na zgrupowaniu szkoleniowo-kondycyjnym, organizowanym przez 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża, w oparciu o obiekty Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo.


Fot. Służby Prasowe 8. FOW


Fot. Służby Prasowe 8. FOW

– Udało się nam zrealizować wszystkie cele szkoleniowe. Ćwiczyliśmy scenariusze, które mogą się zdarzyć w trakcie podejmowania oraz neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Wyjazd i możliwość wspólnego treningu różnych pododdziałów, zawsze przynosi pozytywne efekty, a także daje czas by w spokoju bez presji czasowej doskonalić swoje umiejętności i przygotować na to co czeka nas w trakcie realnych działań bojowych – podsumował dowódca zgrupowania.
 
Choć nurkowanie stanowi tu najbardziej widoczny element szkolenia, to nie jest jedynym tak istotnym. Żołnierze przechodzą również intensywne zajęcia kondycyjne, skupiając się na wzmocnieniu ogólnej sprawności fizycznej, niezbędnej przy tego rodzaju służbie wojskowej.

W 8. FOW funkcjonują dwie Grupy Nurków-Minerów, wchodzące w skład 12. i 13. Dywizjonu Trałowców. Najbardziej znane zadania, wykonywane z ich udziałem, to operacje przeciwminowe, w trakcie której są neutralizowane niebezpieczne obiekty znajdywane w morzu i innych akwenach. Specjalistów od działań podwodnych, w tym Grupy Nurków Inżynierii, posiadają również w swoich strukturach jednostki brzegowe sił morskich RP, 8. Batalion Saperów z Dziwnowa z 8. FOW oraz 43. Batalion Saperów stacjonujący w Rozewiu, wchodzący w skład 3. Flotylli Okrętów.

Nurkowie Marynarki Wojennej w ciągu całego roku wykonują dziesiątki akcji bojowych. Wzywani bywają do niebezpiecznych znalezisk podwodnych na terenie całego kraju. Sprawdzają także stan podwodnych części kadłubów okrętów oraz mogą dokonywać oglądu infrastruktury morskiej, znajdującej się pod powierzchnią wody. Operują zarówno w akwenach morskich jak i śródlądowych. Zachowanie przez nich zdolności i gotowości do działania wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności oraz wielu godzin treningów. Sezon zimowy daje szansę na ćwiczenie działania w warunkach szczególnie utrudnionych, gdy temperatura wody jest bardzo niska, a nierzadko też jej powierzchnia pozostaje skuta lodem, bądź pokryta krami.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.