• <
smartre_2023

Analiza rynku tonażowego (tydzień 45-48/2021). Doza niepewności w inwestycjach tonażowych

09.12.2021 10:45 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Analiza rynku tonażowego (tydzień 45-48/2021). Doza niepewności w inwestycjach tonażowych

Partnerzy portalu

Analiza rynku tonażowego (tydzień 45-48/2021). Doza niepewności w inwestycjach tonażowych - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Co wydarzyło się na rynkach tonażowych w ostatnich tygodniach w świetle zmian, które nastąpiły na rynkach frachtowych? W ogólnym ujęciu na rynku tonażowym było bardzo aktywnie. Jednakże dawało się też odczuć narastającą niepewność w wielu sektorach statków. Było to związane z zaburzeniami światowej gospodarki, tj. ryzyko polityczne a także problemy związane z ponownie rozwijającą się pandemią SARS Covid-19. 

Rynek masowców

W tygodniu 45. zamówiono 8 masowców (6 budów zakontraktowano w Chinach, a 2 w Japonii). Było to jednak o 20% mniej niż tydzień wcześniej. Dokonano 11 transakcji kupna – sprzedaży używanych masowców. W kolejnym tygodniu numer 46 odnotowano zamówienia również na taką samą liczbę jak w miesiącu poprzednim, a więc 8 nowych masowców. Wszystkie z zamówień zostały alokowane na rynku azjatyckim, tj. w Chinach i Japonii. Zamawiającymi były: Nisshin Kaiun, Atlantska Plovidba oraz Densay Shipping. Na rynku statków używanych doszło do zwiększonej ilości, bo aż 18 transakcji na łączną kwotę ponad 331 mln USD. Był to wzrost, licząc tydzień do tygodnia o około 64%. W tym samym tygodniu na złom poszedł jedynie jeden masowiec. 

W tygodniu 47. doszło do zamówienia aż 10 nowych masowców. Wszystkie zamówienia zostały ulokowane w stoczniach chińskich. Cztery z nowych jednostek zostały zakontraktowane przez Yangzijiang Shipping, natomiast 6 przez Hainan Chuangyuan. Na rynku seconhand’ów doszło natomiast do 15 transakcji na kwotę 304mln USD. W tym samym czasie nie zezłomowano żadnej tego rodzaju jednostki. 

Jak pokazują dane z ostatnich tygodni inwestycje w tonaż masowców idą na razie siłą rozpędu i jest ich całkiem dużo. Ze względu na schłodzenie rynków frachtowych tendencja ta może jednak w najbliższym czasie wyhamowywać. 

Rynek gazowców

W tygodniu 45. zamówiono 6 gazowców LNG. Wszystkie z jednostek zostały zakontraktowane w dwóch południowokoreańskich stoczniach dla Qatar Petroleum. Data dostawy wszystkich tych statków planowana jest na 2024 rok. Natomiast w tygodniu 46 nie zamówiono żadnego gazowca. Nie było też aktywności na rynku statków używanych. Jednakże doszło w tym samym tygodniu do złomowania jednej jednostki. 

W tygodniu 47. ani nie zamówiono żadnego nowego gazowca, ani też nie dokonano transakcji kupna – sprzedaży żadnej z używanych jednostek. Jednakże jeden bardzo mały gazowiec o nośności zaledwie 560 ton został wysłany na złom. 

Rynek statków wsparcia branży offshore (Offshore Support Vessels – OSV / Offshore Construction Vessels - OCV)

Na koniec 2021 roku w uwiązaniu (ang. laid up), odstawieniu jendostek z eksploatacji na okres dłuższy niż trzy lata pozostawało 200 statków AHTS (ang. Anchor Handling Tug / Supply). W całym 2021 przewidywano dostawę zaledwie 14 statków tego typu, natomiast 30 całkowicie wycofano z użycia. Jeśli chodzi o jednostki PSV, to na koniec 2021 roku 106 pozostawało w tzw. lay up’ie, który trwał więcej niż 3 lata. Planowane do dostarczenia jednostki obejmowały 34 statki. 20 jednostek zamierzano całkowicie wycofać lub wycofano z eksploatacji. 

Rynek tankowców

Jeśli chodzi o ilość nowych zamówień zbironikowców, to pozostawała ona nadal na niskim poziomie i tak właśnie wyglądała tutaj sytuacja w kolejnych tygodniach. Obserwowano coraz więcej aktywności na rynku tonażowym wśród używanych tankowców. W tygodniu 45 nie odnotowano żadnych zamówień nowych tankowców, jednakże odnotowano 8 sprzedaży jednostek używanych na kwotę ponad 88 mln USD. W tym samym tygodniu zezłomowano też 3 zbiornikowce. W kolejnym tygodniu numer 46 zamówiono 2 nowe tankowce, ale o niewielkiej łącznej nośności 26 tysięcy ton. W tym samym tygodniu doszło do transakcji sprzedaży 11 używanych zbiornikowców. Wartość tych transakcji osiągnęła poziom prawie 163 mln USD. W tym samym tygodniu doszło do zezłomowania 5 zbiornikowców o nośności 288 tysięcy ton. 

W tygodniu 47 zamówiono 6 zbiornikowców. W tym samym czasie doszło do zakupów również 6 tankowców. Całkowita kwota transakcyjna sięgnęła poziomu prawie 99 mln USD. Taką też samą ilość 6 statków zezłomowano. 

Sytuacja na rynku tonażowym zbiornikowców nadal nie napawa zbytnim optymizmem. Zarobki armatorów w tym segmencie są stosunkowo niewielkie, perspektywy są bardzo mgliste, stąd i o rentowne inwestycje bardzo trudno.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.