• <
CHIPOLBROK_TOP

MGMŻiŚ: 196 inwestycji w oczyszczalniach ścieków w latach 2016-2017

Strona główna MGMŻiŚ: 196 inwestycji w oczyszczalniach ścieków w latach 2016-2017
MGMŻiŚ: 196 inwestycji w oczyszczalniach ścieków w latach 2016-2017 - GospodarkaMorska.pl

mk

14.03.2019 Źródło: PAP

W latach 2016-2017 przeprowadzono 196 inwestycji dotyczących oczyszczalni ścieków komunalnych, zbudowano ok. 4 tys. sieci kanalizacyjnych – podała w czwartek przedstawicielka MGMiŻŚ. Dodała, że poniesione koszty wynoszą 4,4 mld zł.

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wysłuchała w czwartek sprawozdania z z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2016-2017. Jak podała zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Małgorzata Bogucka-Szymalska, według danych na rok 2017 r. w Polsce było 1579 aglomeracji, rozumianych jako "teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, by ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu".

W aglomeracjach – jak poinformowała Bogucka-Szymalska - mieszka 28,9 mln mieszkańców, wśród których ok. 27 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej, ok. 1,6 mln jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny i ok. 0,15 mln korzysta z systemów indywidualnych.

"W tych dwóch latach (2016-2017) przeprowadzono 196 inwestycji dotyczących oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym wybudowano 14 nowych oczyszczalni, zmodernizowano 73, rozbudowano 6 oczyszczalni, dokonano modernizacji części osadowej na 61 oczyszczalniach i przeprowadzono inwestycje łączne w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni na 42 obiektach" - powiedziała przedstawicielka MGMiŻŚ.

Dodała, że wybudowano ok. 4 tys. km sieci kanalizacyjnej, w tym ok. 3 tys. km sieci grawitacyjnej. "W wyniku budowy sieci liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o ok. 850 tys. osób. Zmodernizowano ok. 384 km sieci istniejącej" – powiedziała. Zaznaczyła, że nakłady finansowe, na budowę i rozbudowę lub modernizację wyniosły ok. 4,4 mld zł, "w tym ok. 2,5 mld zł na budowę i modernizację sieci, a ok. 1,8 mld zł były to inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków".

O oczyszczalnie, które nie spełniają wymagań dotyczących jakości oczyszczania ścieków, pytała przewodnicząca sejmowej komisji Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS); według danych ze sprawozdania, które przytoczyła, było ich ponad 150. Jak wyjaśniała Bogucka-Szymalska, oczyszczalnie te "starają się o to, aby uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich, aby przeprowadzić niezbędne inwestycje i spełnić wymagania stawiane przez dyrektywę ściekową".

Jak wyjaśniała Joanna Kopczyńska z PGW Wody Polskie, możliwość uzyskania dofinansowania ze środków krajowych lub unijnych jest uzależniona od wpisania aglomeracji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dodała, że czas na modernizację nie może przekraczać 2021 r.

"Zagrożenia dla środowiska jako takiego z naszej perspektywy nie widzimy. Oczywiście, trzeba oczyścić (ścieki) do parametrów dyrektywy, natomiast nie jest to tak, że w naszej ocenie może to powodować jakieś potworne komplikacje dla miejscowej ludności" – zaznaczyła Kopczyńska. Dodała, że większym problemem jest brak kontroli ze strony gmin nad ściekami, które nie są ujęte w system kanalizacji.

Anna Krzywicka z Najwyższej Izby Kontroli zapytała, czy istnieje zagrożenie kary za przekroczenie terminu modernizacji, wskazując, że minął on w 2015 r. "Mamy rozpoczętą procedurę administracyjną z Komisją Europejską. Na razie komisja bada, na ile zrealizowaliśmy dyrektywę, a na ile nie" – powiedziała Joanna Kopczyńska.

"To, co możemy teraz zrobić, to nadrobić te wszystkie zaniedbania, które były w latach poprzednich, bo wtedy też z perspektywy unijnej były największe środki, by to finansować. Teraz musimy też inwestować środki krajowe" – dodała podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa. Dodała, że tempo wzrostu tych inwestycji w poszczególnych latach "napawa optymizmem".(PAP)

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32079,00 $ tona 0,55% 23 cze
 Cynk 2869,00 $ tona 0,99% 23 cze
 Aluminium 2386,00 $ tona 0,46% 23 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.