• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Zatwierdzenie protokołów dotyczących bezpiecznej wymiany załóg podczas pandemii COVID-19

19.11.2020 14:50 Źródło: PRS
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Zatwierdzenie protokołów dotyczących bezpiecznej wymiany załóg podczas pandemii COVID-19
Zatwierdzenie protokołów dotyczących bezpiecznej wymiany załóg podczas pandemii COVID-19 - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Komitet Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) podczas 102 sesji, która odbyła się w dniach 4-11 listopada 2020 w trybie zdalnym, podjął praktyczne działania wspierające żeglugę i marynarzy w czasie pandemii. MSC zatwierdził okólnik zawierający protokoły dotyczące zapewnienia bezpiecznej wymiany załóg i ich podróży podczas pandemii COVID-19. Opracowane przez przemysł morski protokoły określają ogólne środki i procedury służące temu celowi.

Obecnie setki tysięcy marynarzy jest uwięzionych na pokładach statków. Ich kontrakty zostały wydłużone poza 12-miesięczny maksymalny okres służby przyjęty na mocy traktatów międzynarodowych. Podobna liczba marynarzy oczekuje na zaokrętowanie.

W protokołach podkreślona została konieczność zakwalifikowania marynarzy do grupy zawodowej o strategicznym znaczeniu świadczących niezbędne usługi. Protokoły publikowane wcześniej w formie listów okólnych opisują praktyczne działania związane z dostaniem się i opuszczeniem statku, w tym konieczność ścisłego przestrzegania procedur przeprowadzania testów na obecność COVID-19 oraz wymagań związanych z kwarantanną. Protokoły opisują również środki, które należy stosować w celu przeciwdziałania zakażeniom na pokładzie statków. Protokoły będą na bieżąco aktualizowane, tak aby pozostawały w zgodzie z rozwojem wydarzeń związanych z pandemią.

Opublikowanie protokołów związanych z wymianą załóg za pośrednictwem oficjalnego okólnika IMO o sygnaturze MSC.1/Circ.1636 stanowi jedno z działań Komitetu MSC, wspierających wysiłki agend ONZ, przemysłu morskiego oraz państw, podejmowane w walce z kryzysem związanym z wymianą załóg. Jest to bardzo poważny problem humanitarny dla marynarzy, który zagraża bezpieczeństwu żeglugi i światowego handlu.

Informacja na temat punktów kontaktowych oraz portów, które ułatwiają wymianę załóg

Zgodnie z decyzją Komitetu MSC, aktualne informacje na temat punktów kontaktowych oraz portów, które ułatwiają wymianę załóg, będą dostępne w nowym module Światowego systemu zintegrowanej informacji morskiej (GISIS) IMO.

Symbol dla marynarzy


Komitet MSC zgodził się z propozycją, aby IMO wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) oraz Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opracowało powszechne nietekstowe logo lub symbol, który ułatwi marynarzom identyfikację, a następnie dostęp do dedykowanych środków i procesów na statkach w portach oraz w tranzycie z/do statków.

Takie logo przyniesie również korzyści w dłuższej perspektywie, wskazując marynarzom drogę do usług, które finalnie przyczyniają się do poprawy wyników bezpieczeństwa.

Interpretacja w sprawie zwłoki w przekazaniu statków do eksploatacji


Komitet MSC uzgodnił ujednoliconą interpretację związana ze zwłoką w oddaniu statków w związku z pandemią COVID-19. Ujednolicona interpretacja prawidła II-1/3-10 SOLAS dotyczy pojęcia „nieprzewidzianej zwłoki w przekazaniu statków do eksploatacji”.

IMO opublikowało list okólny nr 4204/Add.1 w sprawie Wdrożenia i egzekwowania stosownych instrumentów IMO w świetle pandemii COVID-19, w którym wzywa się do wzajemnego zrozumienia i ścisłej współpracy państw członkowskich, w celu sprostania wyzwaniom związanym z wdrożeniem i egzekwowaniem instrumentów IMO.

Zdalne przeglądy

Komitet omówił propozycję opracowania zaleceń w sprawie wdrożenia zdalnych przeglądów. Przewiduje się, że liczba przeglądów zdalnych w przyszłości będzie wzrastać, nawet po ustaniu pandemii.

Państwa członkowskie i organizacje międzynarodowe zostały zachęcone do składania propozycji nowego punktu prac na przyszłą sesję Komitetu MSC. Komitet odnotował, że opracowanie takich wytycznych wiąże się ze szczegółową ekspercką dyskusją techniczną, która obejmie również zagadnienia związane z wystąpieniem siły wyższej.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.