• <
bulk_cargo_port_szczecin

Procedury związane z wykryciem obecności Covid-19 wśród załogi statku w chińskich portach

ew

22.10.2020 13:31 Źródło: Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Procedury związane z wykryciem obecności Covid-19 wśród załogi statku w chińskich portach

Partnerzy portalu

Procedury związane z wykryciem obecności Covid-19 wśród załogi statku w chińskich portach - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

Ze względu na gwałtowny wzrost liczby przypadków Covid-19 na świecie, chiński urząd celny wprowadził ulepszone procedury testowania członków załogi pod kątem Covid-19, podczas zawijania statków do chińskich portów. W oparciu o opracowania przygotowane przez różne podmioty związane z branżą morską, w tym między innymi przez ubezpieczyciela Oasis P&I, omówione zostaną pokrótce nowe procedury i wynikające z nich konsekwencje, związane z uzyskaniem pozytywnego wyniku testu na obecność Covid-19 przez członka załogi.

Słowem wstępu należy wskazać, że szczególnie zalecanym jest podjęcie starannych przygotowań do wykonywania testów członkom załogi pod kątem Covid-19, aby uniknąć późniejszych problemów, gdy statek dotrze już do chińskich portów.

Obecnie, w większości chińskich portów lokalni celnicy przeprowadzą testy na Covid-19 w ramach inspekcji kwarantanny członkom załogi, którzy zarejestrowali się w ciągu ostatnich 14 dni. W szczególnych przypadkach mogą również przeprowadzać testy na pozostałych członkach załogi, którzy według nich mogą stwarzać wysokie zagrożenie pod względem rozprzestrzeniania się Covid-19, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak zapis temperatury pozostałych członków załogi. Jeśli wyniki testów będą negatywne, statek zostanie dopuszczony do obsługi ładunku i odpłynięcia w normalny sposób. W przypadku pozytywnego wyniku testu któregokolwiek członka załogi, statek może napotkać duże problemy lub duże opóźnienia.

Władze lokalne przyjmują różne podejście do sprawy. Ogólnie rzecz biorąc, to samorządy (a nie władze morskie) zdominowały procedury postępowania w takiej sytuacji i przyjmują bardzo rygorystyczne podejście w zakresie kontroli epidemii.

W większości portów, jeśli którykolwiek z członków załogi uzyska pozytywny wynik w testach Covid-19, lokalne władze celne organizują testy dla wszystkich pozostałych członków załogi na pokładzie, aby potwierdzić zasięg lub stopień infekcji. Zwykle testy te będą wykonywane dwukrotnie, aby zwiększyć dokładność wyników. Przed udostępnieniem wyników testów wszystkich członków załogi żadna operacja ładunkowa nie jest dozwolona. Gdy wyniki będą znane, lokalne władze organizują wysłanie zdiagnozowanych pozytywnie członków załogi do wyznaczonego szpitala na lądzie w celu leczenia i zorganizowania dezynfekcji statku. Po podjęciu środków zapobiegawczych zadowalających władze, statek może zostać dopuszczony do operacji ładunkowej, a następnie odpłynąć. Członkowie załogi, którzy zostali zesłani na ląd, będą musieli pozostać w szpitalu do czasu ich wypisania, zgodnie ze standardami medycznymi, a następnie zostaną odesłani do swojego kraju. W przypadku, gdy statek zostanie pozbawiony służby z powodu zejścia na ląd zarażonych członków załogi, musi albo uzyskać zwolnienie ze swojego państwa bandery, albo zorganizować zastępstwo członków załogi z Chin.

Należy zaznaczyć, że w niektórych portach armatorzy mogą mieć jeszcze większe problemy. Zdarzyło się, że kilka portów nalegało, aby statek został poddany kwarantannie przez 14 dni od zejścia na ląd zakażonego członka, zanim będzie można go dopuścić do cumowania i rozpoczęcia operacji ładunkowej. Część z władz portowych może też utrudniać odpłynięcie statku, jeżeli zakażeni członkowie załogi nie uzyskają negatywnego wyniku ponownego testu. Zamiast repatriacji, władze żądają też odesłania zakażonego członka załogi z powrotem na statek, jeśli wynik jego testu okaże się negatywny.

W mniejszych chińskich portach władze mają tendencję do przekonywania właścicieli do zboczenia z kursu i „wyokrętowania” członków załogi w ich ojczystym kraju lub innych dogodnych portach, zanim statek wróci do Chin.

Nie trzeba dokonywać szczegółowej analizy, żeby stwierdzić, że takie podejście musi wywołać opóźnienia, co w konsekwencji może doprowadzić do poniesienia kosztów i strat. Już w tej chwili warto oszacować wydatki takie jak koszty leczenia, zakwaterowania i repatriacji zakażonego członka załogi lub koszty dezynfekcji statku. Oprócz powyższego, jeśli statek przebywa na nabrzeżu bez operacji ładunkowych, terminal może naliczyć dodatkową opłatę za postój nieprodukcyjny.

Władze portowe mogą wymagać od członków załogi przebywania w ich kabinach i zwracania się do personelu lądowego o pomoc przy otwieraniu i zamykaniu pokryw luków, regulowaniu i zrzucaniu liny cumowniczej, co może wiązać się z naliczaniem dodatkowych opłat przez terminal. Ponadto, w niektórych portach może zostać naliczona dodatkowa opłata za pilotaż z tytułu szczególnego ryzyka. Warto mieć również na uwadze, że zorganizowanie zastępstwa członków załogi, jeśli będzie to konieczne, również może zająć trochę czasu.

Wraz z rosnącą liczbą tego typu przypadków, władze lokalne niektórych portów zaostrzyły środki kontroli epidemii. Do takich środków należy zaliczyć czynności takie jak wymaganie od statków podejrzanych o wysokie ryzyko poddania się kontroli celnej na kotwicowisku przed cumowaniem lub ograniczenie wejścia na pokład personelu.

W związku z potencjalnymi wieloma problemami i opóźnieniami sugeruje się armatorom, aby poczynili staranne ustalenia dotyczące optymalizacji wykonywania testów Covid-19 załodze, aby uniknąć ryzyka, że jej członkowie są zakażeni.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.