• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Postęp prac przy modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin

20.10.2020 14:13 Źródło: Urząd Morski w Szczecinie
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Postęp prac przy modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin

Partnerzy portalu

Postęp prac przy modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin - GospodarkaMorska.pl
fot. ums.gov.pl

Oto aktualne wydarzenia w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m.

Postęp prac:

Pogłębiarka CSD Amazone zakończyła pracę,•pracę rozpoczęła pogłębiarka Scheldt River (KM 41 -49),

• rurociąg prowadzący do W22 powrócił na swoją pierwotną pozycję, w związku z czym stracił moc Komunikat nr 5 Kapitana Portu Trzebież (związany z jego przełożeniem),

• wyspa W22 –trwa refulacja ponad powierzchnię lustra wody,

• wyspa W28 –zakończono obrzeże, rozpoczęto refulację ponad powierzchnię lustra wody,

• Ostrów Grabowski – zakończono usuwanie górnej zanieczyszczonej pozostałości po działkach (gruz, drewno, metal), trwają prace czerpalne (jednostka Wenda),

• trwa testowanie RadioLink na wyspie Dębina,

• trwa usuwanie kabli w rejonie IV Bramy Torowe


Gospodarka Morska
fot. ums.gov.pl


Harmonogram prac

Na bieżąco, w miarę wykonywania sondaży podwodnych, trwają prace związane z oczyszczaniem toru z mniejszych elementów potencjalnie niebezpiecznych. W najbliższych dniach do prac pogłębiarskich na torze zostanie przez wykonawcę skierowana kolejna pogłębiarka, TSHD Vox Amalia, która będzie pracować na KM 25 –35. Od października prace toczą się pomiędzy kilometrem 44 –54 (pole Mańków –Inoujście), a pod koniec grudnia będą prowadzone pomiędzy KM 54 -62 (Inoujście –stocznia Gryfia). Trwają także prace związane ze zmianą systemu zasilania znaków nawigacyjnych i przekładaniem kabli światłowodowych.

Gospodarka Morska
fot. ums.gov.pl


Warunki żeglugi

Prace prowadzone przez pogłębiarkę TSHD Scheldt Rivernie powodują utrudnień w ruchu statków na Zalewie Szczecińskim. W związku z rozpoczęciem, w najbliższych dniach, pracy pogłębiarki Vox Amalia, na czas trwania prowadzonych przez nią robót rozważane jest wprowadzenie ograniczeń dotyczących statków o długości powyżej 160 m oraz obniżenie parametru długości statków zwolnionych z pilotażu. Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy.Wszystkich użytkowników akwenu prosimy jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie –warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne. W szczególności, prosimy o zwrócenie uwagi na Komunikat nr 4Kapitana Portu Trzebież wraz z mapami, dotyczący zamknięcia określonych akwenów dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się pracami pogłębiarskimi.

Neutralizacja bomby lotniczej Tallboy

Bomba została znaleziona podczas prac przygotowawczych przed pogłębianiem toru wodnego - zgłoszenie tego obiektu służby 8. Flotylli Obrony Wybrzeża otrzymały w połowie września ubiegłego roku. Rekonesans,  identyfikację i wstępną ocenę znalezionego przedmiotu wykonali specjaliści od podwodnych zadań z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców. W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz po analizie  zebranego materiału wykryty w wodzie obiekt sklasyfikowano jako bombę lotniczą pochodzenia brytyjskiego,potocznie nazywaną Tallboy. Typ obiektu potwierdzono na podstawie dostępnej dokumentacji własnej, posiadanej wiedzy oraz brytyjskiej dokumentacji technicznej uzbrojenia (katalogów bomb lotniczych i amunicji wybuchowej).

13 października tego roku, nurkowie minerzy 12. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzili operację neutralizacji  bomby -największego niewybuchu znalezionego na terenie Polski.

Gospodarka Morska
fot. ums.gov.pl
Gospodarka Morska
fot. ums.gov.pl
bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.