• <
smartre_2023

Zakończono modernizację dwóch kluczowych obiektów na Kanale Gliwickim

11.09.2020 12:37 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Zakończono modernizację dwóch kluczowych obiektów na Kanale Gliwickim

Partnerzy portalu

Zakończono modernizację dwóch kluczowych obiektów na Kanale Gliwickim - GospodarkaMorska.pl
Modernizowana śluza Sławięcice Fot. Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest na półmetku prac modernizacyjnych na śluzach Kanału Gliwickiego. Zakończono remont śluz Łabędy i Dzierżno, a przed otwarciem kolejnego sezonu żeglugowego planuje się oddanie śluzy Sławięcice i Nowa Wieś. Łączna wartość projektu to 175 mln złotych, z czego blisko 114 mln złotych stanowi koszt prac remontowych. Zmodernizowane obiekty będą przystosowane do III klasy drogi wodnej, a prace wpłyną na poprawę warunków transportu towarowego tą unikatową w skali kraju drogą wodną.

Zakończenie prac na śluzach Łabędy i Dzierżno kończy I etap modernizacji obiektów na Kanale Gliwickim, na kwotę ok. 53 mln zł. W ramach drugiego etapu Wody Polskie remontują śluzy w Sławięcicach i Nowej Wsi, na kwotę blisko 61 mln zł. Zgodnie z planem, prace mają zakończyć się przed rozpoczęciem najbliższego sezonu nawigacyjnego wieńcząc wieloletni proces inwestycyjny. Łączna wartość projektu realizowana przez RZGW w Gliwicach opiewa na 175 mln złotych, ze wsparciem funduszy unijnych (POIiŚ 2014-2020) z czego niemal 114 mln złotych to koszt prac remontowych.

Zakres prac na śluzie Łabędy i Dzierżno objął między innymi remont obu komór - ścian stalowych, betonów głów i dna komór, wymianę wrót wraz z napędami, wzmocnienie gruntu wokół nich, wykonanie remontów ścian awanportów i dalb oraz budowę nowych pomostów umożliwiających zejście na ląd załóg jednostek towarowych oczekujących na śluzowanie. Wyremontowano też obiekty, w których znajdują się maszynownie oraz sterownie, unowocześniono układy sterowania i automatyki oraz wymieniono sieci elektryczne i stare oświetlenie śluz na nowoczesne lampy LED. Uporządkowano również gospodarkę wodno-ściekową, otoczenie obiektów oraz wybudowano budynki socjalne dla pracowników. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego harmonogramu robót udało się zachować ciągłość żeglugi, dzięki czemu śluzowania na Kanale Gliwickim mogły odbywać się jedną komorą każdej z remontowanych śluz, bez konieczności zamknięcia drogi wodnej dla ruchu towarowego i rekreacyjnego.

Gospodarka Morska
Zmodernizowana śluza Dzierżno; Fot. Wody Polskie


Modernizacja śluzy Łabędy, Dzierżno, Sławięcice i Nowa Wieś stanowi kontynuację prac remontowych na zabytkowych obiektach hydrotechnicznych Kanału Gliwickiego, realizowanych przez RZGW w Gliwicach, dzięki którym za kwotę ok. 54 mln złotych wyremontowana została śluza Rudziniec i śluza Kłodnica. w 2015 roku. Inwestycję zrealizowano ze wsparciem środków unijnych (POIiŚ 2007-2013).

Dzięki inwestycjom gliwickich Wód Polskich zwiększy się przepustowość śluz, skróci czas śluzowań i poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz poziom niezawodności urządzeń pracujących na śluzach. Nowoczesny system oszczędnościowego śluzowania pozwoli zmniejszyć zapotrzebowania na wodę niezbędną do prawidłowego użytkowania obiektów, co jest istotne szczególnie w okresie niżówek. Z kolei w czasie wezbrań, nowe rurociągi obiegowe pozwolą przeprowadzić nadmiar wód z pominięciem komór śluz.

Gospodarka Morska
Modernizowana śluza Sławięcica; Fot. Wody Polskie


Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego ma kluczowe znaczenie dla regionu, gdyż od momentu ich budowy w latach 30-stych ubiegłego wieku, nie były na nich prowadzone gruntowne prace remontowe. Z uwagi na wartość historyczną obiektów i unikatowy w skali kraju charakter drogi wodnej, prace prowadzono w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne rozwoju dróg wodnych przyczyniły się m.in. do zamknięcia, ze względu na zły stan techniczny, komory południowej śluzy Łabędy na niemal 24 lata.

Kanał Gliwicki to nie tylko symbol miasta Gliwice, ale także istotny punkt integracji województwa śląskiego i opolskiego. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom, ten jedyny w Polsce kanał o funkcji transportowej powróci do lat swojej świetności stając się istotnym w skali regionu szlakiem żeglugi śródlądowej. W ostatnich latach obserwujemy intensyfikację przewozu towarów, dlatego przebudowa wysłużonych obiektów była nieodzowna, również ze względu na ich awaryjność. Gruntowny remont zdecydowanie poprawił poziom bezpieczeństwa tak użytkowników drogi wodnej, jak i obsługi pracującej na śluzach. Przede wszystkim to inwestycja wieloletnia, która przywraca funkcjonalność i daje możliwość lepszego wykorzystania infrastruktury ważnej drogi wodnej na południu kraju.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.