• <
BOTA_2023

Trwają remonty śluz w regionie wodnym Noteci

04.09.2020 13:45 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Trwają remonty śluz w regionie wodnym Noteci

Partnerzy portalu

Trwają remonty śluz w regionie wodnym Noteci  - GospodarkaMorska.pl
fot. Wody Polskie

Wody Polskie, od momentu swojego powstania w 2018 roku, prowadzą sukcesywne prace modernizacyjne na unikatowych, często zabytkowych, obiektach hydrotechnicznych by ich użytkowanie było sprawne, a żegluga na szlakach wodnych stała się bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Jednym z takich szlaków jest region wodny Noteci, na którym PGW WP prowadzi inwestycje poprawiające warunki żeglugowe na kwotę ponad 20 mln zł.

RZGW w Bydgoszczy prowadzi gruntowne prace remontowe śluzy nr 22 - Krzyż usytuowanej na skanalizowanym odcinku Dolnej Noteci– szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski, których efektem będzie przywrócenie właściwego stanu technicznego zabytkowego obiektu i zapewnienie jego prawidłowej oraz bezpiecznej eksploatacji. Remontuje też śluzę nr 7 Łochowo na Kanale Górnonoteckim. Zakres prac na obu śluzach obejmuje m.in. modernizację awanportów, komory śluzy, płyty dennej, wrót, pomostów, urządzeń kontrolno–pomiarowych. Zakończenie zadań planowane jest na koniec 2020 roku. Przewidywane koszty według zawartych umów to odpowiednio 1.476.652,00 zł oraz 1.887.316,83 zł.

Dodatkowo Wody Polskie są w trakcie wyłaniania wykonawcy ekspertyzy technicznej uwzględniającej szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania dla przywrócenia właściwego stanu technicznego śluzy nr 8 w Nakle nad Notecią na Kanale Bydgoskim. Mając na uwadze znaczenie żeglugowe śluzy Czyżkówko, zgłoszono ją do remontu.
W 2019 roku Gospodarstwo zakończyło modernizację stopnia wodnego Lisi Ogon – śluzy nr 8 na drodze wodnej Warta-Kanał Bydgoski. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 2,2 mln zł. Przywrócono też do pełnej eksploatacji zabytkową śluzę nr 3 Okole, obiekt z 1914 roku stanowiący jedną z budowli hydrotechnicznych Kanału Bydgoskiego, drogi wodnej Wisła-Odra. Śluza zyskała na walorach estetycznych przy jednoczesnej poprawie stanu technicznego. Koszt remontu wyniósł 15.044.564,78 zł.

Śluzy Okole i Czyżkówko to zabytkowe obiekty wybudowane w latach 1908-1915 pozwalające pokonać różnice wysokości ok. 7,5 m. Dysponują dwoma zbiornikami oszczędnościowymi, których napełnianie i opróżnianie turyści obserwują podczas śluzowania. Pozwalają one na dużą oszczędność wody przez jej wielokrotne użycie podczas śluzowań, co jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania żeglugi śródlądowej, zwłaszcza w okresie niżówek.

Region wodny Noteci to szczególne miejsce na żeglugowej mapie Polski. W zlewni Noteci Górnej warunki hydrologiczne są mocno uzależnione od naturalnej retencji. W tym regionie znajdują się unikatowe śluzy, usytuowane na połączeniu wodnym Wisła–Odra i Warta–Kanał Bydgoski. Zabytkowe obiekty wymagają odpowiedniego zarządzania, dlatego poza profesjonalną obsługą przez pracowników Wód Polskich, niezbędne są nakłady finansowe zarówno na ich utrzymanie, jak również modernizacje i remonty.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.