• <
bulk_cargo_port_szczecin

Jezioro Jamno – dalsze działania - wariant naprawczy, budowa śluzy

ew

05.08.2020 10:33 Źródło: mat. prasowe
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Jezioro Jamno – dalsze działania - wariant naprawczy, budowa śluzy

Partnerzy portalu

Jezioro Jamno – dalsze działania - wariant naprawczy, budowa śluzy - GospodarkaMorska.pl
fot. youtube.com

Wody Polskie kontynuują plan inwestycyjny związany z przywróceniem równowagi ekologicznej Jeziora Jamno. Założony przez nas harmonogram zakłada działania mające na celu najpierw realizację wariantu naprawczego, a następnie przygotowanie docelowej przebudowy. Mówimy o zadaniu, które kompleksowo zmienia funkcję infrastruktury dookoła Jeziora Jamno, stąd szeroko zakrojone konsultacje społeczne oraz dyskusje z samorządowcami jak przebudowa powinna wyglądać.

Pierwszym etapem działań Wód Polskich na Jeziorze Jamno będzie działanie interwencyjne. Koncepcja naprawcza zakłada przywrócenie sterowalności wrotom sztormowym. W dwóch oknach wrót zostaną zamontowane zasuwy  dające możliwość sterowania nimi przez człowieka a tym samym umożliwiające kontrolę ilości przepływającej wody w zależności od stanów wód panujących na morzu czy też jeziorze. W dwóch pozostałych oknach pozostawione zostaną na stałe szandory - drewniane zamknięcia  remontowe ale planowane jest wykonanie w nich otworów, które pozwolą na migrację ryb – mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

Jako najbardziej optymalny wariant przebudowy docelowej wybrano wariant pierwszy, który zakłada m.in. wykonanie śluzy żeglownej na Jeziorze Jamno. Budowa śluzy wymusza konieczność wykonania prac inwestycyjnych przy moście drogowym znajdującym się nad Kanałem Jamneńskim w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych działań (w ciągu drogi powiatowej nr 0354Z pomiędzy m. Mielno a Łazy). Jego światło jest zbyt małe, by śluza mogła działać efektywnie. – Podczas spotkania dotyczącego działań inwestycyjnych na Jeziorze Jamno głos zabierali interesariusze wśród których byli m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Jachtklub Koszalin, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego czy Wojewódzkiego Związku OSP. Wody Polskie doszły do porozumienia ze Starostą Koszalińskim Marianem Harnamowiczem, że konieczna jest przebudowa mostu, tak by zwiększyć jego światło. Tylko takie działanie inwestycyjne pozwoli na uzyskanie pełnej funkcjonalności żeglugowej śluzie, która została zaplanowana w ramach wariantu wybranego dla przebudowy wrót sztormowych Jeziora Jamno – wyjaśnia Magdalena Sztukiel, Zastępca Dyrektora Wód Polskich w Szczecinie.

Przypomnijmy, że poza śluzą wariant naprawczy zakłada stałe przywrócenie funkcjonalności i sterowalności wrotom sztormowym na Jeziorze Jamno a budowa przepławki da możliwość swobodnej migracji ichtiofauny na linii jezioro - morze. –Jesteśmy świadomi jak ważna dla Koszalina i Mielna to inwestycja, wszystkie nasze działania oparte są na decyzjach środowiskowych, nie podejmiemy działań nie mając pewności, ze będą one rozwiązaniami dobrymi dla środowiska naturalnego. Jesteśmy na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i dokumentacji – dodaje Dyrektor Marek Duklanowski.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.