• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Opłata manipulacyjna w DCT Gdańsk - jest odpowiedź UOKiK

ew

24.07.2020 11:30
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Opłata manipulacyjna w DCT Gdańsk - jest odpowiedź UOKiK

Partnerzy portalu

Opłata manipulacyjna w DCT Gdańsk - jest odpowiedź UOKiK - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przeprowadził postępowanie wyjaśniające, którego celem było zebranie informacji o rynku usług transportu kontenerowego drogą lądową do i z krajowych portów morskich. Działania te są odpowiedzią na zgłoszenie złożone przez dwóch operatorów transportu intermodalnego organizujących przewozy kolejowe, tj. PCC Intermodal SA z siedzibą w Gdyni oraz LOCONI Intermodal SA z siedzibą w Gdyni, wspierane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w Gdyni.

Jak czytamy w opinii UOKiK: "W świetle ustawy antymonopolowej (...) żaden z polskich terminali nie posiada pozycji dominującej, stąd też nie jest możliwym postawienie zarzutu jej nadużywania".

Przypomnijmy, że ubiegłym tygodniu, pod patronatem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki uruchomiona została inicjatywa „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”, która gromadzi przedstawicieli branży intermodalnej oraz spedycyjnej działających w Polsce. Jej celem jest doprecyzowanie charakteru tzw. „opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową” oraz odstąpienie przez DCT Gdańsk od pobierania jej w obecnej formie.

Jak można było przeczytać w komunikacie prasowym przesłanym do naszej redakcji: "DCT Gdańsk, wbrew przyjętym standardom, które obowiązują zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach europejskich, żąda uiszczania dodatkowej opłaty, pobieranej od każdego kontenera przywożonego lub odbieranego z DCT koleją, nie świadcząc przy tym jakichkolwiek usług na rzecz operatorów intermodalnych".

Do sprawy odniosła się teraz także spółka DCT Gdańsk, sugerując próbę prowadzenia kampanii „czarnego PR” wobec DCT: "W DCT uważamy za niefortunne, że dwóch naszych klientów jednostronnie zdecydowało się zaprzestać uiszczania tej opłaty. DCT nie jest w stanie subsydiować działalności tych operatorów kosztem innych naszych klientów, dlatego też zmuszono ich do rozpatrzenia tej sprawy przez sąd. Sąd przychylił się do wniosku DCT. Przedsiębiorstwa te skierowały tę sprawę również do UOKiK, który stwierdził, że DCT nie narusza żadnych przepisów antymonopolowych. Wydaje się, że podmioty te prowadzą obecnie kampanię "czarnego PR" przeciwko DCT za pośrednictwem mediów, być może mając nadzieję, że dziennikarze nie będą starali się sprawdzić faktów. Jesteśmy głęboko rozczarowani tym podejściem, ponieważ w trakcie całego tego procesu DCT wykazywało się powściągliwością i profesjonalną uprzejmością wobec tych organizacji; do dnia dzisiejszego DCT nadal świadczy im efektywne usługi kolejowe".

Jak przypominają przedstawiciele DCT, UOKiK stwierdził, że DCT Gdańsk jest aktywne na rynku europejskim i dlatego nie może być traktowane jako podmiot dominujący. Co więcej, "DCT Gdańsk traktuje uczciwie zarówno przedsiębiorstwa transportu kolejowego jak i drogowego i obie strony nie uiszczają żadnych opłat za dostęp do infrastruktury DCT. "Opłata manipulacyjna" obejmuje różne usługi i będziemy kontynuować nasze działania prawne na sali sądowej, aby uzyskać zapłatę za te usługi".

Przedstawiciele DCT wskazali również, że są otwarci na współpracę z rządem w celu wyjaśnienia prawodawstwa, a także, że zobowiązali się już do stworzenia większej przejrzystości w zakresie niektórych pozycji taryfowych. Jak czytamy w komunikacie otrzymanym od DCT: "Z niecierpliwością czekamy na pozostawienie tej sprawy za sobą i na konstruktywną współpracę wszystkich stron w celu rozwoju polskiego biznesu intermodalnego w przyszłości".

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.