• <
escort_980x120_gif_2020

Inwazja meduz w Bałtyku!

24.07.2020 11:50 Źródło: RMF FM

Partnerzy portalu

Inwazja meduz w Bałtyku! - GospodarkaMorska.pl

Tego lata badacze odnotowali wyjątkowy przyrost populacji meduz w Morzu Bałtyckim. Naukowcy ostrzegają, ponieważ tak nagłe i niespotykane na tę skalę zjawisko może mieć negatywny wpływ na równowagę ekologiczną środowiska morskiego, a nawet doprowadzić do katastrofy.

Znaczny wzrost populacji meduz w Zachodnim Bałtyku zaobserwowali oceanografowie z Centrum Geomara Helmholtza w Kilonii. W wodach pojawił się ogrom chełbi modrej, bełtwy festonowej oraz żebropławów wokół zatoki Eckernförde

Wpływ na zwiększenie się ilości tych stworzeń mogło mieć kilka czynników. Rozkwitowi parzydełkowców sprzyja relatywnie wysoka temperatura wody w morzu podczas minionej zimy, która o 2 stopnie przewyższyła średnią z ostatnich 40 lat. Odpowiedzialne są także prądy morskie, przynoszące do Bałtyku duże ilości słonej wody z północnego Atlantyku, stanowiącej dobre środowisko do rozmnażania się meduz.

Meduzy nie stwarzają zagrożenia dla ludzi, ale dla środowiska owszem. Duża liczba meduz w wodach może wiązać się z obniżeniem natlenienia wody oraz zmniejszeniem się ilości pokarmu dla ryb - meduzy są drapieżnikami, żywiącymi się zooplanktonem. Jeden z zaobserwowanych gatunków żebropławów, mnemiopsis leidyi, jest szczególnie inwazyjny. Pojawienie się go w Morzu Czarnym i Kaspijskim doprowadziło ostatecznie do ekologicznych katastrof.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.