• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Uniwersytet Morski Gdyni z nadanym nowym patentem

gm

08.09.2023 13:53 Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni

Partnerzy portalu

Uniwersytet Morski w Gdyni

Urząd Patentowy RP przyznał na rzecz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prawa wyłączne na wynalazek pt. "Sposób sterowania adaptacyjnego procesem chłodzenia pary wodnej w skraplaczu" i 21 lipca br. wydał dokument patentowy o nr 243204. Twórcą opatentowanego wynalazku jest dr inż. Krzysztof Łukaszewski z Katedry Podstaw Techniki na Wydziale Mechanicznym.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób sterowania adaptacyjnego procesem chłodzenia pary wodnej w skraplaczu polegający na sterowaniu przepływem wody chłodzącej, gdzie w zależności od zmiennego w czasie obciążenia turbiny parowej, temperatury wody chłodzącej na wejściu do skraplacza, stopnia zanieczyszczenia rur skraplacza i mogącego wystąpić powietrza w parze wodnej, ustala się ciśnienie skraplania pary wodnej w skraplaczu w korelacji ze współczynnikiem przenikania ciepła, a następnie utrzymuje się wartość zadanego ciśnienia skraplania pary wodnej w skraplaczu poprzez regulację powierzchni wymiany ciepła i natężenia przepływu wody chłodzącej.

Rozwiązanie jest dedykowane zastosowaniu w instalacjach wytwarzania energii elektrycznej, w tym w połączeniu z turbiną parową kondensacyjną. Nowy patent na wynalazek wchodzi w zakres oferty technologicznej należącej do uczelni.

Fot. Uniwersytet Morski w Gdyni

Dziękujemy za wysłane grafiki.