• <

Umowa podpisana, będzie nowy statek pożarniczy w zespole portów Szczecin-Świnoujście

ac

28.04.2021 13:19 Źródło: ZMPSiS
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Umowa podpisana, będzie nowy statek pożarniczy w zespole portów Szczecin-Świnoujście

Partnerzy portalu

Umowa podpisana, będzie nowy statek pożarniczy w zespole portów Szczecin-Świnoujście  - GospodarkaMorska.pl
ZMPSiS

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.oraz Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku podpisały umowę na zakup statku pożarniczego. Oferta Remontowej Shipbuilding S.A. została wybrana w postępowaniu przetargowym. Nowa jednostka będzie trzecią we flocie ZMPSiŚ i będzie nosiła nazwę „Strażak-28”. 

Umowę podpisali: ze strony ZMPSiŚ SA: Krzysztof Urbaś – prezes zarządu oraz Kazimierz Drzazga – wiceprezes ds. infrastruktury. Ze strony Remontowa Shipbuilding S.A.: Marcin Ryngwelski - prezes zarządu oraz Dariusz Jaguszewski – członek zarządu. 

Projekt „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i ŚwinoujścieSpółka Akcyjna” otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.Dofinansowanie UE wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 35 mln złotych przy wartości kontraktu 40,5 mln zł. 

Obecniew Świnoujściu bazuje „Strażak-26”, który w pierwszej kolejności asystuje metanowcom dostarczającym skroplony gaz ziemny do terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym czasie w dyspozycji ZMPSiŚ jest „Strażak-24” mający bazę w Szczecinie.

W parze ze stałym rozwojem i podnoszeniem jakości obsługi statków i ładunków w portach w Szczecinie i Świnoujściu idą działania ZMPSiŚ SA, których celem jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w obu portach. Stąd decyzja o zakupie nowego statku pożarniczego z przeznaczeniem do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu Szczecin i Świnoujście.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. prowadzi szeroki zakres inwestycji i od lat należy do największych inwestorów w regionie. Sięga przy tym skutecznie po fundusze unijne. W okresie od 2004 roku do chwili obecnej, obejmującym trzy perspektywy unijne Spółka zrealizuje inwestycje na kwotę blisko dwóch i pół miliarda złotych. 

Pomyślne zakończenie wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z portami Szczecin-Świnoujście pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie ich atutów obejmujących doskonałe  skomunikowanie z wykorzystaniem szlaków morskich i rzecznych oraz kolejowych i drogowych wiodących z Południa Europy do Skandynawii i Europy Zachodniej. 

Postępowanie na zakup nowego statku było prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  2020/S 230-568018 z dnia 25 listopada 2020 r.

Nowy „Strażak-28” ma być gotowy w październiku 2022 roku.


Dziękujemy za wysłane grafiki.