• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Trwa jeden z największych projektów hydrotechnicznych ostatnich lat - modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

ac

19.05.2021 23:19 Źródło: inf.prasowa
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Trwa jeden z największych projektów hydrotechnicznych ostatnich lat - modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku
Trwa jeden z największych projektów hydrotechnicznych ostatnich lat - modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku - GospodarkaMorska.pl
Fot. PORR S.A.

- Dzięki tej wielkiej inwestycji poprawi się potencjał gospodarczy Portu. Minimalizacja ryzyk pogodowych, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego oraz efektywności żeglugi zwiększa jego atrakcyjność i konkurencyjność. Już dzisiaj Port Gdańsk uzyskuje najlepsze wyniki spośród portów bałtyckich, co jest wielkim sukcesem ostatnich lat. Rozwijamy się i przynosi to dobre skutki. Modernizacja układów falochronów jest kolejnym na to dowodem – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Projekt modernizacji oraz budowy nowych falochronów, wraz z innymi prowadzonymi przez Urząd Morski w Gdyni, wchodzi w zakres naszych zadań ustawowych, polegających na zapewnianiu odpowiedniej i nowoczesnej infrastruktury dostępowej do portów od strony morza. Jest to wkład administracji morskiej w budowanie pozycji Portu i zwiększanie jego wydajności – stwierdził kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.  

Urząd Morski w Gdyni od 2016 roku prowadzi inwestycję pod nazwą „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Planowane zakończenie prac to rok 2023. Całkowita wartość projektu wynosi 795 mln zł, w tym 85% dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Aktualne zaawansowanie finansowe wykonania projektu to około 70%. Projekt jest realizowany w  Porcie Północnym w Gdańsku na terenie około 232 ha (w tym powierzchnia prac czerpalnych to  145 ha). W ramach projektu rozbudowywany jest układ falochronów, odpowiadających za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego.

- Rdzeń budowli hydrotechnicznej tj. rozbudowywanych falochronów, składa się ze specjalnie prefabrykowanych skrzyń pływających, które zostały wyprodukowane na celowo do tego projektu sprowadzonym z Hiszpanii  i przystosowanym dla gabarytów projektu suchym doku. Analogiczne rozwiązanie było  zastosowane pierwszy raz przy  budowie Portu Gdynia, a kolejny przy budowie Portu Północnego w latach 70-tych XX wieku. Tym razem jednak, skrzynie nie są prefabrykowane na plaży, jak to miało miejsce w przypadku historycznej, gdyńskiej budowy. Do budowy skrzyń  wykorzystano technologię ślizgową, która pozwala na prefabrykację elementów w cyklu około siedmiu dni (od 6 do 10,  zależy to w dużym stopniu od temperatury zewnętrznej) przy pracy 24/7 – powiedziała Anna Stelmaszyk-Swierczyńska, z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych i jednocześnie pełnomocnik dyrektora ds. realizacji projektu.

Zakres prac, realizowanych w ramach projektu w kilku odrębnych kontraktów, dotyczy:   

• budowy nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu istniejącego falochronu wyspowego (całkowita długość nowej konstrukcji wyniesie 853 m) – realizowane przez konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o. - obecnie w końcowej fazie, zakończenie planowane na sierpień 2021 roku
• remontu falochronu wyspowego północnego (o długości 1625 m) – postępowanie przetargowe w toku
• budowy platformy dla ptaków, która zlokalizowana będzie pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym, a jego projektowanym przedłużeniem - obecnie realizowane przez konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o., zakończenie planowane na koniec sierpnia 2021 roku
• budowy nowego „Południowo – Wschodniego” falochronu (o długości 826 m) - obecnie realizowane przez konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o., zakończenie planowane na koniec sierpnia 2021 roku
• wykonania robót czerpalnych na projektowanych torach wodnych i obrotnicach wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego – przetarg (drugi z kolei) zostanie ogłoszony na przełomie maja i czerwca br.

- Projekty hydrotechniczne o wysokim stopniu skomplikowania stanowią ważną część portfolio PORR. Doświadczenie zdobyte przez nas w tym obszarze budownictwa zapewnia wysoki poziom i terminowość wykonania, czego przykładem jest pomyślna realizacja kontraktu realizowanego w gdańskim Porcie Północnym. Wspólnie z naszym konsorcjantem Rover Maritime S.L. – Roverpol, z dużą satysfakcją wykonujemy powierzone nam zadanie, które przełoży się na poprawę bezpieczeństwa oraz przepustowości żeglugi w porcie – powiedział Krzysztof Laskowski, członek zarządu PORR S.A., odpowiedzialny za budownictwo infrastrukturalne.


Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36575,00 $ tona 1,63% 23 wrz
 Cynk 3043,00 $ tona 0,83% 23 wrz
 Aluminium 2936,00 $ tona 1,73% 23 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.